Εκπαιδευτικά Βιβλία

«Οι όμορφες ιδέες όμορφα γράφονται», Μέρος Β', 2015

Συλλογή κειμένων για την Επιστήμη και τον Πολιτισμό,
Επιμέλεια έκδοσης: Νικηφόρος Μαρκάκης, Ιάσονας Μαρκάκης

«Οι όμορφες ιδέες όμορφα γράφονται», Μέρος A’, 2008

Συλλογή κειμένων για την Επιστήμη και τον Πολιτισμό,
Επιμέλεια έκδοσης: Αντώνης Σαρρής, Ρούλα Κυρίτση, Νικηφόρος Μαρκάκης

ΜΕΘΟΔΙΚΟ Φροντιστήριο