Ενότητα 3η: Επιστήμες Υγείας

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις


Τμήματα Ιατρικής

3o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Ένα επάγγελμα ή μάλλον λειτούργημα στην υπηρεσία του ανθρώπου αποσκοπεί στην πρόληψη, στη διάγνωση και στη θεραπεία των ασθενειών που ταλανίζουν τους ανθρώπους. Οι τέσσερις βασικοί κλάδοι της ιατρικής είναι: η παθολογία, η χειρουργική, η εργαστηριακή ιατρική και η ψυχιατρική. Με το πέρασμα των ετών, η συσσώρευση των γνώσεων οδήγησε στη δημιουργία επιμέρους ιατρικών ειδικοτήτων με εξειδίκευση στα διάφορα συστήματα του οργανισμού.

Οι προπτυχιακές σπουδές στις Ιατρικές Σχολές διαρκούν 6 έτη και μετά την απόκτηση του πτυχίου, ακολουθεί η εκπαίδευση – πρακτική άσκηση σε κάποια ιατρική ειδικότητα (στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό) η οποία, στην Ελλάδα, διαρκεί από 4 έως 7 έτη και πραγματοποιείται σε δημόσια νοσοκομεία και κέντρα υγείας.

Σχετικά με τις Ειδικότητες της Ιατρικής:

Η Παθολογία είναι κλινική ειδικότητα της Ιατρικής που ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη μη-χειρουργική θεραπεία των νοσημάτων στους ενήλικες ασθενείς, με ιδιαίτερη έμφαση στα εσωτερικά όργανα του ανθρώπινου οργανισμού.

Σχετικές ειδικότητες είναι: Αιματολογία, Αλλεργιολογία, Γαστρεντερολογία, Γενική Ιατρική, Δερματολογία, Ενδοκρινολογία, Παθολογία, Παθολογική Ανατομική, Καρδιολογία, Νευρολογία, Νεφρολογία, Παθολογική Ογκολογία, Παιδιατρική, Πνευμονολογία – Φυματιολογία και Ρευματολογία, Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση.

Χειρουργική είναι ο κλάδος της Ιατρικής που ασχολείται με εγχειρήσεις σε όργανα του σώματος του ανθρώπου όπως αφαιρέσεις και μεταμοσχεύσεις οργάνων.

Οι σχετικές ειδικότητες είναι: Αγγειοχειρουργική, Αναισθησιολογία, Νευροχειρουργική, Ουρολογία, Πλαστική Χειρουργική, Γενική Χειρουργική, Χειρουργική Θώρακος, Χειρουργική Παίδων.

Ξεχωριστές επίσης ειδικότητες είναι η Μαιευτική – Γυναικολογία, η Ορθοπεδική και η Οφθαλμολογία, καθώς και η ψυχιατρική. Άλλες ειδικότητες γενικής ιατρικής είναι η Ιατρική της Εργασίας και η Κοινωνική Ιατρική.

Στον κλάδο της κλινικοεργαστηριακής – εργαστηριακής ιατρικής περιλαμβάνονται οι ειδικότητες που σχετίζονται με τη διεξαγωγή μικροβιολογικών, βιοχημικών, αιματολογικών, κυτταρολογικών, ακτινολογικών εξετάσεων καθώς και με την εφαρμογή μεθόδων θεραπείας όπως η ακτινοθεραπεία και η χημειοθεραπεία που εφαρμόζεται ευρέως για τη θεραπεία του καρκίνου. Οι ειδικότητες αυτές είναι: Ακτινοδιαγνωστική, Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, Κυτταρολογία, Μικροβιολογία, Πυρηνική Ιατρική, Φυσική Ιατρική, Ιατροδικαστική.

Αντίστοιχα, ο ιατρός που εργάζεται στον τομέα της ψυχιατρικής ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και την αντιμετώπιστη ψυχικών παθήσεων. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιλαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή αλλά και συμβουλευτικές συνεδρίες.

