s

Βαθμολόγηση

Με το Νέο Εξεταστικό Σύστημα τα μόρια των υποψηφίων υπολογίζονται μόνο από τους βαθμούς στα τέσσερα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα. Οι βαθμοί στα τέσσερα μαθήματα αρχικά ανάγονται σε εικοσάβαθμη κλίμακα με προσέγγιση δεκάτου* και στη συνέχεια εισάγονται στον τύπο υπολογισμού των μορίων που περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα: Υπολογισμός Μορίων.

H βαθμολόγηση των γραπτών γίνεται από δύο βαθμολογητές στην κλίμακα 1-100. Από το μέσο όρο των δύο βαθμολογητών με αναγωγή στην κλίμακα 0-20 (διαιρώντας δια του 5) προέκυπτε ο τελικός βαθμός του γραπτού (με προσέγγιση δεκάτου*).

Αν υπάρχει διαφορά βαθμολογίας των δύο διορθωτών μεγαλύτερη ή ίση των 13 μονάδων, τότε γίνεται αναβαθμολόγηση του γραπτού από τρίτο βαθμολογητή. Στην περίπτωση αυτή, ο τελικός βαθμός του γραπτού είναι ο μέσος όρος των δύο μεγαλύτερων βαθμών από τους τρεις που είχαν δώσει οι βαθμολογητές.

Παράδειγμα 1 Βαθμός
(0-100) (0-20)
1ος Βαθμολογητής 64
2ος Βαθμολογητής 72
Μέσος Όρος 68
Τελικός Βαθμός 13,6

Παράδειγμα 2 Βαθμός
(0-100) (0-20)
1ος Βαθμολογητής 87
2ος Βαθμολογητής 73
3ος Βαθμολογητής 75
Μέσος Όρος (1ου,3ου) 81
Τελικός Βαθμός 16,2

*Η στρογγυλοποίηση των βαθμών στο ένα δεκαδικό ψηφίο γίνεται κατά τα γνωστά:
Για τον υπολογισμό του βαθμού με προσέγγιση δεκάτου, στις περιπτώσεις που κατά τον υπολογισμό προκύπτουν περισσότερα του ενός δεκαδικά ψηφία τότε, αν το δεύτερο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε (5), το πρώτο δεκαδικό ψηφίο προσαυξάνεται στο αμέσως επόμενο παραλειπομένων των λοιπών και αν είναι μικρότερο του πέντε (5) παραλείπονται όλα τα υπόλοιπα πέραν του πρώτου δεκαδικά ψηφία.


ΜΕΘΟΔΙΚΟ Φροντιστήριο

Βαθμοί του Λυκείου

Με το νέο Εξεταστικό Σύστημα οι βαθμοί του Λυκείου δε συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό των μορίων.

Έτσι, η γραπτή εξέταση στα τέσσερα μαθήματα καθορίζει αποκλιστικά την πρόσβαση στις σχολές.