Α' Λυκείου

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Η Α' Λυκείου είναι μια τάξη γενικής παιδείας όπου δίνεται βαρύτητα στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών. Στην Α' Λυκείου υπάρχουν τρία βασικά ενιαία μαθήματα:

  • η Ελληνική Γλώσσα, που περιλαμβάνει την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, τη Νέα Ελληνική Γλώσσα και τη Νεοελληνική Λογοτεχνία,
  • το μάθημα Φυσικές Επιστήμες, που περιλαμβάνει τους κλάδους της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας,
  • τα Μαθηματικά, που περιλαμβάνουν την Άλγεβρα και τη Γεωμετρία.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.

Μαθήματα Ώρες Εξέταση Ιουνίου
Ελληνική Γλώσσα (ενιαίο μάθημα)
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 5 ναι
Νέα Ελληνική Γλώσσα 2 ναι
Λογοτεχνία 2 ναι
Μαθηματικά (ενιαίο μάθημα)
Άλγεβρα 3 ναι
Γεωμετρία 2 ναι
Φυσικές Επιστήμες (ενιαίο μάθημα)
Φυσική 2 ναι
Χημεία 2 ναι
Βιολογία 2 όχι
Υπόλοιπα Μαθήματα
Ιστορία 2 ναι
Εφαρμογές Πληροφορικής 2 όχι
Πολιτική Παιδεία (Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία) 3 όχι
Αγγλικά 3 ναι
2η Ξένη Γλώσσα 2 όχι
Φυσική Αγωγή 2 όχι
Θρησκευτικά 2 όχι
Σύνολο Ωρών 35

Αξιολόγηση – Βαθμολογία & Προαγωγή στη Β' Λυκείου

Στο τέλος της Α' Λυκείου, οι μαθητές εξετάζονται γραπτά μόνο στα οκτώ μαθήματα που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα. Να σημειωθεί ότι η Νέα Ελληνική Γλώσσα και η Λογοτεχνία εξετάζονται σε κοινό 3ωρο Διαγώνισμα, αλλά τα γραπτά διορθώνονται από τον αντίστοιχο καθηγητή και ο βαθμός στον έλεγχο επίδοσης είναι ξεχωριστός για το κάθε μάθημα.

Οι εξετάσεις διεξάγονται ενδοσχολικά και τα θέματα στις Εξετάσεις προκύπτουν κατά 50% με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων. Κάθε σχολείο, έχει δικό του πρόγραμμα Εξετάσεων και διενεργείται ξεχωριστή κλήρωση λίγο πριν την Εξέταση από όπου προκύπτουν τα μισά θέματα, ενώ τα άλλα μισά καθορίζονται από τους διδάσκοντες καθηγητές.

O βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς εξεταζόμενο είναι ο μέσος όρος του ετήσιου προφορικού βαθμού με τον αντίστοιχο βαθμό των γραπτών εξετάσεων και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου. Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου και του δευτέρου τετραμήνου. Ο βαθμός ετήσιας επίδοσης στα μαθήματα που αποτελούν κλάδους είναι ο μέσος όρος (ΜΟ) των βαθμών των μαθημάτων-κλάδων.

Ο γενικός μέσος όρος (ΓΜΟ) προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων και εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου. Εξαιρείται ο βαθμός στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ο οποίος δεν συνυπολογίζεται για την εξαγωγή του ΓΜΟ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την προαγωγή στη Β' Λυκείου αποτελεί η επίτευξη Γενικού Μέσου Όρου μεγαλύτερου ή ίσου του 9,5/20 (εννέα και πέντε δέκατα). Οι μαθητές που δεν προάγονται, παραπέμπονται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του επόμενου σχολικού έτους, σε ειδική εξεταστική περίοδο, για να εξεταστούν (γραπτά ή προφορικά αντίστοιχα) στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός επίδοσης είναι μικρότερος από δέκα (10).

Τελευταία Ενημέρωση: 5 Μαρτίου 2022

Αναλυτικά Προγράμματα

Α' Λυκείου - Η βάση των εξελίξεων

Α' Λυκείου είναι η πιο σημαντική τάξη και η πιο κρίσιμη περίοδος της σχολικής θητείας.

Οι θεμελιώδεις γνώσεις σε όλα τα βασικά μαθήματα περιέχονται στην ύλη της Α' Λυκείου και μπορούν να κατακτηθούν μέσα από αυτήν.

Ταυτόχρονα, όμως, η περίοδος της Α' Λυκείου εκτός από κρίσιμη είναι και δύσκολη αφού επιβαρύνεται και με πολλές ακόμα δραστηριότητες (ξένες γλώσσες κλπ.).

Έτσι, η σημασία της τάξης συχνά υποβαθμίζεται και χάνεται ο εκπαιδευτικός της στόχος. Και δυστυχώς, τα κενά της Α' Λυκείου ποτέ δεν αναπληρώνονται ουσιαστικά.