Ενότητα 7η: Επιστήμες Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Πληροφορικής & Υπολογιστών

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις


Σχολές και Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών | Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών

2o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Οι Σχολές και τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ) αποσκοπούν στην κατάρτιση επιστημόνων μηχανικών οι οποίοι ασχολούνται με τη μελέτη και την κατασκευή συστημάτων για την παραγωγή, μεταφορά, διανομή, αποθήκευση, επεξεργασία, έλεγχο και χρησιμοποίηση ενέργειας και πληροφορίας. Το εύρος των επιστημονικών περιοχών που καλύπτει η επιστήμη των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών είναι πολύ μεγάλο και εκτείνεται από την πληροφορική, την ηλεκτρονική και τις τηλεπικοινωνίες μέχρι τον αυτόματο έλεγχο και την ενέργεια.

Πιο συγκεκριμένα, οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ασχολούνται με την παραγωγή, μεταφορά και αξιοποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και με τις ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές διατάξεις. Ασχολούνται με την κατασκευή δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρονικών συσκευών, υπολογιστικών συστημάτων αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών, καθώς και συστημάτων αυτοματισμού, ευφυών συστημάτων, ρομποτικής κ.λπ. Επίσης, ασχολούνται με τα δίκτυα επικοινωνιών, το διαδίκτυο, τις τηλεπικοινωνίες, τα υπολογιστικά συστήματα και τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Οι Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί εξειδικεύονται στη μελέτη συστημάτων μικρής κλίμακας, δηλαδή καταρτίζονται στα πεδία της ηλεκτρονικής, των συστημάτων αυτομάτου ελέγχου, της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

Είναι γεγονός ότι η τεχνολογική επανάσταση που βιώνουμε συντελείται σε μεγάλο βαθμό στους τομείς που άπτονται της ειδικότητας των ΗΜΜΥ. Οι δυνατότητες και προκλήσεις που διαφαίνονται για το μέλλον είναι πολλές και κατατάσσουν τα Τμήματα των ΗΜΜΥ στις πρώτες επιλογές των υποψηφίων που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τεχνολογίες αιχμής.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα εντάσσονται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά.

Οι σπουδές στις Σχολές και τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών καθώς και στη Σχολή Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών διαρκούν 5 έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Για την καλύτερη κατανόηση των γνωστικών αντικειμένων αλλά και του φάσματος των επιλογών των σπουδαστών παραθέτουμε τους Τομείς της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ:

 • Τομέας Ηλεκτρομαγνητικών Εφαρμογών Ηλεκτροοπτικής και Ηλεκτρονικών Υλικών
 • Τομέας Συστημάτων Μετάδοσης Πληροφορίας και Τεχνολογίας Υλικών
 • Τομέας Σημάτων, Ελέγχου και Ρομποτικής
 • Τομέας Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών
 • Τομέας Επικοινωνιών, Ηλεκτρονικής και Συστημάτων Πληροφορικής
 • Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος
 • Τομέας Ηλεκτρικών Βιομηχανικών Διατάξεων και Συστημάτων Αποφάσεων.

Βασικά Μαθήματα: Ανάλυση, Γραμμική Άλγεβρα, Διαφορικές Εξισώσεις, Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Κυματική και Κβαντική Φυσική, Εισαγωγή στα Κυκλώματα, Λογική Σχεδίαση Ψηφιακών Συστημάτων, Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογισμών, Προγραμματιστικές Τεχνικές, Ηλεκτρολογικό Σχέδιο, Εισαγωγή στα Υλικά, Αριθμητική Ανάλυση, Ηλεκτρονικά Υλικά, Θεωρία Πιθανοτήτων και Στατιστικής, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Μιγαδικές Συναρτήσεις – Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Σήματα και Συστήματα, Ηλεκτρονική Ι, Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών, Εισαγωγή στις Τηλεπικοινωνίες, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Α, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, Θεωρία Δικτύων, Εργαστηριακή και Βιομηχανική Ηλεκτρονική, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Αυτόματος Έλεγχος, Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, Στοχαστικά Συστήματα και Επικοινωνίες.

Μαθήματα Ειδικοτήτων: Συστήματα Μικροϋπολογιστών, Λειτουργικά Συστήματα Υπολογιστών, Προηγμένα Θέματα Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών, Γλώσσες Προγραμματισμού, Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα, Βάσεις Δεδομένων, Τεχνολογία Λογισμικού, Ηλεκτρονική, Σχεδίαση Αναλογικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διαμόρφωση-Φώραση-Εκτίμηση Σημάτων, Δίκτυο Υπολογιστών, Διαδίκτυο και Εφαρμογές, Μικροκύματα, Κεραίες, Ασύρματες Ζεύξεις και Διάδοση, Σχεδίαση Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Ρομποτική, Όραση Υπολογιστών, Ηλεκτρικές Μηχανές, Ηλεκτρονική Ισχύς, Παραγωγή Υψηλών Τάσεων, Μετρήσεις και Εφαρμογές Υψηλών Τάσεων, Ηλεκτρική Οικονομία, Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ανάλυση Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, Συστήματα Διοίκησης, Συστήματα Αποφάσεων, Τεχνικές Προβλέψεων κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί μεταξύ άλλων απασχολούνται:

