Προετοιμασία Γ' Λυκείου - Ανθρωπιστικών Σπουδών

Καλοκαίρι Β' προς Γ' Λυκείου

Η προετοιμασία για τις Εξετάσεις σε όλα τα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα μαθήματα αρχίζει με το εντατικό πρόγραμμα της θερινής περιόδου Β' προς Γ' Λυκείου που διαρκεί 6 εβδομάδες.

Μετά τις καλοκαιρινές διακοπές τα μαθήματα συνεχίζονται από την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου – χωρίς αλλαγές στη σύνθεση των τμημάτων και στους καθηγητές – μαζί με τα επαναληπτικά διαγωνίσματα στην ύλη που καλύφθηκε την καλοκαιρινή περίοδο.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων Θερινής Περιόδου

Μαθήματα Ώρες
Αρχαία- Αδίδακτο Κείμενο 3
Αρχαία- Διδαγμένο Κείμενο 4
Αρχαία - Γραμματική 1
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση (& Λογοτεχνία) 4
Ιστορία Προσανατολισμού 4
Λατινικά 4
Μερικό Σύνολο 20
Μελέτη ή/και Διαγώνισμα 6

Γ' Λυκείου

Η ύλη των Εξετάσεων ακολουθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο. Έτσι, υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να αφομοιώνονται οι γνώσεις στη διάρκεια της χρονιάς, αλλά και τρεις ολόκληροι μήνες για τις τελικές επαναλήψεις.

Τα προγραμματισμένα επαναληπτικά διαγωνίσματα λειτουργούν ως αφορμή για επανάληψη, αλλά και ως προσομοίωση των Εξετάσεων, βοηθώντας τους υποψηφίους να βελτιώνουν τον τρόπο γραφής τους και να αποκτούν την απαιτούμενη εμπειρία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Από την Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν σχολές και τμήματα από το 1ο Επιστημονικό Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Νομικών Επιστημών.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων

Μαθήματα Ώρες
Αρχαία- Αδίδακτο Κείμενο 2
Αρχαία- Διδαγμένο Κείμενο 2
Αρχαία - Γραμματική 1
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση (& Λογοτεχνία) 3
Ιστορία Προσανατολισμού 3
Λατινικά 3
Μερικό Σύνολο 14
Διαγώνισμα 3

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ, πραγματοποιούνται τουλάχιστον 24 Διαγωνίσματα Προσομοίωσης που βοηθούν τους μαθητές μας να κάνουν έγκαιρα και τακτικά επαναλήψεις, να διαχειρίζονται σωστά το χρόνο τους, να καταπολεμούν το άγχος τους και να εξασφαλίσουν την επιτυχία στις Πανελλαδικές.

Για το βέλτιστο προγραμματισμό του χρόνου μελέτης κατά τη διάρκεια της χρονιάς αλλά κυρίως για τους τρεις τελευταίους μήνες των επαναλήψεων καταρίζουμε Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μελέτης και Ατομικό Πλάνο Επανάληψης με κάθε υποψήφιο. Αποσκοπούμε στη σωστή κατανομή του χρόνου σε κάθε μάθημα, με γνώμονα τις αδυναμίες κάθε μαθητή/μαθήτριας και το στόχο που έχει θέσει. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι υποψήφιοι -ειδικά της Ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών που πρέπει να απομνημονεύσουν πολλές πληροφορίες- να διαβάζουν με συγκεκριμένο τρόπο και να ακολουθούν σταθερά ένα προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα ώστε το διάβασμά τους να είναι αποδοτικό.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Φροντιστηρίου.

Συμμετέχω...
  • ενσωματώνομαι στην ομάδα
  • συναγωνίζομαι και εξελίσσομαι
Μαθαίνω...
  • με σωστά οργανωμένο πρόγραμμα
  • με πλούσιο διδακτικό υλικό
  • με πρωτοποριακή διδασκαλία
Βασίζομαι...
  • σε έμπειρους καθηγητές
  • σε στρατηγικό σχεδιασμό
  • στην αξιοπιστία του Φροντιστηρίου
Αξιολογούμαι...
  • με βάση ατομικούς στόχους
  • με τακτικά διαγωνίσματα
Πετυχαίνω το στόχο μου !