Προετοιμασία Γ' Λυκείου - Θετικών Σπουδών

Καλοκαίρι Β' προς Γ' Λυκείου

Η προετοιμασία για τις Εξετάσεις σε όλα τα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα μαθήματα αρχίζει με το εντατικό πρόγραμμα της θερινής περιόδου Β' προς Γ' Λυκείου που διαρκεί έξι εβδομάδες. Τα τμήματα συγκροτούνται τέλη Μαΐου όταν οι μαθητές έχουν οριστικοποιήσει τις επιλογές τους, ως προς το Επιστημονικό Πεδίο στο οποίο προσανατολίζονται.

Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές τα μαθήματα συνεχίζονται από την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου – χωρίς αλλαγές στη σύνθεση των τμημάτων και στους καθηγητές – μαζί με τα επαναληπτικά διαγωνίσματα στην ύλη που καλύφθηκε την καλοκαιρινή περίοδο.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων Θερινής Περιόδου για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 6
Επιπλέον Μαθηματικά για όσους δεν έχουν κάνει προετοιμασία 2
Φυσική 6
Χημεία 4
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση (& Λογοτεχνία) 4
Μερικό Σύνολο 20 ή 22
Μελέτη στο Φροντιστήριο ή/και Διαγώνισμα 6

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων Θερινής Περιόδου για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο

Μαθήματα Ώρες
Βιολογία 6
Φυσική 4
Χημεία 4
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση (& Λογοτεχνία) 4
Μερικό Σύνολο 20
Μελέτη στο Φροντιστήριο ή/και Διαγώνισμα 6

Γ' Λυκείου

Η ύλη των Εξετάσεων ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο. Έτσι, υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να αφομοιώνονται οι γνώσεις στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και τρεις ολόκληροι μήνες για τις τελικές επαναλήψεις.

Τα προγραμματισμένα επαναληπτικά διαγωνίσματα λειτουργούν ως αφορμή για επανάληψη, αλλά και ως προσομοίωση των Εξετάσεων, βοηθώντας τους υποψηφίους να βελτιώνουν τον τρόπο γραφής τους και να αποκτούν την απαιτούμενη εμπειρία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών

Από την Ομάδα των Θετικών Επιστημών οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω Επιστημονικά Πεδία ανάλογα με το τέταρτο μάθημα στο οποίο θα εξεταστούν πανελλαδικά:

 • Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, επιλέγοντας το μάθημα των Μαθηματικών,
 • Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής, επιλέγοντας το μάθημα της Βιολογίας,

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων για το 2ο Επιστημονικό Πεδίο

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 5
Φυσική 4
Χημεία 4
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση (& Λογοτεχνία) 3
Μερικό Σύνολο 16
Διαγώνισμα 3

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων για το 3ο Επιστημονικό Πεδίο

Μαθήματα Ώρες
Βιολογία 4
Φυσική 4
Χημεία 4
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση (& Λογοτεχνία) 3
Μερικό Σύνολο 15
Διαγώνισμα 3

Για το βέλτιστο προγραμματισμό του χρόνου μελέτης κατά τη διάρκεια της χρονιάς αλλά κυρίως για τους τρεις τελευταίους μήνες των επαναλήψεων καταρίζουμε Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μελέτης και Ατομικό Πλάνο Επανάληψης με κάθε υποψήφιο. Αποσκοπούμε στη σωστή κατανομή του χρόνου μελέτης σε κάθε μάθημα, με γνώμονα τις αδυναμίες κάθε μαθητή/μαθήτριας και το στόχο που έχει θέσει.

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ, πραγματοποιούνται τουλάχιστον 24 Διαγωνίσματα Προσομοίωσης που βοηθούν τους μαθητές μας να κάνουν έγκαιρα και τακτικά επαναλήψεις, να διαχειρίζονται σωστά το χρόνο τους, να καταπολεμούν το άγχος τους και να εξασφαλίσουν την επιτυχία στις Πανελλαδικές.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Φροντιστηρίου.

Συμμετέχω...
 • ενσωματώνομαι στην ομάδα
 • συναγωνίζομαι και εξελίσσομαι
Μαθαίνω...
 • με σωστά οργανωμένο πρόγραμμα
 • με πλούσιο διδακτικό υλικό
 • με πρωτοποριακή διδασκαλία
Βασίζομαι...
 • σε έμπειρους καθηγητές
 • σε στρατηγικό σχεδιασμό
 • στην αξιοπιστία του Φροντιστηρίου
Αξιολογούμαι...
 • με βάση ατομικούς στόχους
 • με τακτικά διαγωνίσματα
Πετυχαίνω το στόχο μου !