Βάσεις & Στατιστικά Στοιχεία

Οι Βάσεις Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση διαμορφώνονται κάθε χρόνο από τις επιδόσεις των υποψηφίων αλλά και από τις προτιμήσεις τους, που αποτυπώνονται στα μηχανογραφικά δελτία. Αν και ενδεικτικές, οι Βάσεις παλαιότερων ετών σε συνδυασμό με τα στατιστικά βαθμολογικά στοιχεία και τις προτιμήσεις των επιτυχόντων της προηγούμενης χρονιάς, μπορούν να χρησιμεύσουν στους υποψηφίους ώστε να θέσουν τους στόχους τους και να προγραμματίσουν σωστά και ρεαλιστικά την πορεία τους προς τις Πανελλήνιες Εξετάσεις.

Στατιστικά Στοιχεία 2022

Διαγράμματα Συγκριτικής Βαθμολογίας 2022

Στα παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζουμε συγκριτικά την κλιμάκωση της βαθμολογίας των υποψηφίων. Από τα στατιστικά αυτά στοιχεία μπορούμε να βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα και να κάνουμε προβλέψεις για τις Βάσεις, θεωρώντας ως δεδομένο ότι οι προτιμήσεις και οι επιθυμίες των υποψηφίων δε θα αλλάξουν πολύ σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Προσοχή: για το 2022 ο υπολογισμός μορίων γίνεται με διαφορετικό τρόπο (σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια)! Επομένως τα σταστικά στοιχεία είναι πιο χρήσιμα από τις Βάσεις του 2021!

Μαθήματα Γενικής Παιδείας


Μαθήματα Ομάδας Ανθρωπιστικών Σπουδών
Μαθήματα Ομάδας Θετικών Επιστημών

Μαθήματα Ομάδας Οικονομίας & ΠληροφορικήςΒάσεις 2020 (Πρόσβαση από τα Γενικά Λύκεια)

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τις Βάσεις Εισαγωγής στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις τη φετινή χρονιά (υποψήφιοι για το 90% των θέσεων) με το νέο και το παλαιό σύστημα καθώς και για τους υποψηφίους προηγούμενων ετών (με το 10% των θέσεων).

Βάσεις (σε μορφή zip αρχείου)

Βάσεις 2018 (Πρόσβαση από τα Γενικά Λύκεια)

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τις Βάσεις Εισαγωγής στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις τη φετινή χρονιά (υποψήφιοι για το 90% των θέσεων).

Οι υποψήφιοι μπορούν να δουν τα αποτελέσματα (Σχολή ή Τμήμα στο οποίο εισάγονται και σειρά επιτυχίας) στην ιστοσείδα του Υπουργείου Παιδείας: Αποτελέσματα Πανελληνίων Εξετάσεων 2018.

Βάσεις 2017 (Πρόσβαση από τα Γενικά Λύκεια)

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε τις Βάσεις Εισαγωγής στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τους υποψήφιους που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις τη φετινή χρονιά (υποψήφιοι για το 90% των θέσεων).

Βάσεις 2016 (Πρόσβαση από τα Γενικά Λύκεια για το 90% των θέσεων)

Στον παρακάτω σύνδεσμο (link) παρατίθενται οι βάσεις εισαγωγής για τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. για το 2015 (για υποψηφίους από Ημερήσια Γενικά Λύκεια).

Βάσεις Εισαγωγής Πανελληνίων 2016

Βάσεις 2015 (Πρόσβαση από τα Γενικά Λύκεια για το 90% των θέσεων)

Στον παρακάτω σύνδεσμο (link) παρατίθενται οι βάσεις εισαγωγής για τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. για το 2015 (για υποψηφίους από Ημερήσια Γενικά Λύκεια).

Βάσεις 2015 (σε μορφή αρχείου pdf)

Βάσεις 2014

Στον παρακάτω σύνδεσμο (link) παρατίθενται οι βάσεις εισαγωγής για τα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. για το 2014.

Βάσεις 2014 (σε μορφή αρχείου pdf)