Ειδικά χαρακτηριστικά του ιατρικού επαγγέλματος:
Ένας γιατρός πρέπει να ασχολείται την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία των ενήλικων ασθενών κατά τρόπο ολιστικό, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη και την κοινωνική, ψυχολογική και ηθική διάσταση των κλινικών προβλημάτων των ασθενών. Πρέπει να έχει κοινωνική ευαισθησία και διαρκή διάθεση για μάθηση, αφού η ιατρική επιστήμη διαρκώς εξελίσσεται και η ενημέρωση των ιατρών για τις νέες επιστημονικές ιατρικές ανακοινώσεις, τις νέες μεθόδους θεραπείας, τα νέα σκευάσματα και ιατρικά μηχανήματα είναι μέρος της καθημερινότητάς τους.

Η υψηλή θεωρητική και πρακτική εξάσκηση, η συνεχόμενη εξειδίκευση και επιμόρφωση στις επί μέρους ειδικότητες, καθιστούν την ενασχόληση με την ιατρική απαιτητική, υπεύθυνη και κοπιαστική. Υπάρχουν ειδικότητες που απαιτούν από τους γιατρούς ιδιαίτερα αυξημένα προσόντα, ψυχικό σθένος, σωματική αντοχή, αποφασιστικότητα, τόλμη και υπομονή.

Η άσκηση της ιατρικής εξάλλου είναι λειτούργημα και οι ιατροί τηρώντας τον όρκο του Ιπποκράτη ενεργούν με γνώμονα την προάσπιση της υγείας των συνανθρώπων μας δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στην αξία της ανθρώπινης ζωής.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Ιατρικής εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας & Ζωής (3ο Επιστημονικό Πεδίο) με πρόσβαση από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα τη Βιολογία.

Οι σπουδές στα Τμήματα Ιατρικής διαρκούν έξι έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Ιατρική Φυσική, Γενική Ιατρική Χημεία, Ιατρική Στατιστική, Βιολογία, Ψυχολογία, Περιγραφική Ανατομική, Φυσιολογία, Βιολογική Χημεία, Ιστολογία – Εμβρυολογία, Παθολογική Ανατομική, Παθολογική Φυσιολογία, Γενική Μικροβιολογία & Ανοσολογία, Φαρμακολογία, Επιδημιολογία, Ιατρική Μικροβιολογία, Φαρμακολογία, Νοσολογία, Χειρουργική Παθολογία, Ακτινολογία, Ψυχοπαθολογία, Παθολογία, Χειρουργική Παθολογία, Προληπτική Ιατρική και Δημόσια Υγεία, Ιατρική της εργασίας, Νευρολογία, Καρδιολογία, Πνευμονολογία, Ουρολογία, Δερματολογία – Αφροδισιολογία, Ουρολογία, Οφθαλμολογία, Ωτορινολαρυγγολογία, Ορθοπεδική – Τραυματολογία, Θεραπευτική, Παθολογία - Εντατική Θεραπεία, Μαιευτική – Γυναικολογία, Παιδιατρική, Ψυχιατρική κ.λπ.

Κλινική Εκπαίδευση:
Εκτός από τα θεωρητικά μαθήματα στις σχολές ιατρικής, οι φοιτητές στα προχωρημένα εξάμηνα παρακολουθούν κλινικά μαθήματα τα οποία γίνονται σε Πανεπιστημιακές Κλινικές και Νοσοκομεία, όπου οι τελειόφοιτοι εκπαιδεύονται στην άσκηση της ιατρικής μέσα από υπεύθυνη καθοδήγηση.

