Ενότητα 1η: Επιστήμες της Εκπαίδευσης και των Γλωσσών

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις


Τμήματα Παιδαγωγικών Δημοτικής Εκπαίδευσης

1o, 2o, 3o και 4o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Οι απόφοιτοι των παιδαγωγικών τμημάτων δημοτικής εκπαίδευσης έχουν ως κύριο έργο τους τη διδασκαλία των μαθημάτων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 6 έως 12 ετών.

Η κατάρτιση των δασκάλων σε ένα ευρύ γνωσιολογικό φάσμα είναι απαραίτητη για να καταστούν ικανοί να μεταλαμπαδεύσουν τις βασικές γνώσεις στους μικρούς μαθητές με απλό κατανοητό και ευχάριστο τρόπο. Πέρα από τις γνώσεις η ανάπτυξη της αυτενέργειας, της δημιουργικής έκφρασης, της κριτικής και της ικανότητας της κοινωνικοποίησης, αποτελούν βασικό μέλημα των δασκάλων.

Η διαμόρφωση της προσωπικότητας και η καλλιέργεια του χαρακτήρα των μαθητών στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση καθορίζει σημαντικά τη ζωή τους και την εξέλιξή τους στις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες καθιστώντας το δάσκαλο πρωταρχικό και ακρογωνιαίο λίθο της εκπαίδευσης. Η βαθιά γνώση της παιδαγωγικής, ψυχολογίας και κοινωνιολογίας αποτελούν απαραίτητα εφόδια των δασκάλων γι’ αυτό και διδάσκονται με έμφαση σε όλες τις παιδαγωγικές σχολές που αφορούν τη Δημοτική εκπαίδευση.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα τμήματα αυτά εντάσσονται σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία και οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση και από τις τρεις Ομάδες Προσανατολισμού. Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Παιδαγωγική, Διδακτική Μεθοδολογία & Πράξη, Εκπαιδευτικά Προβλήματα & Εκπαιδευτική Πολιτική, Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Παραγωγή & Χρήση διδακτικού υλικού, Ψυχοπαιδαγωγική Συμβουλευτική & Επαγγελματικός Προσανατολισμός, Ψυχολογία, Ειδική Παιδαγωγική Ψυχολογία, Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία, Τέχνη - Πολιτισμός, Φυσική Αγωγή, Αισθητική Αγωγή, Μεθοδολογία της Έρευνας, Θετικές Επιστήμες, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Νέες Τεχνολογίες και η Διδακτική τους, Προγράμματα Διδακτικής Μεθοδολογίας και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Πληροφορική στην Εκπαίδευση κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης εργάζονται ως δάσκαλοι στη δημόσια ή ιδιωτική πρωτοβάθμια εκπαίδευση και υπάγονται στον κλάδο Π.Ε.70. Αν συνεχίσουν τις σπουδές τους ή αποκτήσουν εξειδίκευση μπορούν να ειδικευθούν σε συγκεκριμένους κλάδους της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης όπως η περιβαλλοντική εκπαίδευση ή η ειδική αγωγή. Γενικά οι αρμοδιότητες των δασκάλων συμπεριλαμβάνουν:

 • Προετοιμασία του προγράμματος μαθημάτων και διδασκαλία ανάγνωσης, γραφής, αριθμητικής και άλλων μαθημάτων, σύμφωνα με το προγραμματισμένο ή το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών.
 • Προετοιμασία εργασιών, βαθμολόγηση γραπτών και αξιολόγηση μαθητών. Ενημέρωση γονέων για την πρόοδο των μαθητών.
 • Οργάνωση δραστηριοτήτων συμπληρωματικών ως προς τη διδασκαλία στην τάξη.
 • Επίβλεψη των μαθητών μέσα στην τάξη και στους άλλους χώρους του σχολείου.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εκπαίδευση με Κατευθύνσεις:
  • «Εκπαίδευση Ενηλίκων – Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση & Δια βίου μάθηση»
  • «Συγκριτική Παιδαγωγική με ειδίκευση σε ζητήματα ποιότητας στην εκπαίδευση»
  • «Κοινωνιοβιολογία, Νευροεπιστήμες & Εκπαίδευση»
  • «Ιστορία & Φιλοσοφία των Μαθηματικών»
  • «Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση»
  • «Διδακτική Γλώσσας – Λογοτεχνία – Θέατρο & Εκπαίδευση»
  • «Κοινωνιολογία της Εργασίας: Πολιτικές Αγοράς Εργασίας – Μειονότητες – Παιδική Ηλικία»
  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη Ανθρωπίνων Πόρων», Διατμηματικό Μεταπτυχιακό: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Τμήμα Γενικών Μαθηματικών, Ομόσπονδο Αττικό Τ.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι. Πειραιά

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Εκπαίδευση με Κατευθύνσεις:
  • «Κοινωνία, Εκπαίδευση & Παιδαγωγική»
  • «Διδακτική της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας»
  • «Διδακτική των Θετικών Επιστημών»
  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Επιστήμες Αγωγής με Κατευθύνσεις:
  • «Δια βίου Εκπαίδευση: Πολιτικές, Επιμόρφωση & Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών»
  • «Μαθησιακές Δυσκολίες - Δυσλεξία»
  • «Ιστορία της Εκπαίδευσης & Μουσειοπαιδαγωγική»
  • «Φιλοσοφία της Παιδείας»
  • «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση & Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας»
  • «Ανάπτυξη & Συμβουλευτική της Σταδιοδρομίας»
  • «Ειδική Αγωγή: Εκπαίδευση κωφών και βαρηκόων παιδιών»
  • «Αναλυτικά Προγράμματα & Διδακτική: Διδασκαλία Γλώσσας & Γραμματισμού, Διδακτική Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών»
  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Πατρών

 • «Λογοθεραπεία: Αντιμετώπιση Προβλημάτων Γραπτού και Προφορικού Λόγου (Μαθησιακές δυσκολίες)», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

 • Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής με Ειδικεύσεις:
  • «Παιδαγωγικές Επιστήμες»
  • «Θετικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση»
  • «Ανθρωπιστικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση»
  • «Ψυχολογία - Συμβουλευτική»
  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής με Ειδικεύσεις:
  • «Θεωρία & Κοινωνιολογία της Παιδείας»
  • «Παιδαγωγική, Ψυχολογία & Μεθοδολογία Έρευνας»
  • «Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Διδακτικής Μεθοδολογίας & Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας»
  • «Ανθρωπιστικών & Κοινωνικών Επιστημών»
  • «Θετικών Επιστημών»
  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη της Αγωγής με Ειδικεύσεις:
  • «Παιδαγωγική & Νέες Τεχνολογίες»
  • «Ανθρωπιστικές Σπουδές & Νέες Τεχνολογίες»
  • «Θετικές Επιστήμες & Νέες Τεχνολογίες»
  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 • Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής με Ειδικεύσεις:
  • «Σχολική Παιδαγωγική & Διαφορετικότητα στην Εκπαίδευση (Διαπολιτισμική & Ειδική Αγωγή)»
  • «Διδακτική των Θετικών Επιστημών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Νέες Τεχνολογίες»
  • «Γλώσσα & Πολιτισμός: θεωρητικές & διδακτικές προσεγγίσεις»
  Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • «Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022


Τμήματα Νηπιαγωγών | Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

1o, 2o, 3o και 4o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Η ενασχόληση με την εκπαίδευση και αγωγή των παιδιών της προσχολικής ηλικίας είναι ευθύνη των νηπιαγωγών. Η ψυχοκινητική και νοητική ανάπτυξη βοηθά τα παιδιά να κατανοήσουν τον κόσμο γύρο τους μέσα στον οποίο μπορούν να κινούνται με ασφάλεια.

