Δυνατότητες Επανεξέτασης

Επανεξέταση με Πανελλαδικές

Δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις έχουν και απόφοιτοι παλαιότερων ετών, οι οποίοι διαγωνίζονται μαζί με τους τελειόφοιτους για το 90% των θέσεων στις ανώτατες Σχολές. Οι υποψήφιοι αυτοί συμπληρώνουν κανονικά τη Δήλωση Συμμετοχής στις Πανελλήνιες και έχουν δικαίωμα να επιλέξουν όποια Ομάδα Πρσανατολισμού επιθυμούν.

Διαγωνισμός για το 10% των θέσεων

Στους συμμετέχοντες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του προηγούμενου σχολικού έτους δίνεται η δυνατότητα να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων στις ανώτατες Σχολές*, χωρίς επανεξέταση. Δηλαδή, για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2022, δικαίωμα να καταθέσουν Μηχανογραφικό Δελτίο χωρίς επανεξέταση έχουν όσοι αποφοίτησαν ή εξετάστηκαν τελευταία φορά σε πανελλαδικό επίπεδο το 2021 ή το 2020. Οι υποψήφιοι αυτοί θα συμπληρώσουν το Μηχανογραφικό τους Δελτίο με το παλιό Εξεταστικό Σύστημα.

Συγκεκριμένα, Οι θέσεις που αντιστοιχούν στο 10% του αριθμού εισακτέων, κατανέμονται σε ποσοστό 60% για τους συμμετάσχοντες στις εν λόγω εξετάσεις το αμέσως προηγούμενο έτος και σε ποσοστό 40% για όσους έχουν συμμετάσχει στην εξεταστική διαδικασία δύο (2) έτη, πριν από το έτος υποβολής νέου μηχανογραφικού χωρίς νέα εξέταση.

Στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι συμπληρώνουν Μηχανογραφικό Δελτίο με βάση το σύνολο των Μορίων που είχαν συγκεντρώσει από προηγούμενη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, στα ειδικά μαθήματα και τις πρακτικές δοκιμασίες.

Οι Βάσεις για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια είναι διαφορετικές για αυτή την κατηγορία υποψηφίων και για τις σχολές με μεγάλη ζήτηση οι βάσεις είναι σχεδόν πάντα υψηλότερες.

* Σχολή ή Εισαγωγική Κατεύθυνση των Πανεπιστημίων, Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, ΑΣΠΑΙΤΕ, Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης, Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), Ανωτέρων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, καθώς και της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού

Λόγω του σχετικά μικρού αριθμού υποψηφίων και συμμετεχόντων για το 10% των θέσεων οι βάσεις εισαγωγής παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις και δεν είναι ενδεικτικές για την επόμενη χρονιά.