Αρμοδιότητες των Ιατρών σε βασικούς τομείς

Ο ιατρός που εργάζεται στον τομέα της παθολογίας εξετάζει τον άρρωστο, κάνει τη διάγνωση της ασθένειας και του υποδεικνύει την κατάλληλη φαρμακευτική ή κλινική αγωγή για τη θεραπεία του και διατηρεί αρχείο με το ιστορικό ιατρικό. Όταν το κρίνει απαραίτητο, παραπέμπει τον ασθενή για περαιτέρω ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις. Μελετά τα πορίσματα των εξετάσεων από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων με τους οποίους συνεργάζεται μεμονωμένα ή σε ομάδα (ιατρικό συμβούλιο) σχετικά με τη διάγνωση και θεραπεία της ασθένειας.

Ο ιατρός στον τομέα της χειρουργικής κάνει χειρουργικές επεμβάσεις για να θεραπεύσει διάφορα τραύματα, ασθένειες ή διαταραχές των οργάνων του ανθρώπινου σώματος. Μελετά το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, επιλέγει την κατάλληλη χειρουργική μέθοδο και δίνει οδηγίες για την προετοιμασία του ασθενή για την εγχείρηση. Συνεργάζεται με τον αναισθησιολόγο που κάνει τη νάρκωση στον ασθενή και με συναδέλφους του που απασχολούνται στους τομείς της παθολογίας και της εργαστηριακής ιατρικής. Μετά την εγχείρηση, υποδεικνύει τη μετεγχειρητική αγωγή και θεραπεία και εξετάζει τακτικά τον ασθενή για να εξακριβώσει την πρόοδο της υγείας του.

Ο ιατρός που εργάζεται στον τομέα της εργαστηριακής ιατρικής διεκπεραιώνει εργαστηριακές εξετάσεις (μικροβιολογικές, βιοχημικές, αιματολογικές, κυτταρολογικές, ακτινολογικές, πυρηνικής ιατρικής) για τη διάγνωση μιας ασθένειας. Εφαρμόζει εργαστηριακές μεθόδους θεραπευτικής αγωγής, όπως την ακτινοθεραπεία, τη χημειοθεραπεία και άλλες. Μελετά και εξετάζει τους ασθενείς για την αναγνώριση των μορφολογικών ανωμαλιών των οργάνων και των ιστών και τις συσχετίζει με παθήσεις του οργανισμού τους. Στον κλάδο αυτό εντάσσονται και οι ιατροδικαστές που χρησιμοποιούν τεχνικές και μεθόδους της ιατρικής, της βιολογίας και της χημείας για να εξακριβώσουν τα αίτια του θανάτου των ανθρώπων.

Σχετικά με την ειδικότητες:
Για την απόκτηση ειδίκευσης, που στην Ελλάδα πραγματοποιείται μόνο στα πλαίσια του δημόσιου συστήματος υγείας, οι πτυχιούχοι ιατρικής πρέπει να επιλέξουν μια από τις τριανταοκτώ αναγνωρισμένες ειδικότητες. Η διάρκεια της ειδικότητας είναι τέσσερα έως επτά χρόνια. Σε ορισμένες ειδικότητες υπάρχει υπερπροσφορά ασκούμενων και οι πτυχιούχοι αναγκάζονται να περιμένουν αρκετά μέχρι να ξεκινήσουν να εργάζονται στο νοσοκομείο για την ειδικότητα. Πολλοί κάνουν μεταπτυχιακές σπουδές ή πραγματοποιούν την υπηρεσία υπαίθρου (και οι άνδρες τη στρατιωτική τους θητεία) κατά τη διάρκεια της αναμονής τους ή αποκτούν την ειδικότητά τους στο εξωτερικό.