Το νηπιαγωγείο είναι ένας χώρος προστατευμένος και παράλληλα γεμάτος ερεθίσματα, έτσι ώστε το παιδί να έχει την ευκαιρία να ενταχθεί στην ομάδα των συνομήλικων του, να μάθει να συνεργάζεται, να δημιουργεί και να συναγωνίζεται αρμονικά.

Οι νηπιαγωγοί καλούνται να οργανώσουν ομαδικά ή ατομικά παιχνίδια και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες ώστε να προωθήσουν τη φυσική, διανοητική και κοινωνική ανάπτυξη των νηπίων. Η πνευματική άσκηση και η ψυχαγωγία, η ατομική δημιουργία και το ομαδικό παιχνίδι, η διήγηση, το θέατρο, η ζωγραφική και η χειροτεχνία είναι τα σημαντικότερα μέσα που χρησιμοποιούνται από τους νηπιαγωγούς στην εκπαιδευτική δραστηριότητα.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα τμήματα αυτά εντάσσονται σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία και οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση και από τις τρεις Ομάδες Προσανατολισμού. Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα έτη.

Οι σπουδές στα Τμήματα των Πανεπιστημίων διαρκούν τέσσερα έτη. Στα Τμήματα των Τ.Ε.Ι. οι σπουδές διαρκούν οκτώ εξάμηνα, όπου στο όγδοο εξάμηνο πραγματοποιείται η Πτυχιακή Εργασία / Πρακτική άσκηση σε οργανισμούς και δημόσιους φορείς.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Κατευθύνσεις: Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, Μεθοδολογίας – Διδακτικής, Αγωγής στις Τέχνες, Γλώσσας – Λογοτεχνίας & Ιστορίας. Ενδεικτικά μαθήματα: Γραμματισμός και παιδαγωγικές πρακτικές στην πρώιμη ηλικία, Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, Ψυχολογία, Συμβουλευτικές δεξιότητες στην εκπαίδευση, Κοινωνιολογία, Επιστήμες αγωγής, Θεωρίες μάθησης, Παιδοψυχολογία, Ειδική αγωγή, Μαθησιακές δυσκολίες, Μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες, Εκπαίδευση στις θετικές επιστήμες Περιβαλλοντική εκπαίδευση, Θεατρικό παιχνίδι, Διδακτική της μουσικής, Ιστορία της τέχνης, Λογοτεχνία κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι νηπιαγωγοί εργάζονται στη δημόσια και την ιδιωτική εκπαίδευση και εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε.60. Οι αρμοδιότητες των νηπιαγωγών συμπεριλαμβάνουν:

 • Προγραμματισμό, οργάνωση και διεκπεραίωση δραστηριοτήτων που έχουν σχεδιαστεί με στόχο την ανάπτυξη των φυσικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών.
 • Αφηγήσεις, τραγούδια και άτυπες συζητήσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της γλώσσας και τη σωστή χρήση της από τα παιδιά.
 • Την παρακολούθηση των παιδιών προκειμένου να αξιολογήσουν και να συζητήσουν την πρόοδο τους καθώς και πιθανά προβλήματα με τους γονείς τους.
 • Την επίβλεψη των δραστηριοτήτων των νηπίων προκειμένου να εξασφαλίσουν ασφάλεια και να επιλύσουν τυχόν συγκρούσεις.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Συμβουλευτική Ψυχολογία και Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση, την Υγεία και την Εργασία», (Διαπανεπιστημιακό) Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στη Προσχολική Ηλικία, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • «Ειδική Αγωγή», Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στη Προσχολική Ηλικία, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Τεχνολογίες της Πληροφορίας & της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση», Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στη Προσχολική Ηλικία, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Πολιτική Επιστήμη & Κοινωνιολογία», Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στη Προσχολική Ηλικία, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Εκπαίδευση & Ανθρώπινα Δικαιώματα», Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στη Προσχολική Ηλικία, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Διδακτικές της πολυγλωσσίας και γλωσσικές πολιτικές. Διάδοση των γλωσσών και των πολιτισμών σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα», Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Maine, Le Mains, Γαλλία

 • «Ψυχοπαιδαγωγική της Ένταξης: Ένα σχολείο για όλους», Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Ειδίκευση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία με Ειδικεύσεις:
  • «Κοινωνική Θεωρία, Πολιτική & Πρακτικές στην Εκπαίδευση»
  • «Λόγος, Τέχνη & Πολιτισμός στην Εκπαίδευση»
  • «Διδακτική των Θετικών Επιστημών»
  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών

 • «Παιδαγωγική & Διδακτική στην Προσχολική Εκπαίδευση», Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Προσχολικής Αγωγής με Ειδικεύσεις:
  • «Διδακτική Μεθοδολογία & Αναλυτικά Προγράμματα»
  • «Πολιτισμικές Σπουδές»
  • «Εκπαιδευτική Πολιτική & Εκπαιδευτική Έρευνα»
  • «Ψυχολογικές & Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις της Διαφορετικότητας»
  • «Γλώσσα & Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση»
  Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 • «Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη», Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Δημιουργική Γραφή», Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 • «Παιδαγωγικό Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην Πρώτη Παιδική Ηλικία», Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • «Επιστήμες της Εκπαίδευσης: Κοινωνικοπολιτισμική – Ενισχυτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση Εμψυχωτών» (Διατμηματικό), Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης σε συνεργασία με το Τμήμα Φ.Π.Ψ. του Πανεπιστημίου Αθηνών και το Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 • «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων», Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 • «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 • «Παιδαγωγικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό», Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 • «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας», Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022


Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

1o, 2o, 3o και 4o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Το παιδαγωγικό τμήμα ειδικής αγωγής προετοιμάζει επιστήμονες για τις εκπαιδευτικές ανάγκες νηπίων και παιδιών με αναπηρίες και ειδικές δυσκολίες (αυτισμός, νοητική υστέρηση, προβλήματα όρασης ή ακοής). Οι απόφοιτοι μπορούν να ασχοληθούν σε αντίστοιχα ιδρύματα, εξειδικευμένα κατά περίπτωση ως Δάσκαλοι ή Νηπιαγωγοί.