 • σε επιχειρήσεις στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών (επιχειρήσεις λογισμικού, παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, ηλεκτρονικού εμπορίου, κατασκευής και εγκατάστασης και υποστήριξης υπολογιστικών συστημάτων, τηλεπικοινωνιακών εταιριών κ.α.),
 • σε γραφεία μελετών, τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες για το σχεδιασμό και την υλοποίηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
 • σε δημόσιες υπηρεσίες, Υπουργεία και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση,
 • στις Δημόσιες Επιχειρήσεις που ασχολούνται με υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Δημόσια Επιχείρηση Αερίου κ.λπ.)

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • «Τεχνο-Οικονομικά Συστήματα», Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας», Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Βιοϊατρική Τεχνολογία», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών και Σχολές Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Γεωπληροφορική», Σχολές Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών, Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Διοίκηση Επιχειρήσεων - AthensMBA», Σχολές Μηχανολόγων, Χημικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Οικονομικό
 • Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • «Τεχνογλωσσία (Γλωσσική Τεχνολογία)», Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών», Σχολές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

 • «Λογική και Θεωρία Αλγορίθμων και Υπολογισμού», Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Μικροσυστήματα και Νανοδιατάξεις», Σχολές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μικροηλεκτρονικής του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”

 • «Συστήματα Αυτοματισμού», Σχολές του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

 • «Ψηφιακές Μορφές Τέχνης», Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Ιατρική Πληροφορική», Ιατρική Σχολή και Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Διεργασίες και Τεχνολογία Προηγμένων Υλικών», Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με ειδικεύσεις:
  • Τεχνολογίες Συστημάτων Μικροηλεκτρονικής και Πληροφορικής
  • Τεχνολογίες Συστημάτων Επικοινωνιών και Δορυφορικών Τηλεπικοινωνιών
  • Τεχνολογίες Συστημάτων Ενέργειας και Ανανεώσιμων Ενεργειακών Πηγών
  Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με ειδικεύσεις:
  • Ηλεκτρονική και Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
  • Συστήματα (αυτόματος έλεγχος, επεξεργασία σήματος, κ.λπ.)
  • Πληροφορική
  • Τηλεπικοινωνίες
  Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πολυτεχνείο Κρήτης

 • «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών», Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με Τμήματα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2022


Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών 4ετούς

2o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης καταρτίζουν τεχνολόγους μηχανικούς με επιστημονικό υπόβαθρο και πρακτικές γνώσεις στις εφαρμογές της ηλεκτρολογίας, δηλαδή στα ηλεκτρικά ενεργειακά συστήματα και εγκαταστάσεις, στους αυτοματισμούς, τα ηλεκτρονικά και πληροφοριακά συστήματα και τα συστήματα επικοινωνιών.

Οι τεχνολόγοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί απασχολούνται σε τεχνικά γραφεία και μελετών που εκπονούν σχέδια και υλοποιούν και συντηρούν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης, ασχολούνται με την ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων και εγκαταστάσεων, τις εγκαταστάσεις καύσης, τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις βιομηχανικών ή άλλων μονάδων και τις μελέτες για την πυροπροστασία χώρων. Οι απόφοιτοι, ανάλογα με τον τομέα στον οποίο αποσκοπούν να δραστηριοποιηθούν, αποκτούν και την αντίστοιχη άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.

Ασχολούνται επίσης με την εκπόνηση μελετών για ηλεκτρονικά, πληροφοριακά συστήματα και συστήματα μετάδοσης και διαχείρισης πληροφορίας. Υποστηρίζουν την εγκατάσταση, την επίβλεψη και τη συντήρηση συστημάτων ενσύρματων και ασύρματων επικοινωνιών καθώς και συστημάτων συλλογής, μετάδοσης, επεξεργασίας και ελέγχου δεδομένων και σημάτων.

Είναι γεγονός ότι η διάδοση της αυτοματοποίησης, των ηλεκτρονικών, των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας πληροφοριών, αλλά και η διαρκής ανάγκη εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων ηλεκτρισμού και ενεργειακών συστημάτων και η ανάπτυξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανοίγει ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών δραστηριοτήτων στους αποφοίτους των τμημάτων αυτών.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα εντάσσονται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά.