Αγγειοχειρουργική Κοινωνική ιατρική Παιδιατρική
Αιματολογία Κυτταρολογία Παιδοψυχιατρική
Ακτινοδιαγνωστική Μαιευτική - Γυναικολογία Πλαστική χειρουργική
Ακτινοθεραπευτική ογκολογία Μικροβιολογία (Ιατρική βιοπαθολογία) Πνευμονολογία φυματιολογία
Αλλεργιολογία Νευρολογία Πυρηνική ιατρική
Αναισθησιολογία Νευροχειρουργική Ρευματολογία
Γαστρεντερολογία Νεφρολογία Στοματική & Γναθοπροσωπική χειρουργική*
Γενική ιατρική Ορθοπεδική Φυσική ιατρική και αποκατάσταση
Δερματολογία - Αφροδισιολογία Ουρολογία Χειρουργική
Ενδοκρινολογία Οφθαλμολογία Χειρουργική θώρακος
Ιατρική της εργασίας Παθολογία Χειρουργική παίδων
Ιατροδικαστική Παθολογική ανατομική Ψυχιατρική
Καρδιολογία Παθολογική ογκολογία Ωτορινολαρυγγολογία

* για την ειδικότητα αυτή απαιτούνται πτυχία ιατρικής και οδοντιατρικής

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι γιατροί ανάλογα και με την ειδικότητά τους απασχολούνται:

 • στο δημόσιο τομέα σε Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και στους φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και Ασφάλισης,
 • στον ιδιωτικό τομέα, ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε ιδιωτικά ιατρεία, σε ιδιωτικές Κλινικές και Νοσοκομεία, Μαιευτήρια και Διαγνωστικά Κέντρα καθώς και σε Μονάδες φροντίδας Ηλικιωμένων, Κέντρα Αποκατάστασης κ.α.
Οι απόφοιτοι των τμημάτων ιατρικής εντάσσονται στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Π.Ε.14.01 Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτών και για να αποκτήσουν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος πρέπει να έχουν κάνει ετήσια πρακτική άσκηση στα διάφορα τμήματα (Παθολογικό, Χειρουργικό, Μαιευτικό-Γυναικολογικό Τμήμα, Εξωτερικά Ιατρεία & Εργαστήρια) κάποιου Νοσοκομείου.

Στη συνέχεια, όσοι πτυχιούχοι ιατροί θέλουν να εργαστούν στο δημόσιο σύστημα υγείας ή να συνεργαστούν με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), πρέπει να υπηρετήσουν σε αγροτικό ιατρείο εκπληρώνοντας «υπηρεσία υπαίθρου» για ένα τουλάχιστον χρόνο. Η υπηρεσία αυτή γίνεται σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία της χώρας και πραγματοποιείται λίγο πριν την απόκτηση της ειδικότητάς τους.

Επαγγελματικές Προοπτικές:
Είναι γεγονός ότι στη χώρα μας υπάρχει υψηλή αναλογία ιατρών σε σχέση με τον πληθυσμό και σε συγκεκριμένες ειδικότητες υπάρχει πλέον κορεσμός. Βέβαια, στην Περιφέρεια και σε δυσπρόσιτες περιοχές της χώρας υπάρχουν αρκετές ελλείψεις και η ανάγκη στελέχωσης των μονάδων αυτών εξακολουθεί να είναι μεγάλη.

Γενικά, η επιλογή της ειδικότητας ή περαιτέρω εξειδίκευσης είναι καθοριστική για τις προοπτικές απασχόλησης του κάθε ιατρού, όπως είναι και η απόφαση να εργαστεί στο δημόσιο σύστημα υγείας ή στον ιδιωτικό τομέα. Είναι γεγονώς ότι οι απολαβές και οι συνθήκες εργασίας στο δημόσιο σύστημα υγείας, ειδικά την περίοδο που διανύουμε, δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αρκετοί να επιλέγουν να εργαστούν στο εξωτερικό – ειδικά σε χώρες της Ευρώπης όπου υπάρχει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού.

Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, ακόμη και αν υπάρχει υπερπληθώρα ιατρών σε κάποιες ειδικότητες, οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι θετικές και οι ιατρικές σχολές παραμένουν σταθερά στις πρώτες προτιμήσεις των υποψηφίων.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Το πλήθος των μεταπτυχιακών που καταγράφουμε υποδηλώνει την ανάγκη για διαρκή μετεκπαίδευση και υπερεξειδίκευση στον κλάδο της Ιατρικής.

