Επιλεγμένα Θέματα

Παρουσιάζουμε τα βιβλία μας με τα Επιλεγμένα Θέματα

Στα βιβία αυτά παρουσιάζονται πρωτότυπα επιλεγμένα και συνδυαστικά θέματα, που καλύπτουν όλη την ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων και είναι διαμορφωμένα ειδικά για την τελική επανάληψη.

Στον τομέα αυτό το ΜΕΘΟΔΙΚΟ έχει δημιουργήσει ένα θεσμό. Από το 1975 -αξιοποιώντας την πείρα 45 χρόνων Εξετάσεων- εκδίδει και διανέμει δωρεάν σειρά βιβλίων με Επιλεγμένα Θέματα.

Τα βιβλία μπορείτε να τα προμηθευτείτε δωρεάν από τη Γραμματεία του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ.

Εκπαιδευτικά Βιβλία ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ

Επιλεγμένα Θέματα Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία Ελληνικά, Νεοελληνική Γλώσσα-Έκθεση, Ιστορία, Λατινικά

Εκπαιδευτικά Βιβλία ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ

Επιλεγμένα Θέματα Θετικών Σπουδών

Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Νεοελληνική Γλώσσα-Έκθεση

Εκπαιδευτικά Βιβλία ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ

Επιλεγμένα Θέματα Οικονομίας & Πληροφορικής

Μαθηματικά, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Ανάπτυξη Εφαρμογών, Νεοελληνική Γλώσσα-Έκθεση

Ζητήστε τώρα το βιβλίο που σας ενδιαφέρει από τη Γραμματεία του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ!

Επικοινωνία