Οι σπουδές στα Τμήματα αυτά διαρκούν οκτώ εξάμηνα.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Μαθηματικά, Φυσική, Ηλεκτροτεχνία, Προγραμματισμός Η/Υ, Τεχνολογία Υλικών, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, Λογική Σχεδίαση, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου, Μικροϋπολογιστές, Ηλεκτροτεχνία, Ηλεκτρικές Μετρήσεις, Τεχνολογία Μετρήσεων, Τεχνολογία Εξαρτημάτων, Ηλεκτρικές Μηχανές, Ηλεκτρικές Κατασκευές, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Ηλεκτρική Κίνηση, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές, Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων, κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης απασχολούνται:

 • σε βιομηχανίες και βιοτεχνίες με αντικείμενο τη μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη λειτουργίας και συντήρηση ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού,
 • σε τεχνικές εταιρίες και γραφεία μελετών, στον τομέα των κτιριακών και οικιακών εγκαταστάσεων ασχολούμενοι με τη μελέτη, την εγκατάσταση, την επίβλεψη και υποστήριξη λειτουργίας ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων, συστημάτων κτιριακών αυτοματισμών, συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού καθώς και με την ενεργειακή επιθεώρηση και πιστοποίηση κτιρίων,
 • σε εταιρίες και οργανισμούς στον τομέα της ενέργειας με αντικείμενο τη λειτουργία και τη συντήρηση συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμβατικών και εναλλακτικών μορφών,
 • στις Δημόσιες Επιχειρήσεις που ασχολούνται με υπηρεσίες κοινής ωφέλειας (Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, Δημόσια Επιχείρηση Αερίου κ.λπ.)
 • σε επιχειρήσεις στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών (επιχειρήσεις λογισμικού, παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, ηλεκτρονικού εμπορίου, κατασκευής και εγκατάστασης και υποστήριξης υπολογιστικών συστημάτων, τηλεπικοινωνιακών εταιριών κ.α.)

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • «Διαχείριση και Ενεργειακή Βελτιστοποίηση Συστημάτων», Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ΤΕΙ Πειραιά

 • «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής», Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ΤΕΙ Κρήτης

 • «Ενεργειακά Συστήματα», Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε., ΤΕΙ Κρήτης

 • «Master in Innovation in Technology and Entrepreneurship», Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 • «Μηχατρονική», Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε., ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

 • «Εφαρμοσμένη Πληροφορική», Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2022


Τμήματα Πληροφορικής & Επιστήμης Υπολογιστών

2o Επιστημονικό Πεδίο 4o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Τα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων Πληροφορικής και Επιστήμης Υπολογιστών στοχεύουν στην άρτια επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών τους σε όλους τους κλάδους της πληροφορικής, από το μαθηματικό υπόβαθρο και τη θεωρητική πληροφορική έως την ανάπτυξη λογισμικού, την αρχιτεκτονική σχεδίαση υπολογιστικών συστημάτων και τις ποικίλες εφαρμογές των υπολογιστών. Επίσης, ορισμένα προπτυχιακά τμήματα πληροφορικής παρέχουν και εξειδικευμένες γνώσεις που αφορούν στις Τηλεπικοινωνίες και την επεξεργασία σήματος, ενώ τα Τμήματα που λειτουργούν στις Οικονομικές Σχολές δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στα πληροφοριακά συστήματα και στην ανάπτυξη και εφαρμογή προϊόντων πληροφορικής και τεχνολογικών εφαρμογών που βασίζονται στο διαδίκτυο όπως για παράδειγμα το ηλεκτρονικό επιχειρείν.

Οι απόφοιτοι των τμημάτων είναι ειδικευμένοι επιστήμονες και βρίσκουν απασχόληση σε επιχειρήσεις ή οργανισμούς ως προγραμματιστές, διαχειριστές, σχεδιαστές εφαρμογών, ως τεχνικοί τηλεπικοινωνιακών συστημάτων κ.λπ. Ένας προγραμματιστής καλείται να σχεδιάσει τη δομή ενός προγράμματος, στη συνέχεια να το κωδικοποιήσει στη γλώσσα προγραμματισμού ώστε να αναγνωρίζεται και να εκτελείται από υπολογιστές. Στην πραγματικότητα ο προγραμματιστής προσαρμόζει τις δυνατότητες των υπολογιστών στις ανάγκες του χρήστη, και μπορεί να αναπροσαρμόζει το πρόγραμμα όταν τα δεδομένα αλλάζουν. Οι διαχειριστές πληροφοριακών συστημάτων φροντίζουν για τη σχεδίαση και τη λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων ενός οργανισμού, οργανώνουν και υλοποιούν τις απαραίτητες αναβαθμίσεις με βάση τις εκάστοτε ανάγκες. Αυτές είναι ορισμένες μόνο από τις δραστηριότητες των αποφοίτων καθώς το πεδίο εφαρμογής της πληροφορικής διευρύνεται διαρκώς και μεταβάλλεται παράλληλα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Είναι γεγονός ότι η ταχύτατη εξέλιξη της πληροφορικής και των εφαρμογών της, η καθολική διείσδυση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας στην καθημερινή ζωή (υπολογιστές, κινητά, έξυπνες συσκευές κ.λπ.) αλλά και σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων επιχειρήσεων και οργανισμών (από τη βιομηχανική πληροφορική μέχρι τα σύνθετα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα) δίνουν πολλές ευκαιρίες απασχόλησης στους αποφοίτους.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα εντάσσονται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής.

