Πλατφόρμα Αξιολόγησης "QuizMe"

Για την αξιολόγηση των μαθητών, εκτός από την εξέταση στο μάθημα της ημέρας, τις εργασίες και τα μηνιαία Διαγωνίσματα, χρησιμοποιούμε και την πλατφόρμα αξιολόγησης με ερωτήσεις κλειστού τύπου που έχουμε διαμορφώσει στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ. Η πλατφόρμα ονομάζεται "QuizMe" και παρέχει τη δυνατότητα στον καθηγητή να αναθέτει ερωτήσεις κλειστού τύπου στους μαθητές του. Οι ερωτήσεις έχουν διαμορφωθεί από τους καθηγητές μας, είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας, μπορεί να αφορούν μια συγκεκριμένη ενότητα της ύλης ή να είναι επαναληπτικές, για να καλύπτουν τις εκάστοτε ανάγκες για εμπέδωση μιας ενότητας ή για γενική επανάληψη.

Για να είναι η αξιολόγηση πιο ευχάριστη και ενίοτε διασκεδαστική για τους μαθητές, το QuizMe έχει στοιχεία παιχνιδιού. Ανάλογα με τη δυσκολία των ερωτήσεων, οι μαθητές συγκεντρώνουν πόντους, ανακοινώνονται οι "νικητές" της εβδομάδας και απονέμονται "έπαθλα"! Έτσι, μέσω του συναγωνισμού και της άμιλλας, ενιχύεται η συμμετοχή των μαθητών και διασφαλίζεται η εμπέδωση εννοιών και η κατάκτηση των γνώσεων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα.

Η είσοδος στο QuizMe είναι εφικτή για τους μαθητές του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ και γίνεται χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του email που αποδίδονται στους μαθητές μας.

Δείγματα Ερωτήσεων του "QuizMe"

Στις παρακάτω εικόνες παρουσιάζονται δείγματα ερωτήσεων του QuizMe για τα διάφορα μαθήματα.


Ενημέρωση: 13 Δεκεμβρίου 2020