Διαλέγω το Φροντιστήριο που θα μου εξασφαλίσει την επιτυχία

Η επιλογή Φροντιστηρίου είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη του μαθητή και την επίδοσή του στο σχολείο και τις Εξετάσεις, αλλά επηρεάζει και τη στάση του απέναντι στα μαθήματα, το σχολείο και τις μετέπειτα σπουδές. Το κατάλληλο περιβάλλον και η σωστή προσέγγιση από την πλευρά των εκπαιδευτικών, μπορούν να παρακινήσουν το μαθητή να στοχεύσει ψηλά, να δουλέψει μεθοδικά, με επιμονή και προσήλωση στους στόχους του υποστηρίζοντάς τον σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής του.

Για να συμβεί κάτι τέτοιο, απαιτείται η σύμπραξη πολλών παραγόντων: άψογη οργάνωση και δυνατότητα για προσωπική υποστήριξη του κάθε μαθητή, πολυετής εμπειρία στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων, άριστα καταρτισμένοι καθηγητές με πείρα και αγάπη για το έργο τους.

Γιατί υπερέχει το ΜΕΘΟΔΙΚΟ;

Από την έναρξη της λειτουργίας του, το 1975, το ΜΕΘΟΔΙΚΟ παραμένει πρωτοπόρο στο χώρο της εκπαίδευσης και κορυφαίο σε επιτυχίες. Σήμερα, έχοντας εμπειρία 40 ετών σε τέσσερα διαφορετικά εξεταστικά συστήματα και πανελλαδική καταξίωση παρέχουμε υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Με έμπειρους καθηγητές που λειτουργούν ομαδικά ακολουθώντας ένα σωστά οργανωμένο πρόγραμμα σπουδών το ΜΕΘΟΔΙΚΟ εξασφαλίζει στους μαθητές του τα απαραίτητα εφόδια για την επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Μεθοδικότητα, Συνέπεια και Ειλικρίνεια

Η εκπαιδευτική φιλοσοφία μας συνοψίζεται στα εξής:

  • οργάνωση και μεθοδικότητα στη διδασκαλία μας
  • υψηλή ποιότητα στο διδακτικό μας υλικό
  • αντικειμενική αξιολόγηση των μαθητών μας
με συνέπεια, ειλικρίνεια και συναίθηση ευθύνης απέναντι στους μαθητές και τις οικογένειές τους.

Οργάνωση & Βασικές Αρχές Λειτουργίας του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ

Περισσότερες πληροφορίες για το ΜΕΘΟΔΙΚΟ, για την οργάνωση και τον τρόπο λειτουργίας του παρουσιάζονται στις σχετικές ενότητες:

Αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών ανά τάξη:

Logo
Το Φροντιστήριο που υπερέχει σε βοηθά να διακριθείς.