Πρόγραμμα για το Γυμνάσιο

Στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ λειτουργεί πρόγραμμα υποστήριξης και προετοιμασίας και για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε την εμπέδωση των γνώσεων στα βασικά μαθήματα, να αναπτύξουμε τον τρόπο σκέψης των παιδιών, να ενισχύσουμε το ενδιαφέρον τους για τη γνώση και την επιστήμη και να θέσουμε τις βάσεις για τις επόμενες τάξεις και κυρίως για το Λύκειο.

Είναι γεγονός ότι στο Γυμνάσιο οι περισσότεροι μαθητές έχουν πολλές δραστηριότητες (ξένες γλώσσες, αθλητισμός κ.λπ.) και δε δίνουν στα σχολικά μαθήματα την πρέπουσα σημασία. Δηλώνουν την πρόθεσή τους να αχοληθούν σοβαρά με τα σχολικά μαθήματα στο Λύκειο, αντίληψη που ενισχύεται και από τους υψηλούς προφορικούς βαθμούς που έχουν στο Γυμνάσιο.

Αρκετοί μαθητές όμως συναντούν σοβαρές δυσκολίες στο Λύκειο. Ο λόγος είναι ότι δεν έχουν αναπτύξει επαρκώς την αφαιρετική και συνθετική σκέψη που απαιτείται στα Μαθηματικά και τη Φυσική και παρουσιάζουν σοβαρές αδυναμίες στην έκφραση και στην ορθή χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Το πρόγραμμα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ για το Γυμνάσιο αποσκοπεί στην αφομοίωση των απαιτούμενων γνώσεων στα Μαθηματικά, τη Φυσική, τα Νέα και τα Αρχαία Ελληνικά και διασφαλίζει την ομαλή μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο.

Τμήματα & Προγράμματα

Στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ ειδικά για το Γυμνάσιο λειτουργούν μικρά τμήματα (4-6 μαθητών) που σχηματίζονται με βάση τις ανάγκες αλλά και τους στόχους των μαθητών. Έτσι μέσα από την άμιλλα των μαθητών του τμήματος ο καθένας επωφελείται και από τις γνώσεις των άλλων.

Υπάρχει ιδιαίτερα συχνή επικοινωνία και συνεργασία με τους γονείς για την παρακολούθηση της προόδου των μαθητών και την ενίσχυσή τους σε μαθησιακό και ψυχολογικό επίπεδο.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Γ' Γυμνασίου

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 3
Φυσική 1
Αρχαία Ελληνικά 1
Νέα Ελληνικά 1
Σύνολο 6
Διαγώνισμα 2

Β' Γυμνασίου

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 2
Φυσική 1
Αρχαία Ελληνικά 1
Νέα Ελληνικά 1
Σύνολο 5
Διαγώνισμα 2

Α' Γυμνασίου

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 2
Αρχαία Ελληνικά 1
Νέα Ελληνικά 1
Σύνολο 4
Διαγώνισμα 2

Το πρόγραμμα υποστήριξης του Γυμνασίου ξεκινά κάθε χρόνο μαζί με τα σχολεία (6 Σεπτεμβρίου για το σχ.έτος 2021-2022) και ολοκληρώνεται με τις προαγωγικές/απολυτήριες Εξετάσεις του Ιουνίου.

Για τους μαθητές που τελειώνουν το Γυμνάσιο και θέλουν να ξεκινήσουν την προετοιμασία τους για το Λύκειο λειτουργούν ειδικά τμήματα θερινής προετοιμασίας. Τα μαθήματα στο θερινό πρόγραμμα διαρκούν 5 εβδομάδες και διεξάγονται Τρίτη-Τετάρτη και Πέμπτη πρωινές ώρες. Στόχος μας είναι η διδασκαλία του πρώτους μέρους της ύλης της Α΄ Λυκείου ώστε οι μαθητές να έχουν προβάδισμα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Είναι σημαντικό οι μαθητές να έχουν καλύψει τυχόν ελλείψεις από το Γυμνάσιο και να έχουν ευχέρεια και καλή επίδοση στο σχολείο, γιατί από το σχολικό έτος 2021-2022 ο βαθμός του σχολείου προσμετράται για την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο και οι τελικές ενδοσχολικές εξετάσεις θα πραγματοποιούνται με τυχαία θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων.

Πρόγραμμα Θερινής Προετοιμασίας

Στη θερινή προετοιμασία διδάσκονται τα βασικά μαθήματα της Α΄ Λυκείου και καλύπτονται οι βασικές διδακτικές ενότητες του πρώτου διμήνου. Στόχος μας είναι οι μαθητές να συνεχίσουν την προετοιμασία τους από αρχές Σεπτεμβρίου διατηρώντας προβάδισμα στην ύλη σε σχέση με το σχολείο.

Μαθήματα Ώρες
Άλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Φυσική 2
Χημεία 2
Αρχαία Ελληνικά 2
Νέα Ελληνικά 2
Σύνολο 12

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ για το Γυμνάσιο καθώς και για την θερινή προετοιμασία για την Α Λυκείου απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Φροντιστηρίου.


ΜΕΘΟΔΙΚΟ Φροντιστήριο

Πρόγραμμα υποστήριξης και ενίσχυσης για το Γυμνάσιο με στόχο τη βελτίωση της επίδοσης στο σχολείο και τη διαμόρφωση της υποδομής για το Λύκειο.ΜΕΘΟΔΙΚΟ Φροντιστήριο

Πρόγραμμα θερινής προετοιμασίας από Γ' Γυμνασίου προς Α' Λυκείου