 • «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Νοσηλευτικής», Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

 • «Καρδιολογική Νοσηλευτική – Μονάδες Εντατικής Θεραπείας», Ιατρική Σχολή, Μεταπτυχιακό στην Καρδιολογική Νοσηλευτική - Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

 • «Θρόμβωση – Αιμορραγία – Ιατρική των μεταγγίσεων, Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Διεθνής Ιατρική – Διαχείριση Κρίσεων Υγείας», Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών», Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Ενδοαγγειακές Χειρουργικές Τεχνικές», Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Μοριακή Ιατρική», (Διατμηματικό) Ιατρική Σχολή, Τμήμα Νοσηλευτικής, Τμήμα Βιολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε σύμπραξη με το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέξανδρος Φλέμινγκ και το Ελληνικό Ινστιτούτο Pasteur.

 • «Μοριακή και Εφαρμοσμένη Φυσιολογία», Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Νεοπλασματική νόσος στον άνθρωπο», Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική», (Διατμηματικό Πρόγραμμα) Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με τις Σχολές Ιατρικής (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης) και το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. (Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών) «Δημόκριτος»

 • «Ογκολογία Θώρακος: Σύγχρονη κλινικοεργαστηριακή Προσέγγιση & Έρευνα», Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

 • «Επεμβατική Ακτινολογία», Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική – Ρομποτική Χειρουργική – Τηλεχειρουργική», Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Εργαστηριακή & Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία», Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

 • «Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση», Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

 • «Αναπαραγωγική - Αναγεννητική Ιατρική», Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή», Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Μαιευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

 • Μεταπτυχιακό στην Παθολογία της Κύησης, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ

 • «Κλινική, Παιδιατρική & Νοσηλευτική Έρευνα», (Διαπανεπιστημιακό) Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

 • «Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρόνιων Πασχόντων», (Διατμηματικό) Ιατρική Σχολή, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Κλινική Νευρολοψυχολογία», Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με το Health Science Center του Πανεπιστημίου Texas-Houston (Η.Π.Α.)

 • «Έλεγχος του Στρες και Προαγωγή της Υγείας», Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Βιοστατιστική», (Διαπανεπιστημιακό) Ιατρική Σχολή & Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Τμήμα Μαθηματικών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 • «Κλινική Ιατρική, Εργαστηριακή Ιατρική, Προληπτική & Κοινωνική Ιατρική», Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Προαγωγή και Αγωγή Υγείας», (Διατμηματικό) Ιατρική Σχολή και Τμήμα Ψυχολογίας, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Προαγωγή Ψυχικής Υγείας - Πρόληψη Ψυχιατρικών Διαταραχών», Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Διασυνδετική Ψυχιατρική: Απαρτιωμένη Φροντίδα Σωματικής και Ψυχικής Υγείας», Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιδράσεις στην Υγεία», Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Περιβαλλοντική Υγεία: Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση», Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία», Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Ιατρική Πληροφορική», Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή ρύθμιση και βιοηθική διάσταση», (Διατμηματικό) Τμήμα Ιατρικής & Οδοντιατρικής, Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Χειρουργική Ήπατος – Χοληφόρων– Παγκρέατος», Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • «Ενδοουρολογία», Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • «Κοινωνική Ψυχιατρική», Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • «Κλινική Φαρμακολογία – Θεραπευτική», Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Τμήμα Ιατρική, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • «Βιολογία της Αναπαραγωγής», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • «Κλινικές Εφαρμογές Μοριακής Ιατρικής», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • «Νοσηλευτική Παθολογία», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Τμήμα Νοσηλευτικής, Τ.Ε.Ι. Ηπείρου

 • «Αντιμετώπιση του Πόνου», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • «Βιοτεχνολογία», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

 • «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας - Πληροφορική Υγείας», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων σε συνεργασία με άλλα Πανεπιστημιακά Τμήματα

