Προετοιμασία για τα Πρότυπα Γυμνάσια & Λύκεια

Στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας για τις Εξετάσεις εισαγωγής στα Πειραματικά Γυμνάσια και Λύκεια.

Αναλυτικές πληροφορίες για την εισαγωγή στα Πρότυπα Σχολεία μπορείτε να βρείτε στη σχετική σελίδα του Υπουργείου Παιδείας: http://depps.minedu.gov.gr.

Περαιτέρω πληροφορίες για τη διαδικασία αιτήσεων για την εισαγωγή στα Πρότυπα και στα Πειραματικά Σχολεία υπάρχουν στη διεύθυνση: https://iep.edu.gr/pps/.

Διάκριση Πειραματικών και Πρότυπων Σχολείων

Τα Πειραματικά Σχολεία είναι μονάδες όπου δοκιμάζονται πιλοτικά νέα προγράμματα σπουδών και διαφοροποιημένες διδακτικές μέθοδοι. Οι μαθητές εισάγονται με κλήρωση ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν τυχαίο δείγμα. Στόχος είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων αξιοποιήσιμων για τη χάραξη εκπαιδευτικής πολιτικής.

Τα Πρότυπα Σχολεία είναι μονάδες στις οποίες οι μαθητές εισάγονται με γραπτές εξετάσεις και στοχεύουν στην ανάδειξη της αριστείας. Οι εκπαιδευτικοί σε αυτά τα σχολεία έχουν αυξημένα τυπικά προσόντα, προσαρμόζουν τις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούν και αναβαθμίζουντο επίπεδο της διδασκαλίας σε σχέση με τα υπόλοιπα σχολεία της ίδιας βαθμίδας.

Εξετάσεις Εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια

Οι μαθητές έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες επιλογής μιας και μόνο σχολικής μονάδας. Οι μαθητές αξιολογούνται σε γνώσεις και δεξιότητες που έχουν αποκτήσει από το Δημοτικό, σχετικές με τη Νεοελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά στο πλαίσιο μιας ενιαίας δίωρης γραπτής δοκιμασίας.

Ειδικότερα στη Νεοελληνική Γλώσσα ελέγχονται οι ικανότητες των μαθητών στην ανάγνωση και κατανόηση γραπτών κειμένων διαφόρων ειδών και περιεχομένου και στην παραγωγή γραπτού λόγου. Στα Μαθηματικά ελέγχονται οι ικανότητες στην κατανόηση και επίλυση προβλημάτων όπου συχνά απαιτούν διατύπωση αιτιολογήσης και μαθηματικού συλλογισμού.

Προετοιμασία για Πρότυπα Γυμνάσια

Για τα παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού που ενδιαφέρονται να δώσουν Εξετάσεις σε Πρότυπα Σχολεία λειτουργεί ειδικό πρόγραμμα προετοιμασίας για τα Μαθηματικά και τη Γλώσσα . Τα μαθήματα διεξάγονται σε μικρά group (2-3 ατόμων) ή γίνονται με τη μορφή ιδιαιτέρων μαθημάτων για να προσαρμόζονται καλύτερα στις ανάγκες των μαθητών.

Η προετοιμασία διαρκεί συνήθως έξι μήνες (Ιανουάριο - Ιούνιο) με βάση το παρακάτω πρόγραμμα:

Πρόγραμμα προετοιμασίας για Εξετάσεις Εισαγωγής στα Πρότυπα Γυμνάσια

Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 2
Νέα Ελληνικά 2
Σύνολο 4
Διαγώνισμα (μηνιαίο) 2

Στη Νεοελληνική Γλώσσα δίνεται έμφαση στην κατανόηση κειμένου και στην παραγωγή γραπτού λόγου ενώ στα Μαθηματικά καλλιεργείται η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων με έμφαση στην τεκμηρίωση των απαντήσεων με χρήση μαθηματικών συλλογισμών.

Για τα μαθήματα αυτά έχουμε διαμορφώσει ειδικά βιβλία με θέματα προετοιμασίας αντίστοιχα με αυτά των Εξετάσεων καθώς και πληθώρα Διαγωνισμάτων Προσομοίωσης. Βασικό στοιχείο της προετοιμασίας για τις Εξετάσεις αυτές είναι η εξάσκηση των μαθητών σε Διαγωνισμό υπό πίεση χρόνου. Για να μπορέσει ένας μαθητής/ μια μαθήτρια να ανταποκριθεί με επιτυχία πρέπει να μπορεί να επεξεργαστεί γρήγορα και αποτελεσματικά τις πληροφορίες που του δίνονται. Οι εξετάσεις αυτές δεν αποσκοπούν στον έλεγχο των γνώσεων που κατέχουν τα παιδιά. Εξετάζουν την ταχύτητα απόκρισης, την πρωτοτυπία στον τρόπο σκέψης, την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και την κριτική σκέψη των μαθητών.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα προετοιμασίας για Πρότυπα Γυμνάσια απευθυνθείτε στη Γραμματεία του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ.

Το πρόγραμμα προετοιμασίας για τα Πρότυπα Γυμνάσια και την επιμέλεια των βιβλίων και των Διαγωνισμάτων Προσομοίωσης έχει ο Νικηφόρος Μαρκάκης -Διευθυντής Σπουδών του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ- που είναι μέλος της συγγραφικής ομάδας του σχολικού βιβλίου Μαθηματικών της Α' Γυμνασίου.