Υπολογισμός Μορίων: Πανελλαδικές 2022

Για τον υπολογισμό των Μορίων για τις Πανελλαδικές 2022 (Γενικά Λύκεια) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω εφαρμογή και να εκτυπώσετε τα αποτελέσματα.

Εφαρμογή Υπολογισμού Μορίων - Πανελλαδικές 2022