Γυμνάσιο

Αναλυτικά Προγράμματα

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα αναλυτικά προγράμματα (σχολικά προγράμματα μαθημάτων) για τις τρεις τάξεις του Γυμνασίου.

Γ' Γυμνασίου

Διδακτικό Αντικείμενο / Μάθημα Ώρες
Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Γλωσσική Διδασκαλία 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση 2
Μαθηματικά
Μαθηματικά 4
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική 2
Χημεία 1
Βιολογία 1
Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας
Ιστορία 2
Κοινωνική και πολιτική Αγωγή 2
Θρησκευτικά 2
Ξένες Γλώσσες
Αγγλικά 2
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά) 2
Τεχνολογία & Πληροφορική
Τεχνολογία 1
Πληροφορική 1
Πολιτισμός και Δραστηριότητες
Μουσική 1
Καλλιτεχνικά 1
Αθλητική Ζωή
Φυσική Αγωγή 2
Σύνολο Ωρών 32

Β' Γυμνασίου

Διδακτικό Αντικείμενο / Μάθημα Ώρες
Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Γλωσσική Διδασκαλία 2
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση 2
Μαθηματικά
Μαθηματικά 4
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική 2
Χημεία 1
Βιολογία 1
Γεωλογία-Γεωγραφία 2
Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας
Ιστορία 2
Θρησκευτικά 2
Ξένες Γλώσσες
Αγγλικά 2
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά) 2
Τεχνολογία & Πληροφορική
Τεχνολογία 1
Πληροφορική 1
Πολιτισμός και Δραστηριότητες
Μουσική 1
Καλλιτεχνικά 1
Αθλητική Ζωή
Φυσική Αγωγή 2
Σύνολο Ωρών 32

Α' Γυμνασίου

Διδακτικό Αντικείμενο / Μάθημα Ώρες
Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Γλωσσική Διδασκαλία 3
Νεοελληνική Λογοτεχνία 2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα 2
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση 2
Μαθηματικά
Μαθηματικά 4
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική 1
Βιολογία 1
Γεωλογία-Γεωγραφία 1
Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας
Ιστορία 2
Θρησκευτικά 2
Ξένες Γλώσσες
Αγγλικά 2
2η Ξένη Γλώσσα (Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά) 2
Τεχνολογία & Πληροφορική
Τεχνολογία 1
Πληροφορική 2
Πολιτισμός και Δραστηριότητες
Μουσική 1
Καλλιτεχνικά 1
Αθλητική Ζωή
Φυσική Αγωγή 2
Οικιακή Οικονομία
Οικιακή Οικονομία 1
Σύνολο Ωρών 32

Τελευταία Ενημέρωση: 4 Ιουλίου 2021

Αναλυτικά Προγράμματα

Ο διευθυντής σπουδών του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ, Νικηφόρος Μαρκάκης συμμετείχε στη συγγραφή του σχολικού βιβλίου μαθηματικών της Α΄ Γυμνασίου.