 • «Βιοϊατρική Τεχνολογία», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

 • «Βασικές Ιατρικές Επιστήμες», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πάτρας & Τμήματα Ηλεκτρολόγων και Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 • «Κλινικές και Κλινικοεργαστηριακές Ιατρικές Ειδικότητες», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πάτρας

 • «Εγκέφαλος & Νους», (Διατμηματικό) Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Τμήμα Ιατρικής, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • «Βιοηθική», (Διατμηματικό) Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Τμήμα Ιατρικής και Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • «Δημόσια Υγεία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • «Κυτταρική και Γενετική Αιτιολογία, Διαγνωστική & Θεραπευτική των Ασθενειών του Ανθρώπου», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • «Μοριακή Βιολογία και Βιοϊατρική», (Διατμηματικό) Τμήμα Ιατρικής & Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας & Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)

 • «Γενική Οικογενειακή Ιατρική – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • «Οπτική και Όραση», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 • «Νευροεπιστήμες», Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Τμήματα Οδοντιατρικής

3o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Το βασικό αντικείμενο ενασχόλησης των οδοντιάτρων αφορά στη στοματική κοιλότητα και στόχος της πενταετούς εκπαίδευσης είναι με το πέρας των σπουδών τους, να έχουν αναπτύξει τις απαραίτητες εκείνες γνώσεις και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν την άσκηση της γενικής οδοντιατρικής, που αποσκοπεί στην αποκατάσταση καθώς και στη διατήρηση της στοματικής υγείας του πληθυσμού.

Η πρόληψη και αποκατάσταση φθορών στις οδοντοστοιχίες καθώς και ποικίλα προβλήματα της στοματογναθικής κοιλότητας αντιμετωπίζονται με επιτυχία από οδοντίατρους εξειδικευμένους στην ορθοδοντική, την προσθετική εμφυτευματολογία, στη στοματογναθική χειρουργική και την περιοδοντολογία. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η βελτίωση των υλικών δίνει τη δυνατότητα στους οδοντιάτρους να παρεμβαίνουν θεαματικά στην αποκατάσταση των φθορών και την αισθητική βελτίωση των ατελειών της στοματικής κοιλότητας.

Η οδοντιατρική είναι ένας ταχύτατα εξελισσόμενος ιατρικός επιστημονικός κλάδος και τα προγράμματα σπουδών έχουν προσαρμοστεί στις νέες εκπαιδευτικές τεχνικές και μεθόδους. Εκτός όμως από τις βασικές ικανότητες που αποκτά ένας πτυχιούχος οδοντιατρικής για τη σωστή άσκηση του επαγγέλματος του οδοντιάτρου, στόχος είναι να αναπτύξει κατά τη διάρκεια των σπουδών του, κοινωνική ευαισθησία και έφεση για διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων στην επιστήμη του. Πράγματι, νέα υλικά, εξελιγμένες τεχνικές και πρακτικές αλλάζουν σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητα και τον τρόπο δουλειάς των οδοντιάτρων. Η συνεχής ενημέρωση και βελτίωση των ικανοτήτων τους σε όλη την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, είναι απολύτως απαραίτητη στο δυναμικά εξελισσόμενο επιστημονικό και επαγγελματικό οδοντιατρικό περιβάλλον.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Οδοντιατρικής εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας και Ζωής (3ο Επιστημονικό Πεδίο) από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τη Βιολογία.

Οι σπουδές στα Τμήματα Οδοντιατρικής διαρκούν πέντε έτη.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Ιατροβιολογικά Μαθήματα: Βιολογία, Γενετική, Ιατρική Φυσική, Ιατρική Χημεία, Βιολογική Χημεία, Βιοστατιστική, Ανατομική, Γενική Χειρουργική, Γενική Ιστολογία – Εμβρυολογία, Γενική Μικροβιολογία και Ανοσολογία, Ειδική Νοσολογία, Επιδημιολογία, Παθολογική Ανατομική, Πειραματική Φυσιολογία, Φαρμακολογία, Ωτορινολαρυγγολογία.

