Διετές Πρόγραμμα Προετοιμασίας για την Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών

Θερινή Προετοιμασία Α' προς Β' Λυκείου

Τα μαθήματα για τη Β' Λυκείου ξεκινούν τη θερινή περίοδο, όπου διδάσκονται τα βασικά μαθήματα προσανατολισμού και γενικής παιδείας.

Τα μαθήματα ξεκινούν μετά το τέλος των ενδοσχολικών προαγωγικών εξετάσεων και διαρκούν πέντε εβδομάδες. Στόχος μας είναι να τεθούν οι βάσεις στη Γραμματική και το Συντακτικό των Αρχαίων Ελληνικών ώστε να αρχίσουν οι μαθητές να εξοικειώνονται με τη μετάφραση Αδίδακτου Κειμένου. Παράλληλα αποσκοπούμε σε εξάσκηση στα Νέα Ελληνικά για εμπλουτισμό του λεξιλογίου και βελτίωση της έκφρασης καθώς και στην εισαγωγή στο μάθημα των Λατινικών. Η θερινή προετοιμασία εξασφαλίζει προβάδισμα στο σχολείο αλλά και την ευχέρεια χρόνου για να ασχοληθούμε με την ύλη της Γ' Λυκείου από Σεπτέμβριο.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων Θερινής Περιόδου

Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών Ώρες
Αρχαία Ελλληνικά - Αδίδακτο Κείμενο 3
Αρχαία Ελλληνικά - Γραμματική 2
Λατινικά 2
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση & Λογοτεχνία 4
Σύνολο 11

Β' Λυκείου

Στη Β'Λυκείου το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει αρκετές ώρες στα μαθήματα Γενικής Παιδείας που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες των μαθητών για το σχολείο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα μαθήματα εκείνα που εμπεριέχουν γνώσεις απαραίτητες για τη Γ' Λυκείου.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών της Β' Λυκείου είναι η βελτίωση του γνωστικού επιπέδου και η οργάνωση του τρόπου διαβάσματος ώστε να γίνει πιο αποδοτικό.

Προγράμματα Προετοιμασίας Γ' Λυκείου
(για μαθητές της Β' Λυκείου)

Στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ, η προετοιμασία για την ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων ξεκινά από τη Β' Λυκείου με ειδικά Προγράμματα Προετοιμασίας. Τα προγράμματα αυτά λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ από το 1986 δίνοντας στους μαθητές μας σημαντικό προβάδισμα έναντι άλλων υποψηφίων.

Στόχος των Προγραμμάτων Προετοιμασίας είναι οι μαθητές να κατανοήσουν από νωρίς τις νέες έννοιες και την ειδική επιστημονική ορολογία στα πιο απαιτητικά μαθήματα και να είναι σε θέση την επόμενη χρονιά να ολοκληρώσουν έγκαιρα την ύλη και να αντιμετωπίζουν με άνεση θέματα αυξημένης δυσκολίας, όπως αυτά των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Επίσης, η εξοικείωση των μαθητών με την ύλη των Εξετάσεων από τη Β' Λυκείου τους δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση και σιγουριά που αντισταθμίζει σε ένα βαθμό το άγχος των Πανελλαδικών.

Τα μαθήματα προετοιμασίας στο μάθημα της Ιστορίας Γ' Λυκείου ξεκινούν από το Σεπτέμβριο και επικεντρώνονται στην ανάλυση και το σχολιασμό των Πηγών που αποτελούν και το πιο απαιτητικό κομμάτι της εξέτασης.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων Β' Λυκείου
& Προετοιμασίας Γ' Λυκείου

Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών Ώρες
Αρχαία Προσανατολισμού - Αδίδακτο Κείμενο 2
Αρχαία Προσανατολισμού - Διδαγμένο Κείμενο 2
Αρχαία Προσανατολισμού - Γραμματική 2
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση 2
Λατινικά 2
Ιστορία Γ' Λυκείου 2
Σύνολο 12
Διαγώνισμα 3

Μαθήματα Γενικής Παιδείας (με επιλογή)

Άλγεβρα Γενικής Παιδείας 2

Επίσης παραθέτουμε ενδεικτικά ωρολόγια προγράμματα:

Ενδεικτικά Προγράμματα Ομάδας Ανθρωπιστικών Επιστημών

Καλοκαίρι Β' προς Γ' Λυκείου

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα διαρκεί 6 εβδομάδες. Τα μαθήματα συνεχίζονται από τέλη Αυγούστου – χωρίς αλλαγές στη σύνθεση των τμημάτων και στους καθηγητές – μαζί με τα επαναληπτικά διαγωνίσματα στην ύλη που καλύφθηκε την καλοκαιρινή περίοδο.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ στη Γ' Λυκείου μπορείτε να βρείτε στη σχετική ενότητα:

Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου - Ανθρωπιστικών

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Φροντιστηρίου.

Συμμετέχω...
  • ενσωματώνομαι στην ομάδα
  • συναγωνίζομαι και εξελίσσομαι
Μαθαίνω...
  • με σωστά οργανωμένο πρόγραμμα
  • με πλούσιο διδακτικό υλικό
  • με πρωτοποριακή διδασκαλία
Βασίζομαι...
  • σε έμπειρους καθηγητές
  • σε στρατηγικό σχεδιασμό
  • στην αξιοπιστία του Φροντιστηρίου
Αξιολογούμαι...
  • με βάση ατομικούς στόχους
  • με τακτικά διαγωνίσματα
Πετυχαίνω το στόχο μου !