Οι χώροι των Φροντιστηρίων

Οι χώροι του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ σχεδιάστηκαν για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σύγχρονων εκπαιδευτηρίων. Ειδικά σχεδιασμένες αίθουσες διευκολύνουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών, που ενσωματώνονται στην εκπαιδευτική διαδικασία δίνοντας στον έμπειρο καθηγητή περισσότερες δυνατότητες οργάνωσης και παρουσίασης του μαθήματός του.

Φωτογραφίες από το xώρο του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ στην Αργυρούπολη & στη Γλυφάδα


ΜΕΘΟΔΙΚΟ Αργυρούπολης
ΜΕΘΟΔΙΚΟ Αργυρούπολης
ΜΕΘΟΔΙΚΟ Αργυρούπολης
ΜΕΘΟΔΙΚΟ Αργυρούπολης - Διαδραστικός Πίνακας
ΜΕΘΟΔΙΚΟ Γλυφάδας
ΜΕΘΟΔΙΚΟ Γλυφάδας
ΜΕΘΟΔΙΚΟ Γλυφάδας
ΜΕΘΟΔΙΚΟ Γλυφάδας