Επιστημονικό Πεδίο

Το τμήμα αυτό εντάσσεται σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία και οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση και από τις τρεις Ομάδες Προσανατολισμού. Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Παιδαγωγική, Ψυχολογία, Γλωσσολογία, Κοινωνιολογία, Επιστήμες αγωγής, Θεωρίες μάθησης, Παιδοψυχολογία, Ειδική αγωγή, Μαθησιακές δυσκολίες, Μουσική & Ψυχοκινητική Αγωγή, Κλινική Ψυχολογία, Μεθοδολογία Έρευνας, Στατιστική, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Ψυχοφυσιολογία, Αισθητική Αγωγή, Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Αίτια Σωματικής & Νοητικής Δυσλειτουργίας, Κινητικά Προβλήματα & Πολλαπλές Αναπηρίες, Νοητική Καθυστέρηση, Εκπαιδευτική και Υποστηρικτική Τεχνολογία, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Διδακτική Νεοελληνικής Γλώσσας, Διδακτική Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι Δάσκαλοι και οι Νηπιαγωγοί ειδικής εκπαίδευσης εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε.71 και Π.Ε.61 αντίστοιχα και εργάζονται κυρίως σε τμήματα ένταξης σε Δημόσια ή Ιδιωτικά Σχολεία, σε Ιδρύματα και Φορείς, όπως τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης & Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), για διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών και υποστήριξη μαθητών της πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Σε ιδιωτικούς φορείς που υποστηρίζουν τις προσπάθειες των μαθητών με δυσλεξία, διάσπαση προσοχής και άλλες μαθησιακές δυσκολίες.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Ειδική Αγωγή», Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • «Συμβουλευτική στην Ειδική Αγωγή, την Εκπαίδευση & την Υγεία», Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Τμήματα Λογοθεραπείας

3o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Τα Τμήματα αυτά παρέχουν εκπαίδευση και κατάρτιση που αφορά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων φωνής, ομιλίας και λόγου.

Οι πτυχιούχοι των τμημάτων αυτών εκπαιδεύονται στη διάγνωση και τη θεραπεία των διαταραχών του λόγου δηλαδή στην πρόληψη, αξιολόγηση, διάγνωση διαταραχών κατάποσης και επικοινωνίας, σε προβλήματα όπως ο τραυλισμός και η βαρηκοΐα καθώς και στις μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαριθμησία κ.α.).

Οι Λογοθεραπευτές βοηθούν στην αποκατάσταση της λεκτικής επικοινωνίας ατόμων που δυσκολεύονται στην άρθρωση ή την ομιλία, που πάσχουν από κάποιο χρόνιο ή εκ γενετής σύνδρομο (πχ.σύνδρομο Asperger, σύνδρομο Down κ.λπ.), που έχουν νοητική υστέρηση ή έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο κ.α.

Επίσης, βοηθούν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών και ειδικότερα των διαταραχών λόγου και στην παράλληλη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν μαθησιακές προβλήματα από τη νηπιακή ηλικία έως και την εφηβεία. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι ενδιαφερόμενοι να μην έχουν οι ίδιοι προβλήματα ακοής ή λόγου.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα τμήματα αυτά εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας & Ζωής από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα τη Βιολογία.
Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν σχολές του 3ου Επιστημονικού πεδίου και από τις άλλες δύο Ομάδες Προσανατολισμού, επιλέγοντας κατάλληλα τα πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα αλλά έχουν απώλεια μορίων.

Οι σπουδές στα Τμήματα των ΤΕΙ διαρκούν τέσσερα έτη (οκτώ εξάμηνα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το εξάμηνο εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας / Πρακτικής Άσκησης).

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Φωνητική, Φωνολογική Ανάπτυξη και Διαταραχές, Ψυχοφυσιολογία Ακοής – Ομιλίας – Λόγου, Διαταραχές της Ροής Ομιλίας (Τραυλισμός), Μαθησιακές Δυσκολίες, Νοηματική Γλώσσα, Διαταραχές της Κατάποσης – Δυσφαγία, Διαταραχές Επικοινωνίας Ατόμων με Εγκεφαλική Παράλυση, Μαθησιακές Διαταραχές - Δυσλεξία, Νευρογενείς Κινητικές Διαταραχές της Ομιλίας κ.α.

Ο υποψήφιος δεν μπορεί να παρακολουθήσει το τμήμα αυτό, αν παρουσιάζει κώφωση-βαρηκοϊα, δυσαρθρία, τραύλισμα, εγκεφαλοπάθεια που επηρεάζει τη λειτουργία λόγου -άρθρωσης ή παθολογική φωνή. Όσοι εισάγονται στα τμήματα αυτά, υποβάλλονται σε σχετικές εξετάσεις με ευθύνη του τμήματος και αν διαπιστωθεί ότι κάποιος παρουσιάζει μια από τις παραπάνω παθήσεις, διαγράφονται από το τμήμα αυτό. Ο υποψήφιος εισάγεται στο Τμήμα επόμενης προτίμησής του στο Μηχανογραφικό για το οποίο έχει συγκεντρώσει τα απαραίτητα μόρια.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων αυτών εργάζονται ως Λογοθεραπευτές – Θεραπευτές Λόγου & Ομιλίας, σε δημόσιους οργανισμούς και δομές κοινωνικής μέριμνας: νοσοκομεία, ιδρύματα και κέντρα ψυχικής υγείας, σε κέντρα αποκατάστασης κ.λπ ή στα πλαίσια της ειδικής αγωγής σε σχολεία ειδικής αγωγής (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης) ή στα κέντρα διάγνωσης μαθησιακών δυσκολιών (Κέντρα Διάγνωσης Διαφοροδιάγνωσης & Υποστήριξης).

Επίσης εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα σε κέντρα Λογοθεραπείας ως ελεύθεροι ή μισθωτοί επαγγελματίες, σε κέντρα ημερήσιας φροντίδας, σε κέντρα ψυχικής υγείας ή διατηρώντας το δικό τους ιδιωτικό κέντρο Λογοθεραπείας για παιδιά ή και ενήλικες. Οι απόφοιτοι εντάσσονται στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με κωδικό: Π.Ε. 26 Θεραπευτών Λόγου.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Δυσλεξία: Πολυγλωσσικό Περιβάλλον και Χρήση Νέας Τεχνολογίας στην Αντιμετώπισή της», Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

 • «Λογοθεραπεία: Αντιμετώπιση Προβλημάτων Γραπτού και Προφορικού Λόγου (Μαθησιακές δυσκολίες)», Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και Τμήμα Λογοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.)