Οδοντιατρικά Μαθήματα: Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος, Στοματολογία, Οδοντιατρικά Υλικά, Οδοντική Μορφολογία, Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος, Παθολογία Σκληρών Οδοντικών Ιστών, Ακίνητη Προσθετική, Κινητή Προσθετική, Γενική Χειρουργική, Οδοντική Χειρουργική, Γναθοπροσωπική Χειρουργική Ενδοδοντία, Οδοντιατρική Αναισθησία, Εμφυτεύματα, Περιοδοντολογία, Προληπτική Οδοντιατρική, Παιδοδοντιατρική, Ορθοδοντική.

Τα πρώτα τρία έτη σπουδών οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες και τα μαθήματα είναι παραπλήσια με αυτά της ιατρικής ενώ τα δύο τελευταία έτη οι σπουδές εξειδικεύονται αποκλειστικά στην οδοντιατρική.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι οδοντίατροι μπορούν να εργαστούν:

 • στον ιδιωτικό τομέα, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, διατηρώντας το δικό τους οδοντιατρείο, ή ως εργαζόμενοι σε μεγαλύτερες μονάδες ή ιδιωτικές κλινικές και νοσοκομεία
 • στο δημόσιο τομέα, σε νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας, σε ασφαλιστικά ταμεία και κέντρα πρωτοβάθμιας περίθαλψης υγείας.
Οι απόφοιτοι των τμημάτων οδοντιατρικής εντάσσονται στον κλάδο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Π.Ε.14.01 Ιατρών, Οδοντιάτρων, Φαρμακοποιών, Νοσηλευτών και αποκτούν άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από το Υπουργείο Υγείας.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Οδοντιατρικής με Κατευθύνσεις:
  • «Ορθοδοντική
  • «Περιοδοντολογία»
  • «Παιδοδοντιατρική»
  • «Ενδοδοντολογία»
  • «Οδοντική Χειρουργική-Συντηρητικές Αισθητικές Αποκαταστάσεις»
  • «Προσθετική»
  • «Οδοντοφατνιακή Χειρουργική και Ακτινολογία Στόματος»
  • «Στοματολογία»
  • «Νοσοκομειακή Οδοντιατρική»
  • «Προληπτική και Κοινωνική Οδοντιατρική»
  • «Βασικές Επιστήμες Στόματος»
  Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Οδοντιατρικής με εξειδίκευση στα πεδία:
  • «Κοινωνική Οδοντιατρική»
  • «Βιολογία Στόματος»
  • «Οδοντιατρικά Βιοϋλικά»
  • «Παθοβιολογία Στόματος»
  Τμήμα Οδοντιατρικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Οδοντιατρικής με έμφαση στην απόκτηση κλινικών δεξιοτήτων και εξειδίκευση στα πεδία:
  • «Ορθοδοντική»
  • «Παιδοδοντιατρική»
  • «Οδοντική Χειρουργική»
  • «Περιοδοντολογία»
  • «Ενδοδοντία»
  • «Προσθετική»
  • «Στοματολογία»
  • «Διαγνωστική & Ακτινολογία Στόματος»
  • «Κλινική Αντιμετώπιση Στοματοπροσωπικού Πόνου»
  • «Νοσοκομειακή Οδοντιατρική»
  • «Παθοβιολογία Στόματος με κατεύθυνση Στοματική Χειρουργική»
  Τμήμα Οδοντιατρικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Νοσηλευτικής & Μαιευτικής

3o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Τα τμήματα Νοσηλευτικής ανήκουν στις Σχολές Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και στοχεύουν στη δημιουργία ικανών στελεχών, με θεωρητική εκπαίδευση και κλινική κατάρτιση που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για τη νοσηλεία, την πρόληψη και την αποκατάσταση της υγείας του ανθρώπου.

