Πρόγραμμα για την Α' Λυκείου

Από το Γυμνάσιο στο Λύκειο:

Η μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο ακολουθείται από μια περίοδο προσαρμογής. Η δυσκολία των μαθημάτων είναι σίγουρα μεγαλύτερη και η αξιολόγηση της προόδου γίνεται με διαφορετικά κριτήρια, με αποτέλεσμα οι βαθμοί στην Α' Λυκείου να είναι σημαντικά χαμηλότεροι για τη μεγάλη πλειοψηφία των μαθητών. Πράγματι, η Α' Λυκείου δεν είναι απλά η τάξη μετά τη Γ' Γυμνασίου, αλλά η επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα.

Eπιπλέον, τα θέματα στις προαγωγικές εξετάσεις του Ιουνίου επιλέγονται τυχαία από Τράπεζα Θεμάτων, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τη δυσκολία των τελικών Εξετάσεων.

Εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών τα προηγούμενα σχολικά έτη κρίνεται απαραίτητη η θερινή προετοιμασία από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, ώστε οι μαθητές να μπουν με αρκετές γνώσεις και με αυτοπεποίθηση στο Λύκειο.

Πρόγραμμα Θερινής Προετοιμασίας

Στη θερινή προετοιμασία διδάσκονται τα βασικά μαθήματα της Α' Λυκείου και καλύπτονται οι βασικές διδακτικές ενότητες του πρώτου διμήνου. Στόχος μας είναι οι μαθητές να συνεχίσουν την προετοιμασία τους από αρχές Σεπτεμβρίου διατηρώντας προβάδισμα στην ύλη σε σχέση με το σχολείο.

Μαθήματα Ώρες
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Φυσική 2
Χημεία 2
Αρχαία Ελληνικά 2
Νέα Ελληνικά 2
Σύνολο 12

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ με ευέλικτο πρόγραμμα:

Η Α' Λυκείου είναι καθοριστική τάξη, γιατί θεμελιώνονται οι γνώσεις στα Μαθηματικά, τις Φυσικές Επιστήμες και την Ελληνική Γλώσσα, θέτοντας τις βάσεις για τις επόμενες τάξεις.
Η ύλη της Α' Λυκείου με βάση το νέο αναλυτικό πρόγραμμα είναι πολύ απαιτητική και χρειάζεται ειδική εκπαιδευτική αντιμετώπιση. Η εμπειρία και το πρόγραμμα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ εξασφαλίζουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Επειδή στην Α' Λυκείου η πλειοψηφία των μαθητών έχει και άλλες δραστηριότητες, το εβδομαδιαίο πρόγραμμα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ είναι ιδιαίτερα ευέλικτο παρέχοντας και τη δυνατότητα επιλογής μαθημάτων.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά Άλγεβρα 3
Γεωμετρία 2
Φυσικές Επιστήμες Φυσική 2
Χημεία 1
Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνικά 2
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 2
Σύνολο 12
Διαγώνισμα 3
Επίσης παραθέτουμε ενδεικτικά ένα ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α' Λυκείου

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ στην Α' Λυκείου, απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Φροντιστηρίου .