Οι σπουδές στα Τμήματα αυτά διαρκούν 4 έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Γραμμική Άλγεβρα, Διακριτά Μαθηματικά, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Λογική Σχεδίαση, Μαθηματική Ανάλυση, Ηλεκτρομαγνητισμός-Οπτική-Σύγχρονη Φυσική, Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Δομές Δεδομένων, Γλώσσες Προγραμματισμού, Γραφικά, Δίκτυα Επικοινωνιών, Επεξεργασία Σήματος & Εικόνας, Λειτουργικά Συστήματα, Συστήματα Επικοινωνιών, Αριθμητική Ανάλυση, Υλοποίηση Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων, Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος, Θεωρία Υπολογισμού, Μεταγλωττιστές, Ηλεκτρονική, Θεωρία Πληροφορίας και Κωδίκων, Διαχείριση Δικτύων κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων της Πληροφορικής και της Επιστήμης Υπολογιστών όπως και οι Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών απασχολούνται μεταξύ άλλων:

 • σε επιχειρήσεις στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών (επιχειρήσεις λογισμικού, παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, ηλεκτρονικού εμπορίου, κατασκευής και εγκατάστασης και υποστήριξης υπολογιστικών συστημάτων, τηλεπικοινωνιακών εταιριών κ.α.)
 • στα τμήματα Πληροφορικής και μηχανοργάνωσης ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών, ως διαχειριστές, προγραμματιστές κ.λπ.
 • στην εκπαίδευση – είτε στη δευτεροβάθμια ως καθηγητές είτε στην εκπαίδευση και κατάρτιση ενηλίκων στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ή εξειδικευμένων λογισμικών.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • Μεταπτυχιακό του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών με ειδικεύσεις:
  • Υπολογιστική Επιστήμη
  • Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα
  • Τεχνολογία Συστημάτων Υπολογιστών
  • Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
  • Επεξεργασία Σήματος για Επικοινωνίες και Πολυμέσα
  Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Ηλεκτρονική, Ραδιοηλεκτρολογία και Αυτοματισμός», Τμήμα Φυσικής και Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Λογική Θεωρία Αλγορίθμων & Υπολογισμού», Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Μικροηλεκτρονική», Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Οικονομική & Διοίκηση Τηλεπικοινωνιακών Δικτυών», Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Τεχνολογίες της Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία», Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Πληροφοριακά Συστήματα», Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Επιστήμη Υπολογιστών», Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Μαθηματικά της Αγοράς & της Παραγωγής», Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Τμήμα Πληροφορικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής», Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 • «Πληροφορική», Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 • «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα», Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 • «Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων», Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 • «Πληροφορική & Τηλεματική», Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεματικής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 • Μεταπτυχιακό του Τμήματος Πληροφορικής με ειδικεύσεις:
  • Επικοινωνιακά Συστήματα & Τεχνολογίες
  • Πληροφοριακά Συστήματα
  • Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση
  • Ψηφιακά Μέσα
  Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Πληροφορική & Διοίκηση», Τμήμα Πληροφορικής και Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Ιατρική Πληροφορική», Τμήμα Ιατρικής, Τμήμα Πληροφορικής και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Μεταπτυχιακό του Τμήματος Πληροφορικής με ειδικεύσεις:
  • Αρχιτεκτονική Μικροηλεκτρονικών Συστημάτων
  • Δίκτυα Υπολογιστών & Τηλεπικοινωνίες
  • Παράλληλα και Κατανεμημένα Συστήματα
  • Πληροφοριακά Συστήματα
  • Υπολογιστική Όραση και Ρομποτική
  • Αλγοριθμική και Ανάλυση Συστημάτων
  • Βιοϊατρική Πληροφορική & Τεχνολογία
  • Τεχνολογίες Ηλεκτρονικού Εμπορίου
  • Τεχνολογία Πολυμέσων
  Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • Κοινό Ελληνο-γαλλικό Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με τις σχολές “Université Joseph Fourier Unité de Formation et de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées” και “Université Paris-Sud 11 Département d' Informatique, Unité de Formation et de Recherche Orsay”

 • «International Master in Service Engineering», Τμήμα Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήματα των Πανεπιστημίων «University of Stuttgart» και «Tilburg University»

 • «Πληροφοριακά Συστήματα», Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 • «Εφαρμοσμένη Πληροφορική», Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

 • Μεταπτυχιακό του Τμήματος Πληροφορικής με ειδικεύσεις:
  • Πληροφορική και Ανθρωπιστικές Επιστήμες
  • Πληροφοριακά Συστήματα
  Ιόνιο Πανεπιστήμιο