1o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Τα τμήματα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας στοχεύουν στην ανάδειξη επιστημόνων ικανών να καλύπτουν ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό για τη διδασκαλία της φιλοσοφίας, παιδαγωγικής ψυχολογίας και του επαγγελματικού προσανατολισμού των μαθητών. Κατά κανόνα οι απόφοιτοι εργάζονται ως φιλόλογοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ασχολούνται με τη διδασκαλία αρχαίων ή σύγχρονων μορφών της γλώσσας την ερμηνεία των λογοτεχνικών κειμένων τη γραφή και την προφορική γλωσσική έκφραση.

Μπορούν επίσης να ασχοληθούν με τον Επαγγελματικό προσανατολισμό καθώς και να εργαστούν σε ιδρύματα προστασίας ψυχικής υγείας και κέντρα συμβουλευτικής. Δεν μπορούν όμως να εργαστούν ως ψυχολόγοι ή ως δάσκαλοι στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα τμήματα αυτά εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών Σπουδών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών (1ο Επιστημονικό Πεδίο) από την αντίστοιχη Ομάδα Προσανατολισμού. Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Αρχαία Οντολογία, Νεότερη Φιλοσοφία, Σύγχρονα Φιλοσοφικά Ρεύματα, Φιλοσοφία του Πολιτισμού, Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία, Γνωστική, Κοινωνική & Εξελικτική Ψυχολογία, Θεωρητική Γλωσσολογία, Αρχαία και Νεότερη Ιστορία, Αρχαία & Νέα Ελληνική Φιλολογία, Ιστορία της Τέχνης, Σχολική Ψυχολογία, Κοινωνιολογία της Παιδείας, Διδακτική, Διδακτική Φιλολογικών Μαθημάτων, κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι εντάσσονται στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με κωδικό Π.Ε.02 Φιλολόγων και εργάζονται ως εκπαιδευτικοί με την ειδικότητα του Φιλολόγου στη δημόσια ή ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (δημόσια και ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια) αλλά και σε ιδρύματα ψυχικής υγείας με αντικείμενο την ψυχοπαιδαγωγική καθοδήγηση και τη συμβουλευτική.

Όπως και οι απόφοιτοι των Τμημάτων Φιλολογίας, μπορούν να εργαστούν επίσης τον ιδιωτικό τομέα ως επιμελητές, διορθωτές κειμένων και εκδόσεων, σε βιβλιοθήκες και αρχεία, καθώς και σε ερευνητικά και πολιτιστικά κέντρα, πολιτιστικούς οργανισμούς και ιδρύματα κ.λπ.

Το δικαίωμα της άσκησης του επαγγέλματος Ψυχολόγου έχουν μόνο όσοι έχουν πτυχίο Ψυχολογίας. Στους αποφοίτους των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας (Φ.Π.Ψ.) δε χορηγείται άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ακόμη και αν έχουν Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ψυχολογία.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες», Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Θεωρία, Πράξη & Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου», Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός», Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Μεταπτυχιακό στον Τομέα Φιλοσοφίας με ειδικεύσεις:
  • «Συστηματική Φιλοσοφία»
  • «Ιστορία της Φιλοσοφίας»
  • «Ηθική»
  Τμήμα Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Μεταπτυχιακό στη Φιλοσοφία, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Μεταπτυχιακό στην Παιδαγωγική, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Ειδίκευση εκπαιδευτικών και σχολικών ψυχολόγων στην Παιδαγωγική της ισότητας των φύλων», Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και Τμήμα Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Ελληνική Φιλοσοφία και Φιλοσοφία των Επιστημών», Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής με Ειδικεύσεις:
  • «Ιστορία & Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης»
  • «Παιδαγωγική & Ψυχολογία στο Σχολείο»
  • «Συγκριτική & Διαπολιτισμική Εκπαίδευση»
  • «Διοίκηση & Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση»
  Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Παν. Ιωαννίνων

 • Μεταπτυχιακό του Τμήματος Φιλοσοφίας με ειδικεύσεις:
  • «Ηθική & Πολιτική Φιλοσοφία»
  • «Γνωσιοθεωρία & Μεταφυσική»
  Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

 • «Φιλοσοφία: Γνώση, Αξίες, Κοινωνία», Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • «Εκπαιδευτική Θεωρία, Ιστορία και Πολιτική», Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • «Πολιτισμός και Ανθρώπινη Ανάπτυξη», Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • «Εγκέφαλος & Νους», (Διατμηματικό) Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Τμήμα Ιατρικής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • «Βιοηθική», (Διατμηματικό) Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Τμήμα Ιατρικής και Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Τμήματα Φιλολογίας

1o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Η διαχρονική μελέτη της γλώσσας σε συνδυασμό με την ιστορία, τη λογοτεχνία και την τέχνη είναι η βασική ενασχόληση ενός φιλολόγου.

Η μελέτη της εξέλιξης ενός λαού και του πολιτισμού του με βάση τη γλώσσα και τα γραπτά μνημεία δια μέσου των αιώνων δίνει τη δυνατότητα στους φιλολόγους να ερμηνεύσουν τον αρχαίο, το βυζαντινό και το νεοελληνικό κόσμο, να σκιαγραφήσουν τις πολιτικές και κοινωνικές δομές κάθε εποχής, καθώς και τις διαχρονικές αξίες κάθε εποχής.

Βασικά μαθήματα στις φιλολογικές σχολές είναι: η Αρχαία Ελληνική, η Βυζαντινή, η Λατινική και η Νεοελληνική Φιλολογία, η Γλωσσολογία και συγκριτική Γραμματολογία, τα Παιδαγωγικά, η Ψυχολογία, η Ιστοριογραφία, η μελέτη της Τραγωδίας και της Ρητορικής, καθώς και η μελέτη σχετικά με τα Διεθνή Λογοτεχνικά ρεύματα.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα τμήματα Φιλολογίας εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών (1ο Επιστημονικό Πεδίο) από την αντίστοιχη Ομάδα Προσανατολισμού. Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Κατευθύνσεις: Κλασικής Φιλολογίας, Βυζαντινής & Νεοελληνικής Φιλολογίας & Γλωσσολογίας.

Μαθήματα: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία, Βυζαντινή Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία, Γλωσσολογία, Λαογραφία, Φιλοσοφία, Αρχαιολογία, Ιστορίας της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας κ.λπ.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι εντάσσονται στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με κωδικό Π.Ε.02 Φιλολόγων και μπορούν να απασχοληθούν ως εκπαιδευτικοί φιλόλογοι, στη δημόσια ή ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση (δημόσια και ιδιωτικά σχολεία και φροντιστήρια).

