Επιστημονικά Πεδία και Ομάδες Προσανατολισμού

Οι Σχολές και τα Τμήματα των Πανεπιστημίων καθώς και οι Στρατιωτικές και άλλες Σχολές είναι ταξινομημένες ανάλογα με το γνωστικό τους αντικείμενο σε τέσσερα Eπιστημονικά Πεδία. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα Επιστημονικά Πεδία, ορισμένα Τμήματα Πανεπιστημίων (ενδεικτικά) και οι σχετικές με το Πεδίο Ομάδες Προσανατολισμού.

Επιστημονικά Πεδία Σχολές (Ενδεικτικά) Σχετικές Ομάδες Προσανατολισμού
1ο Πεδίο: Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών Νομικής, Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Ψυχολογίας, Θεολογίας, Ξένων Γλωσσών, Κοινωνιολογίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Θεάτρου κ.λπ. Ανθρωπιστικών Σπουδών
2ο Πεδίο: Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων και Ναυπηγών Μηχανικών, Πολιτικών, Τοπογράφων και Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης Υλικών κ.λπ. καθώς και Μαθηματικών, Φυσικής, Πληροφορικής, Χημείας, Γεωπονίας κ.λπ. Θετικών Επιστημών
3ο Πεδίο: Σπουδών Υγείας και Ζωής Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Γεωπονίας, Επιστήμης Τροφίμων, Διατροφολογίας, Παραϊατρικών Επαγγελμάτων κ.λπ. Θετικών Επιστημών
4ο Πεδίο: Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής Οικονομικές, Χρηματοοικονομικές, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσων, Λογιστικής κ.λπ. καθώς και Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κ.α. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε ανά Ομάδα Προσανατολισμού τα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα και τα Επιστημονικά Πεδία.

Στον υπολογισμό των μορίων όλα τα μαθήματα είναι ισότιμα, έχουν δηλαδή καταργηθεί οι συντελεστές βαρύτητας. Βέβαια, στην επιλογή μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων για ένα Τμήματα προηγείται ο υποψήφιος που έχει καλύτερη βαθμολογία στα μαθήματα με τη σειρά προτεραιότητας που αναγράφεται στους πίνακες.

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών


Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα Σειρά προτεραιότητας σε ισοβαθμία
Αρχαία Προσανατολισμού 1ο
Ιστορία Προσανατολισμού 2ο
Κοινωνιολογία 3ο
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση & Λογοτεχνία

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών


2ο Επιστημονικό Πεδίο

Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα Σειρά προτεραιότητας σε ισοβαθμία
Μαθηματικά 1o
Φυσική 2o
Χημεία 3o
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση & Λογοτεχνία

3ο Επιστημονικό Πεδίο

Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα Σειρά προτεραιότητας σε ισοβαθμία
Βιολογία 1o
Χημεία 2o
Φυσική 3o
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση & Λογοτεχνία

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής

Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα Σειρά προτεραιότητας σε ισοβαθμία
Μαθηματικά 1o
Οικονομία 2o
Πληροφορική 3ο
Νεοελληνική Γλώσσα - Έκθεση & Λογοτεχνία

Συντελεστές Βαρύτητας στον Υπολογισμό Μορίων

Για τον υπολογισμό των μορίων για την εισαγωγή στα Τμήματα και τις Σχολές δύο μαθήματα από κάθε Επιστημονικό Πεδίο συμμετέχουν με αυξημένο συντελεστή βαρύτητας. Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας.

Ομάδα Προσανατολισμού 1ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας
(Συντελεστής 1,3)
2ο Μάθημα Αυξ. Βαρύτητας
(Συντελεστής 0,7)
Ανθρωπιστικών Σπουδών (1ο Επ.Πεδίο) Αρχαία Ελληνικά Ιστορία
Θετικών Επιστημών - 2ο Επ. Πεδίο Μαθηματικά Φυσική
Θετικών Επιστημών - 3ο Επ. Πεδίο Βιολογία Χημεία
Οικονομίας & Πληροφορικής (4ο Επ. Πεδίο) Μαθηματικά Οικονομία

Περισσότερες Πληροφορίες για τον Υπολογισμό Μορίων και φόρμα Υπολογισμού θα βρείτε στη σχετική ενότητα:
Υπολογισμός Μορίων

Σχολές με ιδιαιτερότητες

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

Για τα τμήματα αυτά απαιτείται υγειονομική εξέταση (παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις), καθώς και πρακτική δοκιμασία σε τρία από τα εξής αγωνίσματα: δρόμος (400μ για τα αγόρια και 200μ για τα κορίτσια), άλμα εις μήκος, σφαιροβολία (σφαίρα 6kg) και κολύμβηση (50μ ελεύθερο). Για τα αγωνίσματα υπάρχει βαθμολογική κλίμακα επιδόσεων και ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αγωνισμάτων αποτελεί το βαθμό των πρακτικών δοκιμασιών (βαθμός ειδικού μαθήματος) για τον υπολογισμό των μορίων. (Δεν υπάρχει βαθμολογική βάση, δηλαδή κατώτατο όριο βαθμολογίας που απαιτείται να έχει ο υποψήφιος.)

Στρατιωτικές & Αστυνομικές Σχολές, Σχολές Πυροσβεστικής Ακαδημίας & Λιμενικού

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και του Λιμενικού Σώματος οι υποψήφιοι υποβάλλονται σε προκαταρκτικές εξετάσεις που περιλαμβάνουν υγειονομικές και ψυχομετρικές εξετάσεις καθώς και αθλητικές δοκιμασίες. Οι ενδιαφερόμενοι για τις Σχολές αυτές πρέπει να συμβουλεύονται τη σχετική προκήρυξη του αρμόδειου Υπουργείου που εκδίδεται κάθε χρόνο για εξειδικευμένες πληροφορίες και την ειδική αίτηση συμμετοχής που πρέπει να καταθέσουν:

  • Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας: www.geetha.mil.gr
  • Ελληνική Αστυνομία: astynomia.gr
  • Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας: www.fireservice.gr
  • Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή: hcg.gr

Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Για τις Σχολές αυτές απαιτείται προκαταρκτική υγειονομική εξέταση (www.yen.gr)

Εκκλησιαστικές Ακαδημίες

Οι υποψήφιοι για τις Σχολές αυτές πρέπει να είναι υποχρεωτικά χριστιανοί ορθόδοξοι ενώ επιπλέον στα προγράμματα Ιερατικών Σπουδών γίνονται δεκτοί μόνο άρρενες υποψήφιοι.


ΜΕΘΟΔΙΚΟ Φροντιστήριο

Το Εξεταστικό Σύστημα

Οι πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Απρίλιος 2020) περιγράφονται και στο έντυπο του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ (σε αρχείο pdf):

Εξεταστικό Σύστημα