 • «Προηγμένα Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα και Δίκτυα», Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 • «Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών», Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2022


Μηχανικών Πληροφορικής

2o Επιστημονικό Πεδίο 4o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Τα Τμήματα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών έχουν ως στόχο την κατάρτιση επιστημόνων ικανών να αξιοποιούν τις σύγχρονες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διοίκηση πληροφοριακών και επικοινωνιακών συστημάτων. Τα προγράμματα σπουδών παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις στον τομέα της Πληροφορικής και των Τηλεπικοινωνιών όπως ενδεικτικά είναι η τεχνολογία λογισμικού (software engineering), η αρχιτεκτονική υπολογιστικών συστημάτων, η ανάλυση δεδομένων, η ανάλυση σήματος και εικόνας, οι κινητές και δορυφορικές επικοινωνίες και το διαδίκτυο.

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων αυτών εντάσσονται στον κλάδο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών και στον κλάδο Πληροφορικής και μπορούν να εργαστούν ως Μηχανικοί Τεχνολογιών Υλικού και Λογισμικού, Μηχανικοί Υπολογιστών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, Διαχειριστές Βάσεων Δεδομένων, Αρχιτέκτονες Υπολογιστικών Συστημάτων και σε άλλες επιμέρους ειδικότητες του κλάδου.

Σε έναν επιστημονικό τομέα με ραγδαία εξέλιξη και εφαρμογές σε τομείς που αγκαλιάζουν όλο το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας, οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών εκπαιδεύονται ώστε να είναι ικανοί και μετά την αποφοίτησή τους να παρακολουθούν τις νέες εξελίξεις στον τομέα τους και να διευρύνουν το πεδίο εφαρμογής της πληροφορικής. Οι πολυπληθείς και ποικίλες εφαρμογές της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών εξασφαλίζουν σήμερα αλλά και στο μέλλον μια επιτυχή και αξιόλογη εργασιακή αποκατάσταση για τους αποφοίτους.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα εντάσσονται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά.

Οι σπουδές στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και διαρκούν τέσσερα έτη, ενώ οι σπουδές στα Τμήματα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου διαρκούν πέντε έτη (δέκα εξάμηνα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το εξάμηνο εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας).

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Μαθηματικά, Γραμμική Άλγεβρα, Διακριτά Μαθηματικά, Φυσική, Θεωρία Κυκλωμάτων, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Λογική Σχεδίαση, Προγραμματισμός σε Συμβολική Γλώσσα, Βασικά Ηλεκτρονικά, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Εισαγωγή στους Αλγόριθμους, Δομές Δεδομένων, Θεωρία Σημάτων και Συστημάτων, Μικροϋπολογιστές, Λειτουργικά Συστήματα, Υπολογιστική Πολυπλοκότητα, Παράλληλη Επεξεργασία, Τεχνητή Νοημοσύνη, Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών, Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες, Προγραμματισμός Διαδικτύου κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι των τμημάτων αυτών ασχολούνται με τη μελέτη, τη σχεδίαση, την ανάλυση, την επίβλεψη κατασκευής και λειτουργίας καθώς και με τη συντήρηση και αξιολόγηση συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων, πληροφοριακών συστημάτων, συστημάτων αυτοματισμού, επεξεργασίας εικόνας και ήχου κ.λπ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι Μηχανικοί Υπολογιστών μπορούν να εργαστούν:

 • στα τμήματα Πληροφορικής σε επιχειρήσεις και οργανισμούς με αντικείμενο την κατασκευή, την αναβάθμιση και την επίβλεψη της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων των οργανισμών αυτών,
 • σε υπουργεία, φορείς και οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα με αντικείμενο τα πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα,
 • σε επιχειρήσεις στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών (επιχειρήσεις λογισμικού, παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, ηλεκτρονικού εμπορίου, κατασκευής και εγκατάστασης και υποστήριξης υπολογιστικών συστημάτων, τηλεπικοινωνιακών εταιριών κ.α.)

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • «Ολοκληρωμένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού», Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

 • «Λογική Θεωρία Αλγορίθμων & Υπολογισμού», Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

 • «Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών», Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

 • «Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών», Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

 • «Πληροφορική Επιστημών Ζωής», Τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας, Φυσικής, Φαρμακευτικής και Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

 • «Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων και Επικοινωνιών», Τμήμα Φυσικής και Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

 • Μεταπτυχιακό του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής με ειδικεύσεις:
  • Υπολογιστικά Συστήματα
  • Θεωρία Επιστήμης Υπολογιστών
  • Λογισμικό
  • Επιστημονικοί Υπολογισμοί
  • Τεχνολογίες – Εφαρμογές
  Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • «Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων», Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου


Τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Γενική Περιγραφή

Τα Τμήματα Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης αποσκοπούν στην κατάρτιση τεχνολόγων με εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών. Τα προγράμματα σπουδών περιλαμβάνουν θεωρητικά μαθήματα αλλά και αρκετά εργαστήρια ώστε οι απόφοιτοι να αναπτύξουν τις τεχνικές ικανότητες και την εμπειρία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και τη διαχείριση υπολογιστικών τεχνολογιών, συστημάτων λογισμικού και δικτύων.