Οι αρμοδιότητες των καθηγητών συμπεριλαμβάνουν:

 • Σχεδιασμό και διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών.
 • Παράδοση φιλολογικών μαθημάτων, προετοιμασία, διόρθωση διαγωνισμάτων για την αξιολόγηση των μαθητών.
 • Προετοιμασία και διεκπεραίωση των εξετάσεων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
 • Συνεδριάσεις με άλλους καθηγητές για καθορισμό εκπαιδευτικών στόχων και προγραμμάτων και για συντονισμό δραστηριοτήτων.
 • Επίδοση ελέγχων προόδου και ενημέρωση γονέων για την πρόοδο των μαθητών.
 • Συμμετοχή σε προγράμματα εκπαίδευσης (διδασκαλία ανάγνωσης, γραφής κ.ά.) ενηλίκων.

Οι Φιλόλογοι εργάζονται επίσης τον ιδιωτικό τομέα ως επιμελητές, διορθωτές κειμένων και εκδόσεων, σε βιβλιοθήκες και αρχεία, καθώς και σε ερευνητικά και πολιτιστικά κέντρα.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • Μεταπτυχιακό του Τμήματος Φιλολογίας με Ειδικεύσεις:
  • «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»
  • «Λατινική Φιλολογία»
  • «Νεοελληνική Φιλολογία»
  • «Γλωσσολογία»
  • «Βυζαντινή Φιλολογία»
  • «Λαογραφία»
  Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας», Τμήμα Φιλολογίας και Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Τεχνογλωσσία», Τμήμα Φιλολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • Μεταπτυχιακό του Τμήματος Φιλολογίας με Ειδικεύσεις:
  • «Κλασικής Φιλολογίας»
  • «Μεσαιωνικής & Νέας Ελληνικής Φιλολογίας»
  • «Γλωσσολογίας»
  Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Φιλολογίας με Ειδικεύσεις:
  • «Κλασική Φιλολογία»
  • «Μεσαιωνική & Νέα Ελληνική Φιλολογία»
  • «Γλωσσολογία»
  Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • Μεταπτυχιακό στη Φιλολογία με Ειδικεύσεις:
  • «Κλασική Φιλολογία»
  • «Βυζαντινή Φιλολογία»
  • «Νεοελληνική Φιλολογία»
  • «Γλωσσολογία»
  • «Θέατρο & Κινηματογράφος»
  Τμήμα Φιλολογίας, Κρήτης

 • Μεταπτυχιακό στη Φιλολογία με Ειδικεύσεις:
  • «Κλασικές Σπουδές»
  • «Νεοελληνική Φιλολογία»
  • «Γλωσσολογία»
  Τμήμα Φιλολογίας, Πάτρας

 • «Σύγχρονες Προσεγγίσεις στην Γλώσσα και στα Κείμενα», Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πάτρας

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Τμήματα Φιλολογίας Ξένων Γλώσσων

1o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Τα τμήματα Ξένων Γλωσσών & Φιλολογίας στοχεύουν στην ανάδειξη επιστημόνων με άρτια γνώση της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής & Ισπανικής γλώσσας της λογοτεχνίας και του πολιτισμού, προκειμένου να καλύψουν εκπαιδευτικές ανάγκες εκμάθησης των ανωτέρω γλωσσών. Επιπλέον, η δυνατότητα ορθής μετάφρασης λογοτεχνικών, ποιητικών αλλά και απλών κειμένων διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των λαών θεμελιώνει την ειρηνική συνύπαρξη καθώς και τη διάχυση της γνώσης και εμπειρίας ανάμεσα στο σύγχρονο κόσμο ενώ παράλληλα δημιουργεί γέφυρες φιλίας ανάμεσα στους λαούς. Εξάλλου, η γνώση της γλώσσας, της ιστορίας και του πολιτισμού μιας χώρας διευκολύνει την ανάπτυξη διακρατικών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών σχέσεων.

Με τις μετακινήσεις των ανθρώπων να είναι σήμερα πολυπληθέστερες όσο ποτέ στο παρελθόν, η άριστη γνώση κάποιων γλωσσών που είτε έχουν αναγορευτεί σε ‘‘διεθνείς γλώσσες’’ είτε ομιλούνται από εκατομμύρια ανθρώπων είναι σήμερα απολύτως απαραίτητη και για κάθε νέο, και ένα σημαντικό εφόδιο στην αγορά εργασίας.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα τμήματα Φιλολογίας Ξένων Γλωσσών εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών (1ο Επιστημονικό Πεδίο) από την αντίστοιχη Ομάδα Προσανατολισμού. Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα έτη.

Για την εισαγωγή στα Τμήματα αυτά απαιτείται εξέταση στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα (Ειδικό Μάθημα). Για την εισαγωγή στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης & Διερμηνείας απαιτείται εξέταση σε δύο από τις παρακάτω γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Πεζογραφία, Εισαγωγή στη Γλωσσολογία, Μετάφραση, Ποίηση, Σύγχρονο Θέατρο, Κειμενικά είδη, Κοινωνιογλωσσολογία, Θέματα Σύνταξης, Ξένη Γλώσσα & Ψηφιακός Γραμματισμός, Σχεδιασμός & Αξιολόγηση στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Σχολική Ψυχολογία, Νεότερη Ευρωπαϊκή Ιστορία, Νεοελληνική Φιλολογία, κ.λπ.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι απασχολούνται ως εκπαιδευτικοί στη δευτεροβάθμια δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση και στα ινστιτούτα κατάρτισης και εκμάθησης ξένων γλωσσών. Επίσης μπορούν να εργαστούν ως μεταφραστές και επιμελητές εκδόσεων.
Οι απόφοιτοι Φιλολογικών Τμημάτων ξένων γλωσσών εντάσσοναι στους αντίστοιχους κλάδους:

 • Γαλλικής Φιλολογίας: Π.Ε.05
 • Αγγλικής Φιλολογίας: Π.Ε.06
 • Γερμανικής Φιλολογίας: Π.Ε.07
 • Ιταλικής Φιλολογίας: Π.Ε.34
 • Ισπανικής Φιλολογίας Φιλολογίας: Π.Ε.40

