Πρόγραμμα Σπουδών Β' Λυκείου

Για τη Β' Λυκείου το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει αρκετές ώρες υποστήριξης στα βασικά μαθήματα του Προσανατολισμού που έχει επιλέξει κάθε μαθητής και παράλληλα προετοιμασία για τη Γ΄Λυκείου στα μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου στο οποίο κατευθύνονται στη Γ΄Λυκείου.

Αναλυτικές πληροφορίες για τις διδακτικές ώρες μπορείτε να βρείτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο:

Πρόγραμμα Σπουδών Α΄ Λυκείου

Είναι γεγονός ότι τα δύο προηγούμενα σχολικά έτη δεν ολοκληρώθηκαν σωστά λόγω της πανδημίας και υπάρχουν αρκετά κεφάλαια σε όλα τα μαθήματα που είτε δε διδάχθηκαν είτε δεν εμπεδώθηκαν από όλους τους μαθητές. Παράλληλα, η Α΄ Λυκείου είναι καθοριστική για την πορεία των μαθητών στο Λύκειο και οι περισσότεροι μαθητές χρειάζονται υποστήριξη και βοήθεια για να αποκτήσουν τις βάσεις για τις επόμενες τάξεις, να συστηματοποιήσουν τη μελέτη τους και να βελτιώσουν την επίδοσή τους σε γραπτές εξετάσεις μέσα από αρκετή εξάσκηση και καθοδήγηση.

Το πρόγραμμα σπουδών της Α΄Λυκείου περιλαμβάνει αρκετές ώρες σε όλα τα μαθήματα ώστε να καλυφθούν τυχόν ελλείψεις και να εμπεδωθούν οι απαραίτητες γνώσεις για μια καλή επίδοση στις απαιτητικές προαγωγικές Εξετάσεις.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα της Α' Λυκείου του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ μπορείτε να βρείτε στη σχετική ενότητα: Α' Λυκείου

Γυμνάσιο

Ειδικά για την τρέχουσα σχολική χρονιά η υποστήριξη των μαθητών και στο Γυμνάσιο κρίνεται απαραίτητη, λόγω της παρατεταμένης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που δημιούργησε αρκετά μαθησιακά κενά στους περισσότερους μαθητές. Το πρόγραμμα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ για το Γυμνάσιο αποσκοπεί στην αφομοίωση των απαιτούμενων γνώσεων στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τα Νέα και τα Αρχαία Ελληνικά και διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του Γυμνασίου μπορείτε να βρείτε στη σχετική ενότητα: Γυμνάσιο

Τα μαθήματα για το Λύκειο ξεκίνησαν από 1η Σεπτεμβρίου ενώ οι εγγραφές για τις τάξεις του Γυμνασίου συνεχίζονται μέχρι την έναρξη του σχολικού έτους.

Είμαστε στη διαθεσή σας να συζητήσουμε για το Πρόγραμμα σπουδών του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ και να σας ενημερώσουμε σχετικά.

Επικοινωνήστε μαζί μας

τράπεζα θεμάτων

Ενημερωτικό έντυπο για την Τράπεζα Θεμάτων που θα χρησιμοποιηθεί στις προαγωγικές εξετάσεις της τρέχουσας σχολικής χρονιάς.