Οι Μηχανικοί Πληροφορικής Τ.Ε. μπορούν να εργαστούν ως προγραμματιστές και αναλυτές συστημάτων και εφαρμογών, μηχανικοί τεχνολογιών υλικού και λογισμικού, μηχανικοί υπολογιστών και υπολογιστικών συστημάτων ή μηχανικοί τηλεπικοινωνιακών συστημάτων. Επειδή το πεδίο εφαρμογής της επιστήμης διευρύνεται διαρκώς, στα προγράμματα σπουδών παρέχονται εξειδικεύεις σε προπτυχιακό επίπεδο στον τομέα των δικτύων (Μηχανικοί Δικτύων), στον τομέα των υπολογιστών (Μηχανικοί Υπολογιστών) και στον τομέα του λογισμικού (software) (Μηχανικοί Λογισμικού).

Πιο συγκεκριμένα, οι Μηχανικοί Δικτύων ασχολούνται με το σχεδιασμό και τη διαχείριση δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (δίκτυα οπτικών ινών, ασύρματα δίκτυα κ.λπ.) που διασφαλίζουν την ταχεία και ασφαλή μετάδοση της πληροφορίας. Οι Μηχανικοί Πληροφοριακών Συστημάτων ασχολούνται με τον καθορισμό των απαιτήσεων των πληροφοριακών συστημάτων, το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τη συντήρησή τους, το σχεδιασμό βάσεων δεδομένων και την υλοποίησή τους καθώς και με την εγκατάσταση, αναβάθμιση και διαχείριση υλικού και λογισμικού υπολογιστικών συστημάτων. Οι Μηχανικοί Λογισμικού ασχολούνται με τον προγραμματισμό εφαρμογών και την ανάπτυξη λογισμικού καθώς και με το σχεδιασμό ευφυών συστημάτων και τη διεπαφή χρήστη-λογισμικού.

Ανεξάρτητα από την κατεύθυνση που επιλέγουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι πολυπληθείς και ποικίλες εφαρμογές της επιστήμης της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών και η διείσδυσή τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας ανοίγουν πολλές διεξόδους για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα εντάσσονται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας & Πληροφορικής.

Οι σπουδές στα Τμήματα των ΤΕΙ διαρκούν οκτώ εξάμηνα (στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το εξάμηνο εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας / Πρακτικής Άσκησης).

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Εισαγωγή στην Πληροφορική, Γραμμική Άλγεβρα, Μαθηματικά, Εισαγωγή στον Προγραμματισμό, Αλγόριθμοι, Αριθμητική Ανάλυση, Πιθανότητες-Στατιστική, Διακριτά Μαθηματικά, Δομές Δεδομένων, Ψηφιακή Σχεδίαση, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Βάσεις Δεδομένων, Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Λειτουργικά Συστήματα, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Δίκτυα Υπολογιστών, Σήματα & Συστήματα, Μεθοδολογίες Ανάπτυξης Εφαρμογών, Αλγόριθμοι & Πολυπλοκότητα, Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων, Τεχνολογία Λογισμικού, Μεταγλωττιστές, Υπολογιστικά Συστήματα, Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή, Δικτυακός Προγραμματισμός, Εισαγωγή στον Παράλληλο Υπολογισμό, Τεχνητή Νοημοσύνη κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι Τεχνολόγοι Μηχανικοί Πληροφορικής απασχολούνται μεταξύ άλλων:

 • σε επιχειρήσεις στον ευρύτερο χώρο της πληροφορικής, των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των τηλεπικοινωνιών
 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες συστήνοντας τη δική τους εταιρία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, ανάπτυξης λογισμικού κ.λπ.
 • στα τμήματα Πληροφορικής και μηχανοργάνωσης ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών, ως διαχειριστές, προγραμματιστές κ.λπ.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • «Πληροφορική, Σύνθεση Εικόνων & Σχεδιασμός Γραφικών», Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Αθήνας

 • «Τεχνολογίες Υπολογισμού & Δικτύων», Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Αθήνας

 • «Ευφυείς Τεχνολογίες Διαδικτύου», Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

 • «Τηλεπικοινωνιακές Εφαρμογές», Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

 • “MSc in Informatics & Multimedia”, Τμήμα Mηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ΤΕΙ Κρήτης

 • “MSc in Network Computing”, Τμήμα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ΤΕΙ Θεσσαλίας σε συνεργασία με το Staffordshire University, Μεγάλη Βρετανία

Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2022


Τμήματα Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)

2o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ) αποσκοπεί στην κατάρτιση εκπαιδευτικών τεχνικών και επαγγελματικών μαθημάτων. Προσφέρει σπουδές σε βασικές ειδικότητες: Ηλεκτρολόγων, Ηλεκτρονικών, Μηχανολόγων και Πολιτικών Μηχανικών. Η δομή των σπουδών είναι τέτοια ώστε να συνδυάζεται η εκπαίδευση σε τεχνικά και επαγγελματικά θέματα και η παιδαγωγική κατάρτιση των φοιτητών.