Επίσημες μεταφράσεις (μεταφράσεις που γίνονται δεκτές από δημόσιους φορείς) μπορούν να πιστοποιούν μόνο οι απόφοιτοι του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Μετάφραση – Μεταφρασεολογία», (Διατμηματικό) Τμήμα Αγγλικής, Γαλλικής & Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό & Καπ/ριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Σπουδές Διερμηνείας & Μετάφρασης», (Διατμηματικό) Τμήμα Αγγλικής, Γαλλικής & Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Επιστήμη της Μετάφρασης», Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 • «Επιστήμες της Μετάφρασης – Μεταφρασεολογία και Γνωσιακές Επιστήμες», Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 • Μεταπτυχιακό στις Αγγλικές Σπουδές με Ειδικεύσεις:
  • «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία»
  • «Λογοτεχνία, Πολιτισμός και Ιδεολογία»
  Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Μεταπτυχιακό στις Αγγλικές Σπουδές με Ειδικεύσεις:
  • «Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία»
  • «Διδασκαλία της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας»
  • «Αγγλική Λογοτεχνία & Πολιτισμός»
  • «Αμερικανική Λογοτεχνία & Πολιτισμός»
  Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Γαλλική Γλώσσα & Φιλολογία», Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Διδασκαλία ξένων γλωσσών στην Ευρώπη: εκπαίδευση στη γλωσσική & πολιτισμική διαφορετικότητα των σχολικών πληθυσμών», Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Angers

 • Μεταπτυχιακό στη Γαλλική Φιλολογία με Ειδικεύσεις:
  • «Διδακτική των Γλωσσών»
  • «Γαλλική Λογοτεχνία»
  Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Μεταπτυχιακό στη Γερμανική Φιλολογία με Ειδικεύσεις:
  • «Λογοτεχνίας»
  • «Γλωσσολογίας»
  Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Γλώσσα και το Πολιτισμό στον Γερμανόφωνο Χώρο», Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία & Πολιτισμός», (Διατμηματικό) Τμήματα Ξένων Γλωσσών & Τμήμα Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Μεταπτυχιακό στην Ιταλική Γλώσσα & Φιλολογίας με Ειδικεύσεις:
  • «Θεωρητική & Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία»
  • «Μετάφραση, Διερμηνεία & Επικοινωνία»
  • «Λογοτεχνία & Πολιτισμός»
  Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Ελληνορωμαϊκές – Ελληνοϊταλικές Σπουδές: Λογοτεχνία – Ιστορία & Πολιτισμός» Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Τμήματα μελέτης της γλώσσας & του πολιτισμού γειτονικών χωρών

1o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Η διδασκαλία της γλώσσας, η γλωσσολογία, η ιστορία και ο πολιτισμός, οι πολιτικοί και κοινωνικοί θεσμοί, οι διεθνείς σχέσεις και η οικονομία είναι τα κύρια αντικείμενα έρευνας των σχολών αυτών.

Οι απόφοιτοι αποκτούν πολύπλευρη γνώση και επιστημονική κατάρτιση καθώς και δεξιότητες επικοινωνίας ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στη σύγχρονη διεθνή αγορά εργασίας.

Η καλή γνώση των γλωσσών των γειτονικών χωρών και το ευρύ υπόβαθρο γνώσεων σε επί μέρους επιστημονικά πεδία τους παρέχει τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν σε ποικίλους τομείς στην ευρύτερη περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα τμήματα αυτά εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών (1ο Επιστημονικό Πεδίο) από την αντίστοιχη Ομάδα Προσανατολισμού. Το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών ανήκει και στο Επιστημονικό Πεδίο Οικονομίας & Πληροφορικής (4ο Επιστημονικό Πεδίο) από την αντίστοιχη Ομάδα Προσανατολισμού.
Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Διεθνείς σχέσεις και οργανισμοί, Κοινωνικές & Πολιτικές Δομές, Πολιτισμός & Ιστορία, Θεσμοί των χωρών αυτών, Σύγχρονη πολιτική & Διπλωματικές Σχέσεις, Πολιτισμός των Βαλκανικών Λαών και των Λαών της Ανατολικής Ευρώπης κ.α.

Γλώσσες: Βουλγαρική, Ρουμανική, Τουρκική, Ρωσική, Πολωνική, Σερβική, Κροατική και Τσέχικη Γλώσσα.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Σε δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις με δραστηριότητες στα Βαλκάνια και τις γειτονικές χώρες της Μεσογείου, και σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οργανισμούς, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.λπ.

Ακόμη μπορούν να εργαστούν ως σύμβουλοι επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα που αφορούν στις πολιτικές και διεθνείς σχέσεις και το εμπόριο.

Ειδικά, οι απόφοιτοι του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών (Μακεδονίας) έχουν επαρκή κατάρτιση και στα Οικονομικά οπότε εγγράφονται στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και μπορούν να εργαστούν και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και Τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη νοτιοανατολική ευρώπη.

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων αυτών εφόσον έχουν επαρκή κατάρτιση σε μια τουλάχιστον γλώσσα εργάζονται και ως εκπαιδευτικοί για τη διδασκαλία αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή μεταφραστές.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Οικονομική & Πολιτική Διακυβέρνηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», Τμήμα Βαλκανικών Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας

 • «Σπουδές στις γλώσσες και τον πολιτισμό των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης», Τμήμα Βαλκανικών Σπουδών Φλώρινας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 • «Μεταπτυχιακές Σπουδές στον Παρευξείνιο Χώρο», Τμήμα Γλωσσών, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών, Δημοκ. Πανεπιστήμιο Θράκης

 • «Πολιτικές, Οικονομικές και Διεθνείς Σχέσεις στη Μεσόγειο», Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Τμήματα Ιστορίας - Αρχαιολογίας

1o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Αντικείμενο σπουδών στα τμήματα Ιστορίας - Αρχαιολογίας είναι η μελέτη και η έρευνα όλων των περιόδων της ιστορίας, η πορεία των λαών δια μέσου των αιώνων, τα πολιτιστικά δείγματα του παρελθόντος, οι μέθοδοι της αρχαιολογικής έρευνας και η κατανόηση της πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής δομής των παλαιότερων κοινωνιών.

Οι ιστορικοί ασχολούνται με τη διαχρονική μελέτη σημαντικών γεγονότων, προσπαθώντας να εντοπίσουν το ρόλο που έπαιξαν στην εξελικτική πορεία του ανθρώπου.

Ανάλογα με την ειδίκευσή τους οι απόφοιτοι των τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας μπορούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση, ως καθηγητές, φιλόλογοι ή ιστορικοί.

Όσοι επιλέξουν τον κλάδο της Αρχαιολογίας μπορούν να ασχοληθούν:

 • με την ανασκαφή περιοχών όπου υποθέτουμε ότι υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα,
 • με την αποκατάσταση και συντήρησή τους,
 • με τον εντοπισμό και ερμηνεία πολιτιστικών στοιχείων του παρελθόντος,
 • με την εκτίμηση έργων τέχνης.

Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης
Με αντικείμενο μελέτης τα φιλοσοφικά προβλήματα, τη μεθοδολογία και τη διαχρονική αλληλεπίδραση όλων των επιστημονικών κλάδων το Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε. δίνει στου φοιτητές του μια σφαιρική γνώση για τις διάφορες επιστήμες. Δεν οδηγεί βέβαια σε μια συγκεκριμένη επαγγελματική ταυτότητα. Οι απόφοιτοι εργάζονται σε ένα μεγάλο βάσμα θέσεων και οργανισμών και η επαγγελματική πορεία τους καθορίζεται συχνά από τις μετέπειτα μεταπτυχιακές σπουδές που θα επιλέξουν.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Ιστορίας & Αρχαιολογίας εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών (1ο Επιστημονικό Πεδίο) από την αντίστοιχη Ομάδα Προσανατολισμού. Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα έτη.

Το Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης ανήκει σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία. Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Τμήματα Ιστορίας & Αρχαιολογίας:

Κατεύθυνση Ιστορίας: Αρχαία Ιστορία, Ιστορία Ελληνορωμαϊκών χρόνων, Βυζαντινή & Μεσαιωνική Ιστορία, Ιστορία της Αναγέννησης, Ιστορία Νέου Ελληνισμού, Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου

Κατεύθυνση Αρχαιολογίας & Ιστορίας της Τέχνης: Προϊστορική Αρχαιολογία, Κλασική Αρχαιολογία, Βυζαντινή Αρχαιολογία, Ιστορία της Τέχνης, Τοπογραφία Ανασκαφική

Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης:

Ιστορία της Φιλοσοφίας, Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία, Στοιχεία Πολιτικής Επιστήμης, Μεθοδολογία & Φιλοσοφία Ανθρωπιστικών Επιστημών, Διαφωτισμός, Ιστορία του Πολιτισμού, Ιστορία Οικονομικής Σκέψης, Εισαγωγή στα Μαθηματικά & στη Λογική, Στοιχεία Άλγεβρας & Γεωμετρίας, Εισαγωγή στη Μηχανική & στη Θεωρία της Σχετικότητας, Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική & τον Ηλεκτρομαγνητισμό, Εισαγωγή στη Βιολογία, Δαρβινισμός, Εισαγωγή στις Νευροεπιστήμες, Ιστορία της Πληροφορικής & των Τηλεπικοινωνιών

Δυνατότητες Απασχόλησης

Τμήματα Ιστορίας & Αρχαιολογίας:

Οι απόφοιτοι εντάσσονται στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με κωδικό Π.Ε.02 Φιλολόγων και εργάζονται ως εκπαιδευτικοί στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση, με την ειδικότητα Ιστορικού (Φιλολόγου). Οι απόφοιτοι της Κατεύθυνσης Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εντάσσονται στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με κωδικό Π.Ε. 10 Κοινωνιολόγων.

Όσοι έχουν επιλέξει την ειδικότητα του αρχαιολόγου μπορούν να εργαστούν στην αρχαιολογική υπηρεσία σε προγράμματα ανασκαφών, σε κέντρα αρχειοθέτησης και τεκμηρίωσης καθώς και σε βιβλιοθήκες, μουσεία, ερευνητικά - επιστημονικά ή πολιτιστικά ιδρύματα, στη συντήρηση, παρουσίαση και διεύθυνση συλλογών ή μουσείων.
Επίσης, μετά από σεμινάρια μικρής διάρκειας και αν έχουν άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας μπορούν να εργαστούν και ως ξεναγοί.

Τμήματα Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης:

Οι απόφοιτοι του Τμήματος «ΜΙΘΕ» ασχολούνται με την έρευνα της ιστορίας και της θεωρίας της επιστήμης και μπορούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση ή να απασχοληθούν σε φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, σε εκδοτικούς οίκους κ.λπ.
Εντάσσονται στον ομώνυμο κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με κωδικό Π.Ε.33.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ιστορία με Ειδικεύσεις:
  • «Αρχαία Ιστορία»
  • «Βυζαντινή Ιστορία»
  • «Ευρωπαϊκή Ιστορία»
  • «Νεότερη & Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία»
  Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αρχαιολογία με Ειδικεύσεις:
  • «Αρχαιολογία & Ιστορία της Τέχνης»
  • «Προϊστορική Αρχαιολογία»
  • «Κλασική Αρχαιολογία»
  • «Βυζαντινή Αρχαιολογία»
  Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Διαχείριση Μνημείων: Αρχαιολογία, Πόλη και Αρχιτεκτονική», (Διατμηματικό) Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πάτρας και το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

 • «Μουσειακές Σπουδές», Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ιστορία με Ειδικεύσεις:
  • «Αρχαία Ιστορία»
  • «Βυζαντινή Ιστορία»
  • «Ιστορία Ανθρωπογενούς Περιβάλλοντος»
  • «Νεότερη & Σύγχρονη Ιστορία»
  • «Ιστορία των Σλαβικών Λαών»
  • «Τουρκολογία»
  • «Λαογραφία και Κοινωνική Ανθρωπολογία»
  Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Αρχαιολογία με Ειδικεύσεις:
  • Προϊστορική Αρχαιολογία»
  • «Κλασική Αρχαιολογία»
  • «Βυζαντινή Αρχαιολογία»
  Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Κοινωνία: Ιστορία - Λαϊκός Πολιτισμός», Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • «Μεσαιωνικές Σπουδές», Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • «Ο Αρχαίος Μεσογειακός κόσμος: Ιστορία και Αρχαιολογία», Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • «Σύγχρονη Ελληνική & Ευρωπαϊκή Ιστορία», (Διατμηματικό) Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας και Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • «Ιστορία της Τέχνης», Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • «Τουρκολογία», Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • «Βυζαντινές Σπουδές», Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • «Διεπιστημονικές Προσεγγίσεις στις Ιστορικές, Αρχαιολογικές και Ανθρωπολογικές Σπουδές», Τμήμα Ιστορίας - Αρχαιολογίας - Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • «Ιστορία της πόλης και της κτιριοδομίας μετά τον 16ο αι.», Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 • «Ιστορική Δημογραφία», Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 • «Ιστορική Έρευνα Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες», Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 • «Μεθοδολογία κριτικής και έκδοσης των ιστορικών πηγών», Τμήμα Ιστορίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 • «Γυναίκες και Φύλα: Ανθρωπολογικές και Ιστορικές Προσεγγίσεις», Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

 • «Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία», Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Τμήματα Θεολογίας

1o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Τα τμήματα Θεολογίας έχουν ως αντικείμενο τη μελέτη της Ορθόδοξης Θεολογίας, την κοινωνιολογική διάσταση της θρησκείας, τις αλληλεπιδράσεις κοινωνίας - εκκλησίας καθώς και το ρόλο της εκκλησίας στις σύγχρονες κοινωνίες. Το τμήμα της Ποιμαντικής προετοιμάζει τους φοιτητές στον τομέα της εκκλησιαστικής διακονίας οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες για κληρικούς εντός και εκτός του Ελλαδικού χώρου.
Αντίστοιχα το νεοσύστατο τμήμα Μουσουλμανικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης απευθύνεται κυρίως σε μουσουλμάνους το θρήσκευμα, μέλλοντες εκπαιδευτικούς της Δυτικής Θράκης και αφορά στην επιστημονική μελέτη του Ισλάμ.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Θεολογίας εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών (1ο Επιστημονικό Πεδίο) από την αντίστοιχη Ομάδα Προσανατολισμού. Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Κατευθύνσεις: Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Χριστιανικής Γραμματείας, Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας, Χριστιανικής Λατρείας, Αγωγής και Διαποιμάνσεως.

