Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων 2001 - 2019

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε συγκεντρωτικά τα Θέματα των Πανελληνίων Εξετάσεων για τα Γενικά Ημερήσια Λύκεια από το 2001 έως το 2015 και από το 2016 έως το 2019 ανά μάθημα.

Ανάλογα το μάθημα, η εξεταστέα ύλη μπορεί να έχει τροποποιηθεί. Όπου υπάρχουν μεγάλες αλλαγές στην ύλη και τα θέματα δεν είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την προετοιμασία των υποψηφίων το αναφέρουμε ρητά. Γενικά χρειάζεται προσοχή, διότι ακόμη και στην ίδια ύλη έχει αλλάξει ο τρόπος εξέτασης, το ύφος και τα ζητούμενα σε αρκετά μαθήματα (πχ. Νέα και Αρχαία Ελληνικά).

Σε όλες τις περιπτώσεις συμπεριλαμβάνονται και τα Θέματα των Επαναληπτικών Εξετάσεων.
Τα μαθήματα που δεν εξετάζονται πλέον σε πανελλαδικό επίπεδο παρατίθενται στο τέλος.

Θέματα Πανελλαδικών

Γενικής Παιδείας Θέματα 2001-2015 Θέματα 2016-2019
Νεοελληνική Γλώσσα download-icon download-icon
Ανθρωπιστικών Σπουδών Θέματα 2001-2015 Θέματα 2016-2019
Αρχαία Ελληνικά * download-icon download-icon
Ιστορία (Προσανατολισμού) download-icon download-icon

Παρατηρήσεις:
* Στα Αρχαία Ελληνικά έχουν γίνει διαφοροποιήσεις στην ύλη, αλλά κυρίως έχει αλλάξει ο τρόπος εξέτασης, δηλαδή έχει τροποποιηθεί η δομή του Διαγωνίσματος και το ύφος των ερωτήσεων.


Θετικών Επιστημών Θέματα 2001-2015 Θέματα 2016-2019
Μαθηματικά * (Προσανατολισμού) download-icon download-icon
Φυσική ** (Προσανατολισμού) download-icon download-icon
Βιολογία *** (Προσανατολισμού) download-icon download-icon
Βιολογία *** (Γενικής Παιδείας) download-icon download-icon
Χημεία Προσανατολισμού ** download-icon download-icon

Παρατηρήσεις:
* Λόγω μείωσης της εξεταστέας ύλης με το Νέο Εξεταστικό Σύστημα, αρκετά από τα θέματα των προηγούμενων ετών (2001-2015) δεν μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμα στην προετοιμασία των υποψηφίων.

** Λόγω αλλαγής της εξεταστέας ύλης με το Νέο Εξεταστικό Σύστημα, τα θέματα των παλαιότερων ετών (2001-2015) δεν είναι ενδεικτικά. Η ύλη έχει αλλάξει αρκετά!

*** Η ύλη από το μάθημα Βιολογία Γενικής Παιδείας έχει ενσωματωθεί (από τις Πανελλαδικές 2020) στην ύλη του μαθήματος της Βιολογίας

Οικονομίας & Πληροφορικής Θέματα 2001-2015 Θέματα 2016-2019
Μαθηματικά * (Προσανατολισμού) download-icon download-icon
Πληροφορική download-icon download-icon
Οικονομία download-icon download-icon

Παρατηρήσεις:
* Λόγω μείωσης της εξεταστέας ύλης με το Νέο Εξεταστικό Σύστημα, αρκετά από τα θέματα των προηγούμενων ετών (2001-2015) δεν μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμα στην προετοιμασία των υποψηφίων.


Μαθήματα που δεν εξετάζονται πλέον

Μαθήματα που δεν εξετάζονται πλέον Θέματα 2001-2015 (& 2016 Παλαιό Σύστημα) Θέματα 2016-2019 (όπου υπάρχουν)
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής download-icon download-icon
Φυσική Γενικής Παιδείας download-icon
Ηλεκτρολογία download-icon
Χημεία - Βιοχημεία download-icon
Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης
Επιχειρήσεων & Υπηρεσιών
download-icon
Νεοελληνική Λογοτεχνία download-icon
Ιστορία Γενικής Παιδείας download-icon
Λατινικά download-icon download-icon

Όλα τα αρχεία είναι σε μορφή PDF.

Αν δεν έχετε το λογισμικό Adobe Reader, μπορείτε να το εγκαταστήσετε από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Adobe Reader