Οι βασικές σπουδές (Α΄ κύκλος) διαρκούν οκτώ εξάμηνα (στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το εξάμηνο εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας και Πρακτικής Άσκησης) και το πτυχίο που δίνει παιδαγωγική επάρκεια, δηλαδή το δικαίωμα διδασκαλίας (στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, σε επιμόρφωση ενηλίκων κ.λπ.). Όσοι επιθυμούν, μπορούν να συνεχίσουν για ένα ακόμη χρόνο τις σπουδές στην ίδια ειδικότητα (Β΄ κύκλος) και να αποκτήσουν πτυχίο τεχνολόγου Μηχανικού της ειδικότητάς τους* και τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα που δίνουν τα τμήματα των ΤΕΙ.

Για αναλυτικές πληροφορίες μεταβείτε στις ενότητες Τεχνολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τεχνολόγων Ηλεκτρονικών Μηχανικών, Τεχνολόγων Πολιτικών Μηχανικών.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα εντάσσονται στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Τμήμα Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών: Μαθηματικά, Φυσική, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Προγραμματισμός Υπολογιστών, Αναπτυξιακή Ψυχολογία, Ηλεκτρονική, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Ηλεκτρολογικό σχέδιο, Ειδικά Θέματα Προγραμματισμού, Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία, Σήματα και Συστήματα, Ηλεκτρικές Μηχανές, Λογική Σχεδίαση, Οργανολογία Μετρήσεις, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Επιχειρηματικότητα – Καινοτομία, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Ηλεκτρονικά Ισχύος, Βιομηχανικός Αυτόματος Έλεγχος, Οπτικές Επικοινωνίες, Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα, Λειτουργικά Συστήματα, Διασφάλιση ποιότητας, Μικροκύματα-Κεραίες, Ασύρματες Επικοινωνίες, Υψηλές Τάσεις, κ.α.

Τμήμα Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών: Μαθηματικά, Εισαγωγή στη Μηχανική, Χημεία και Τεχνολογία Υλικών, Φυσική, Εφαρμοσμένη Μηχανική, Εισαγωγή στις Κατεργασίες, Μηχανολογικό Σχέδιο, Αντοχή των Υλικών, Ηλεκτροτεχνία, Θερμοδυναμική, Μηχανική των Ρευστών, Ηλεκτρικές Μηχανές, Κατεργασίες Αποβολής Υλικού και Εργαλειομηχανές, Στοιχεία Μηχανών, Μετάδοση Θερμότητας, Υδροδυναμικές Μηχανές, Θερμικές Στροβιλομηχανές, Τεχνικές Θερμάνσεων – Ατμολέβητες, Μηχανές Εσωτερικής Καύσης, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Συστήματα Κίνησης-Μεταφοράς, κ.α.

Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών: Μαθηματικά, Φυσική, Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό, Στατική, Σχεδίαση με Χρήση Υπολογιστή, Εφαρμοσμένη Γεωλογία, Δομικά Υλικά, Αντοχή Υλικών, Κυκλοφοριακή Τεχνική, Οικοδομικός Σχεδιασμός, Υπολογιστική Δομική Μηχανική, Τοπογραφία, Μεταλλικές Κατασκευές, Εδαφομηχανική, Υδραυλική Μηχανική, Οπλισμένο Σκυρόδεμα, Οδοποιία, Έργα Αστικών Υδραυλικών Υποδομών και Εγγείων Βελτιώσεων, Δυναμική των Κατασκευών, Θεμελιώσεις, Θαλάσσια Υδραυλική & Λιμενικά Έργα, Αντισεισμικές Κατασκευές, Υδροδυναμικά Έργα και Συστήματα Ήπιων Μορφών Ενέργειας, κ.α.

Παιδαγωγικά Μαθήματα: Παιδαγωγική και Φιλοσοφία της Παιδείας, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, Παιδαγωγικές Εφαρμογές Η/Υ, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Διδακτική Μεθοδολογία, Συμβουλευτική Ψυχολογία και Προσανατολισμός, Εκπαιδευτική Τεχνολογία – Πολυμέσα, Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι του Α΄ Κύκλου σπουδών μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση (στα Επαγγελματικά Λύκεια και τις Επαγγελματικές Σχολές), ή σε δημόσιες και ιδιωτικές σχολές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης) διδάσκοντας μαθήματα της ειδικότητάς τους. Επίσης, μπορούν να ασχοληθούν με την κατάρτιση και επιμόρφωση ενηλίκων ως εργαζόμενοι σε Κέντρα Εκπαιδευτικής Κατάρτισης και άλλους οργανισμούς.