Μαθήματα: Εισαγωγή στη Θεολογία, Εκκλησιαστική Ιστορία, Χριστιανική Γραμματεία, Ποιμαντική, Παλαιά Καινή Διαθήκη, Χριστιανική Δογματική και Συμβολική, Χριστιανική Ηθική, Λειτουργική, Θεολογική Γνωσιολογία, Θρησκειολογία, Φιλοσοφία και Κοινωνιολογία, Ιστορία Δογμάτων, Eρμηνεία των Ευαγγελίων Εκκλησιαστικό και Κοινωνικό Δίκαιο.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι εντάσσονται στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με κωδικό Π.Ε. 01 Θεολόγων και μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί με την ειδικότητα του Θεολόγου στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση.

Επίσης απασχολούνται σε φορείς και θέσεις (εκκλησία, τοπική αυτοδιοίκηση) με αντικείμενο τον άνθρωπο και τα προβλήματά του, την οικογένεια και την κοινωνία.

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Θεολογίας μπορούν επίσης να στελεχώσουν διάφορες υπηρεσίες της εκκλησιαστικής διακονίας.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Θεολογίας, Τμήμα Θεολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Μεταπτυχιακό Θεολογίας, Τμήμα Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Τμήματα Επιστημών Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ)

1o, 2o, 3o και 4o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Τα τμήματα Φυσικής Αγωγής στοχεύουν στο να αναδείξουν ικανούς επιστήμονες που προάγουν την επιστήμη της φυσικής αγωγής και συμβάλλουν στην πρόοδο του αθλητισμού. Το μέλημα των γυμναστών είναι να φροντίζουν την φυσική κατάσταση των αθλούμενων, να επιλέγουν τις κατάλληλες ασκήσεις και να διαμορφώνουν το ενδεδειγμένο πρόγραμμα για κάθε περίπτωση. Επίσης, συμβουλεύουν, παρακολουθούν και ενισχύουν τους αθλητές για καλύτερες επιδόσεις.

Η ενασχόληση με τον αθλητισμό βοηθάει στη βελτίωση σωματικής υγείας και παράλληλα καλλιεργεί το χαρακτήρα και το ήθος των αθλητών. Η μύηση στα ιδεώδη του αθλητισμού μέσα από την ενασχόληση με ατομικά ή ομαδικά αθλήματα οδηγεί τα άτομα στο να υιοθετούν ένα πιο υγιεινό μοντέλο ζωής, να βελτιώνουν τη σωματική και ψυχική τους υγεία, το χαρακτήρα και το ήθος τους. Αποκτούν αυτοπεποίθηση, αγωνιστικότητα, δυναμισμό και θέτουν στόχους στα πλαίσια της ευγενούς άμιλλας.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού εντάσσονται σε όλα τα Επιστημονικά Πεδία. Επομένως, σε αυτά έχουν πρόσβαση υποψήφιοι από οποιαδήποτε Ομάδα Προσανατολισμού.

Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα έτη.

Για τα τμήματα αυτά απαιτείται υγειονομική εξέταση (παθολογικές, οφθαλμολογικές και καρδιολογικές εξετάσεις), καθώς και πρακτική δοκιμασία σε τρία από τα εξής αγωνίσματα:

 • δρόμος (400μ για τα αγόρια και 200μ για τα κορίτσια),
 • άλμα εις μήκος,
 • σφαιροβολία (σφαίρα 6kg για τα αγόρια και 4kg για τα κορίτσια)
 • και κολύμβηση (50μ ελεύθερο).

Για τα αγωνίσματα υπάρχει βαθμολογική κλίμακα επιδόσεων και ο μέσος όρος της βαθμολογίας των αγωνισμάτων αποτελεί το βαθμό των πρακτικών δοκιμασιών (βαθμός ειδικού μαθήματος) για τον υπολογισμό των μορίων.

(Δεν υπάρχει βαθμολογική βάση, δηλαδή κατώτατο όριο βαθμολογίας που απαιτείται να έχει ο υποψήφιος στα αθλήματα.)

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Κατευθύνσεις: Αθλητιατρικής & Βιολογίας της Άσκησης, Θεωρητικών Επιστημών, Αθλοπαιδιών, Γυμναστικής & Χορού, Κλασικού Αθλητισμού, Υγρού Στίβου.

Θεωρητικά Μαθήματα: Λειτουργική Ανατομική του Ανθρώπου, Φυσιολογία του Ανθρώπου, Εργοφυσιολογία, Εργομετρία, Αθλητιατρική, Αθλητική Φυσικοθεραπεία, Γενική Παιδαγωγική, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Κινητική Συμπεριφορά, Κινησιολογία Αθλητική Παιδαγωγική, Κοινωνιολογία, Ιστορία & Φιλοσοφία του Αθλητισμού, Ιστορία Πολιτισμού, Αθλητικό Δίκαιο, Ολυμπιακή Παιδεία, κ.λπ.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι Γυμναστές εντάσσονται στον κλάδο Π.Ε.11 και μπορούν να εργαστούν:

 • ως Καθηγητές Φυσικής Αγωγής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
 • ως Προπονητές και Γυμναστές σε Αθλητικούς Συλλόγους, Γυμναστήρια, Κολυμβητήρια κ.λπ.
 • σε φορείς αναψυχής και αθλητικού τουρισμού, σε υπαίθριες δραστηριότητες και κατασκηνώσεις, ως δάσκαλοι χορού σε συλλόγους και σωματεία
 • σε κοινωνικές δομές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων ή σε μονάδες φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες (μετά από εξειδίκευση)
 • σε εμπορικές εταιρίες αθλητικών προϊόντων κ.λπ.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Βιολογία της Άσκησης», Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Φυσική Αγωγή & Αθλητισμός», Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Φυσική Δραστηριότητα & Ποιότητα Ζωής», Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Κινησιολογία», Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Άσκηση & Ποιότητα Ζωής», (Διαπανεπιστημιακό) Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • «Ψυχολογία της Άσκησης», Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • «Άσκηση και Υγεία», Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • «Διοίκηση του Αθλητικού Τουρισμού», (Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια στη Γαλλία, Ρουμανία, Πορτογαλία και Τσεχία) Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τελευταία ενημέρωση: 23/02/2022