Διετές Πρόγραμμα Προετοιμασίας για την Ομάδα Θετικών Επιστημών

Θερινή Προετοιμασία Α' προς Β' Λυκείου

Τα μαθήματα για τη Β' Λυκείου ξεκινούν τη θερινή περίοδο, όπου διδάσκονται τα μαθήματα προσανατολισμού και τα βασικά μαθήματα γενικής παιδείας.

Τα μαθήματα ξεκινούν μετά το τέλος του σχολικού έτους και διαρκούν πέντε εβδομάδες. Στόχος μας είναι να καλυφθούν τα πρώτα κεφάλαια της ύλης της Β' Λυκείου και να εξασφαλίσουμε προβάδισμα σε σχέση με το σχολείο. Ειδικά στα μαθήματα του Προσανατολισμού (Μαθηματικά & Φυσική) οι εισαγωγικές ενότητες είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και χρειάζονται αρκετό χρόνο για εμπέδωση. Όσοι μαθητές έχουν παρακολουθήσει το θερινό πρόγραμμα προετοιμασίας έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στα σχολικά μαθήματα και μπορούν από το Σεπτέμβριο να ασχοληθούν και με την προετοιμασία στα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα που έχουν επιλέξει.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων Θερινής Περιόδου

Ομάδα Θετικών Επιστημών: Θετικών Επιστημών & Επιστημών Υγείας και Ζωής Ώρες
Μαθηματικά Προσανατολισμού ή Βιολογία 2
Φυσική Προσανατολισμού 4
Άλγεβρα 2
Χημεία 2
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση 2
Σύνολο 12

Για τους μαθητές που έχουν αποφασίσει ήδη ότι θα ακολουθήσουν το Επιστημονικό Πεδίο Οικονομίας και Πληροφορικής παρέχεται ειδικά διαμορφωμένο πρόγραμμα με μεγαλύτερη έμφαση στα Μαθηματικά που είναι και το πιο απαιτητικό μάθημα για την Ομάδα αυτή.

Ομάδα Θετικών Επιστημών: Οικονομίας & Πληροφορικής Ώρες
Μαθηματικά Προσανατολισμού 4
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση 2
Άλγεβρα 4
Σύνολο 10

Β' Λυκείου (Χειμερινό Πρόγραμμα)

Στη Β' Λυκείου το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει αρκετές ώρες στα μαθήματα Γενικής Παιδείας που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες των μαθητών για το σχολείο. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα μαθήματα εκείνα που εμπεριέχουν γνώσεις απαραίτητες για τη Γ' Λυκείου.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος σπουδών της Β' Λυκείου είναι η βελτίωση του γνωστικού επιπέδου και η οργάνωση του τρόπου διαβάσματος ώστε να γίνει πιο αποδοτικό.

Προγράμματα Προετοιμασίας Γ' Λυκείου (για μαθητές της Β' Λυκείου)

Στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ, η προετοιμασία για την ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων ξεκινά από τη Β' Λυκείου με ειδικά Προγράμματα Προετοιμασίας. Τα προγράμματα αυτά λειτουργούν με μεγάλη επιτυχία στο ΜΕΘΟΔΙΚΟ δίνοντας στους μαθητές μας σημαντικό προβάδισμα έναντι άλλων υποψηφίων.

Στόχος των Προγραμμάτων Προετοιμασίας είναι οι μαθητές να κατανοήσουν από νωρίς τις νέες έννοιες και την ειδική επιστημονική ορολογία στα πιο απαιτητικά μαθήματα και να είναι σε θέση την επόμενη χρονιά να ολοκληρώσουν έγκαιρα την ύλη και να αντιμετωπίζουν με άνεση θέματα αυξημένης δυσκολίας, όπως αυτά των Πανελληνίων Εξετάσεων. Επίσης, η εξοικείωση των μαθητών με την ύλη των Εξετάσεων από τη Β' Λυκείου τους δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση και σιγουριά που αντισταθμίζει σε ένα βαθμό το άγχος των Πανελληνίων.

Τα μαθήματα προετοιμασίας ξεκινούν να διδάσκονται το Σεπτέμβριο και εξαρτώνται από το Επιστημονικό Πεδίο που σκοπεύει κάθε μαθητής να επιλέξει στη Γ' Λυκείου.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων Χειμερινής Περιόδου

Ομάδα Θετικών Επιστημών με Προετοιμασία για το Πεδίο Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών Ώρες
Μαθηματικά Προσανατολισμού 2
Φυσική Προσανατολισμού 2
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση 2
Άλγεβρα 2
Χημεία Γενικής Παιδείας & Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 2
Μαθηματικά Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 2
Φυσική Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 2
Σύνολο 14
Διαγώνισμα 3
Ομάδα Θετικών Επιστημών με Προετοιμασία για για το Πεδίο Επιστημών Υγείας & Ζωής Ώρες
Φυσική Προσανατολισμού 2
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση 2
Άλγεβρα 2
Χημεία Γενικής Παιδείας & Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 2
Βιολογία Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 2
Φυσική Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 2
Μαθήματα Επιλογής
Μαθηματικά Προσανατολισμού 2
Σύνολο 12 ή 14
Διαγώνισμα 3
Ομάδα Θετικών Επιστημών με Προετοιμασία για για το Πεδίο Οικονομίας & Πληροφορικής Ώρες
Μαθηματικά Προσανατολισμού 2
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση 2
Άλγεβρα 2
Μαθηματικά Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 2
Οικονομία Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 2
Πληροφορική Προετοιμασίας Γ' Λυκείου 2
Μαθήματα Επιλογής
Φυσική Προσανατολισμού 2
Σύνολο 12 ή 14
Διαγώνισμα 3

Επίσης παραθέτουμε ενδεικτικά ωρολόγια προγράμματα:

Ενδεικτικά Προγράμματα Ομάδας Θετικών Επιστημών (για 2ο & 3ο Πεδίο)
Ενδεικτικά Προγράμματα Ομάδας Θετικών Επιστημών (για 4ο Πεδίο)

Καλοκαίρι Β' προς Γ' Λυκείου

Το καλοκαιρινό πρόγραμμα διαρκεί έξι εβδομάδες. Τα μαθήματα συνεχίζονται από 1η Σεπτεμβρίου – χωρίς αλλαγές στη σύνθεση των τμημάτων και στους καθηγητές – μαζί με τα επαναληπτικά διαγωνίσματα στην ύλη που καλύφθηκε την καλοκαιρινή περίοδο.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ στη Γ' Λυκείου μπορείτε να βρείτε στη σχετική ενότητα:

Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου - Θετικών
Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου - Οικονομικών

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Φροντιστηρίου.

Συμμετέχω...
  • ενσωματώνομαι στην ομάδα
  • συναγωνίζομαι και εξελίσσομαι
Μαθαίνω...
  • με σωστά οργανωμένο πρόγραμμα
  • με πλούσιο διδακτικό υλικό
  • με πρωτοποριακή διδασκαλία
Βασίζομαι...
  • σε έμπειρους καθηγητές
  • σε στρατηγικό σχεδιασμό
  • στην αξιοπιστία του Φροντιστηρίου
Αξιολογούμαι...
  • με βάση ατομικούς στόχους
  • με τακτικά διαγωνίσματα
Πετυχαίνω το στόχο μου !