Γ' Λυκείου

Ομάδες Προσανατολισμού

Στη Γ' Λυκείου οι Ομάδες Προσανατολισμού είναι τρεις, με την Ομάδα Θετικών Επιστημών να υποδιαιρείται σε δύο υπο-Ομάδες:

  • Ομάδα Ανθρωπιστικών Σπουδών
  • Ομάδα Θετικών Επιστημών
    • Θετικές & Τεχνολογικές Επιστήμες
    • Επιστήμες Υγείας & Ζωής
  • Ομάδα Επιστημών Οικονομίας & Πληροφορικής
Κάθε μια οδηγεί σε ένα Επιστημονικό Πεδίο, δηλαδή μια Ομάδα Σχολών και Τμημάτων Πανεπιστημίων.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα Επιστημονικά Πεδία και τα αντίστοιχα πανελλαδικά εξεταζόμενα μπορείτε να βρείτε στη σχετική ενότητα: Ομάδες - Επιστημονικά Πεδία

Αναλυτικό Πρόγραμμα

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθεται το αναλυτικό πρόγραμμα της Γ' Λυκείου ανά Ομάδα Προσανατολισμού.

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Μαθήματα Προσανατολισμού Ώρες
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 6
Ιστορία 6
Λατινικά 6
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 6
Μαθηματικά 2
Θρησκευτικά 1
Φυσική Αγωγή 2
Σύνολο Ωρών 32

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών

Μαθήματα Προσανατολισμού Ώρες
Μαθηματικά (για το 2ο Επ.Πεδίο) ή Βιολογία (για το 3ο Επ.Πεδίο) 6
Φυσική 6
Χημεία 6
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 6
Ιστορία 2
Θρησκευτικά 1
Φυσική Αγωγή 2
Σύνολο Ωρών 32

Μαθήματα Ομάδας Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Μαθήματα Προσανατολισμού Ώρες
Μαθηματικά 6
Οικονομία 6
Πληροφορική 6
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες
Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία 6
Ιστορία 2
Θρησκευτικά 1
Φυσική Αγωγή 2
Σύνολο Ωρών 32

Απολυτήριο Λυκείου

Στο τέλος του έτους οι μαθητές εξετάζονται γραπτά σε σχολικό επίπεδο στην Νεοελληνική Γλώσσα - Λογοτεχνία, στα Μαθηματικά (οι μαθητές των Ανθρωπιστικών Σπουδών), στην Ιστορία (οι μαθητές των άλλων Προσανατολισμών) και στα μαθήματα του Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει.

Οι Εξετάσεις διεξάγονται ενδοσχολικά και τα θέματα ορίζονται αποκλειστικά από τους διδάσκοντες του μαθήματος που βαθμολογούν και τα γραπτά. Από το σχολικό έτος 2022-2023 αναμένεται τα θέματα (όπως και στις άλλες τάξεις του Λυκείου) να προκύπτουν κατά 50% από την Τράπεζα Θεμάτων.

Ο ετήσιος βαθμός σε κάθε ένα από αυτά τα τέσσερα μαθήματα, είναι το άθροισμα του ετήσιου προφορικού βαθμού σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) (δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου). Στα υπόλοιπα μαθήματα ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο μέσος όρος βαθμών των δύο τετραμήνων.

Ο γενικός βαθμός του Απολυτηρίου, είναι ο μέσος όρος της ετήσιας επίδοσης σε όλα τα μαθήματα (πλην της Φυσικής Αγωγής). Για την απόλυση από το Λύκειο απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον 9,5/20 (εννέα και πέντε δέκατα).

Σημειώνεται ότι η απόκτηση του Απολυτηρίου Λυκείου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Για τους μαθητές της Γ' τάξης που δεν επιτυγχάνουν τον μέσο όρο απόλυσης, προβλέπεται νέα εξεταστική περίοδος τον Ιούνιο και όσοι από αυτούς δεν απολύονται, εξετάζονται στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου.

Τελευταία ενημέρωση: 5 Μαρτίου 2022

Αναλυτικά Προγράμματα

Στη Γ' Λυκείου οι μαθητές διάσκονται 6 ώρες την εβδομάδα τα τέσσερα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα του Επιστημονικού Πεδίου που έχουν Επιλέξει.

Πληροφορίες σχετικά με τα επιστημονικά πεδία και την πρόσβαση στις σχολές, μπορείτε να βρείτε στις σχετικές σελίδες:

Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση