Η Σειρά Τετραδίων του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ


Σχέδια ("Animals studying"), Μάρτιος 2019

Τετράδια 2019 Τετράδια 2019 Τετράδια 2019 Τετράδια 2019


Σχέδια Μάρτιος 2018

Τετράδια 2018 Τετράδια 2018 Τετράδια 2018 Τετράδια 2018


Σχέδια (Εικόνες από το Διάστημα), Μάρτιος 2017

Τετράδια 2017 Τετράδια 2017 Τετράδια 2017 Τετράδια 2017


Σχέδια, Μάρτιος 2016

Τετράδια 2016 Τετράδια 2016 Τετράδια 2016 Τετράδια 2016


Σχέδια (Επετειακή Σειρά για τα 40 χρόνια του ΜΕΘΟΔΙΚΟΥ), Μάρτιος 2015

Ο αριθμός 40 σε τέσσερις διαφορετικές εκδοχές: στο ελληνικό και στο λατινικό σύστημα αρίθμησης, στο δυαδικό σύστημα και με μια μαθηματική έκφραση που δίνει αποτέλεσμα 40.

Τετράδια 2015 Τετράδια 2015 Τετράδια 2015 Τετράδια 2015


Σχέδια (Πορτραίτα), Σεπτέμβριος 2013

Τετράδια 2013 Τετράδια 2013 Τετράδια 2013 Τετράδια 2013


Σχέδια (Nicolas Gouny), Σεπτέμβριος 2012

Τετράδια 2012 Τετράδια 2012 Τετράδια 2012 Τετράδια 2012


Adventures of Tintin, Μάρτιος 2012

Τετράδια 2012 Τετράδια 2012 Τετράδια 2012 Τετράδια 2012


Arcade Games, Σεπτέμβριος 2011

Τετράδια 2011 Τετράδια 2011 Τετράδια 2011 Τετράδια 2011


Album Covers, Μάρτιος 2011

Τετράδια 2011 Τετράδια 2011 Τετράδια 2011 Τετράδια 2011


Πόλεις, Σεπτέμβριος 2010

Τετράδια 2010 Τετράδια 2010 Τετράδια 2010 Τετράδια 2010


Schultz: Snoopy, Μάρτιος 2010

Τετράδια 2010 Τετράδια 2010 Τετράδια 2010 Τετράδια 2010


Film Posters, Σεπτέμβριος 2009

Τετράδια 2009 Τετράδια 2009 Τετράδια 2009 Τετράδια 2009


Picasso, Μάρτιος 2009

Τετράδια 2009 Τετράδια 2009 Τετράδια 2009 Τετράδια 2009


Van Gogh, Σεπτέμβριος 2008

Τετράδια 2008 Τετράδια 2008 Τετράδια 2008 Τετράδια 2008


Andy Warhol, Μάρτιος 2008

Τετράδια 2008 Τετράδια 2008 Τετράδια 2008 Τετράδια 2008


Αρχαία Ελληνικά Γλυπτά, Σεπτέμβριος 2007

Τετράδια 2007 Τετράδια 2007 Τετράδια 2007 Τετράδια 2007