Οι απόφοιτοι του Β΄ Κύκλου σπουδών μπορούν να εργαστούν στο αντικείμενό τους σε τεχνικές εταιρίες, βιοτεχνίες και επιχειρήσεις. Αναλυτικές πληροφορίες καταγράφονται στις ενότητες που αφορούν την εκάστοτε ειδικότητα τεχνολόγων Μηχανικών.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις


Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2022


Τμήματα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης

1o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Η αρχειονομία είναι ο κλάδος που ασχολείται με τη συλλογή, την οργάνωση και τη διαχείριση κάθε είδους αρχειακού υλικού και η βιβλιοθηκονομία είναι η επιστήμη της οργάνωσης και της παρουσίασης της γνώσης και των πληροφοριών με έμφαση στην οργάνωση και τη λειτουργία των βιβλιοθηκών.

Τα Τμήματα αυτά αποσκοπούν στην κατάρτιση των φοιτητών στους γνωστικούς τομείς της θεωρίας του βιβλίου, των αρχειακών τεκμηρίων, των αντικειμένων μουσειακής αξίας και γενικά της πληροφορίας που πλέον οργανώνεται και αποθηκεύεται κυρίως σε ψηφιακή μορφή.

Στόχος του Τμήματος είναι η κατάρτιση επιστημόνων που θα στελεχώσουν αρχειακές υπηρεσίες, μουσεία, κέντρα πληροφόρησης, βιβλιοθήκες και γενικά οργανισμούς που διατηρούν και διαχειρίζονται συλλογές βιβλιακού ή ψηφιακού αρχειακού υλικού.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα εντάσσονται στο 1ο Επιστημονικό Πεδίο από την Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών.

Παρουσιάζονται όμως στην ίδια ενότητα με τα Τμήματα Πληροφορικής μιας και οι επαγγελματικές προοπτικές του κλάδου σχετίζονται κυρίως με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και την ανάγκη ψηφιοποίησης των αρχείων. Το Τμήμα του Ιόνιου Πανεπιστημίου ανήκει μαζί με το Τμήμα Πληροφορικής στη «Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής».

Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα έτη (οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα) στα Τμήματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ με τη διαφορά ότι στα ΤΕΙ το τελευταίο εξάμηνο είναι αφιερωμένο στην εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας / Πρακτικής Άσκησης.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Εισαγωγή στην Αρχειονομία, Βιβλιογραφία, Ελληνική Παλαιογραφία & Κωδικολογία, Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφόρησης, Πληροφορική, Ιστορία του Βιβλίου & της Τυπογραφίας, Εισαγωγή στη Μουσειολογία, Βιβλιολογία, Οργάνωση Πηγών Πληροφόρησης, Λατινική Παλαιογραφία, Βάσεις Δεδομένων, Γενικές Αρχές Δικαίου, Επιμέλεια Μουσειακών Συλλογών, Ιστορία της Ελληνικής Διοίκησης, Οργάνωση & Διοίκηση Βιβλιοθηκών, Πηγές Πληροφόρησης, Πρότυπα Κωδικοποίησης Δεδομένων, Ανάπτυξη & Διαχείριση Συλλογών, Αυτοματοποίηση Βιβλιοθηκών & Τεχνολογίες της Πληροφορίας, Συστήματα Θεματικής Πρόσβασης, Αρχειακές Πηγές του Νέου Ελληνισμού, Ιστορία του Ελληνικού Κράτους και των Θεσμών του, Διατήρηση Υλικού, Σύνθεση & Αξιοποίηση Μουσειακών Χώρων κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης έχουν ως κύριο αντικείμενο απασχόλησης την οργάνωση, ταξινόμηση, αναζήτηση και παρουσίαση αρχειακού υλικού σε συμβατική ή ψηφιακή μορφή.

 • Αρκετοί εργάζονται σε δημόσιους φορείς: Αρχεία του Κράτους, υπηρεσίες αρχείων των Υπουργείων, των Πανεπιστημίων, των Δικαστηρίων και άλλων κυβερνητικών φορέων ή φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομείων κ.λπ. καθώς και στις βιβλιοθήκες (Εθνική Βιβλιοθήκη, Βιβλιοθήκες Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, ερευνητικών κέντρων, μουσείων, δημοτικές βιβλιοθήκες).
 • Επίσης, εργάζονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που διατηρούν και αρχειοθετούν δικό τους περιεχόμενο σε συμβατική ή ψηφιακή μορφή, όπως τράπεζες, εκδοτικοί οίκοι, ραδιοτηλεοπτικοί σταθμοί κ.λπ.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

 • «Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες», Τμήμα Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Τελευταία Ενημέρωση: 23/01/2022