Αντικείμενο της νοσηλευτικής είναι ο άνθρωπος ως βιοψυχοκοινωνική οντότητα σε όλα τα στάδια της ζωής του. Πρόκειται για ένα λειτούργημα ύψιστης σημασίας και η κοινωνική προσφορά των νοσηλευτών σε συνεργασία με τους γιατρούς βοηθά στην αποκατάσταση της σωματικής και ψυχικής υγείας των ασθενών. Η φροντίδα του ασθενούς, η στήριξη της οικογένειας του πάσχοντος και η διοίκηση των νοσηλευτικών μονάδων είναι τα βασικά αντικείμενα ενασχόλησης των νοσηλευτών.

Οι νοσηλευτές συμμετέχουν επίσης στην αντιμετώπιση υγειονομικών προβλημάτων, στη λήψη αποφάσεων σχετικών με τον καθορισμό της πολιτικής στον τομέα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Αρκετοί επιλέγουν να εξειδικευτούν σε τομείς όπως η Δημόσια Υγεία, η Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, η Κλινική Νοσηλευτική, η Φροντίδα Ηλικιωμένων, κ.α.

Τα τμήματα Μαιευτικής εξειδικεύονται σε θέματα που αφορούν στη Μαιευτική – Γυναικολογία, Νεογνολογία και τον Οικογενειακό Προγραμματισμό. Μαζί με τους Μαιευτήρες – Γυναικολόγους προσφέρουν την απαραίτητη βοήθεια κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης καθώς και στον τοκετό και τη λοχεία και επιφορτίζονται με την παρακολούθηση και τη νοσηλεία των νεογνών.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Νοσηλευτικής & Μαιευτικής εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας και Ζωής (3ο Επιστημονικό Πεδίο) από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τη Βιολογία ή από τις άλλες Ομάδες Προσανατολισμού με κατάλληλη επιλογή πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων.

Οι σπουδές στα Τμήματα των Πανεπιστημίων διαρκούν τέσσερα έτη.

Οι σπουδές στα Τμήματα των ΤΕΙ διαρκούν οκτώ εξάμηνα, όπου στο όγδοο εξάμηνο πραγματοποιείται η Πτυχιακή Εργασία / Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Μαθήματα Νοσηλευτικής: Βιοχημεία, Βιολογία του Κυττάρου, Ανατομική – Ιστολογία – Εμβρυολογία, Φυσιολογία – Παθολογική Φυσιολογία, Φαρμακολογία, Μικροβιολογία, Βιοστατιστική, Πρόληψη, Επιδημιολογία, Νοσηλευτική, Παθολογία, Παιδιατρική, Κλινική Νοσηλευτική, Νοσηλευτική Αναισθησιολογία, Χειρουργική, Χειρουργική Νοσηλευτική, Εντατικολογία, Νοσηλευτική Λοιμώξεων, Πρώτες Βοήθειες, Ψυχολογία στο Χώρο της Υγείας, Ψυχιατρική, Νομοθεσία και Νοσηλευτική Ευθύνη, Δεοντολογία στο χώρο της Υγείας, Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών.

Μαθήματα Μαιευτικής: Γυναικολογία, Νεογνολογία, Μαιευτική Φροντίδα Κύησης & Τοκετού, Διατροφή Γυναίκας & Παιδιού, Μαιευτική Νοσηλευτική Φροντίδα, Οικογενειακός Προγραμματισμός.

Στα Τμήματα Νοσηλευτικής & Μαιευτικής δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρακτική άσκηση με πληθώρα εργαστηριακών μαθημάτων και κλινικών διδασκαλιών που εξασφαλίζουν στους σπουδαστές την άρτια κατάρτισή τους για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Αρμοδιότητες των Νοσηλευτών

Η άσκηση της νοσηλευτικής όπως άλλωστε και της ιατρικής, είναι ιδαίτερα απαιτητική και επίπονη, καθώς χρειάζεται μεγάλη αντοχή και σθένος – ψυχικό και σωματικό – αφού σχετίζεται με τη φροντίδα ανθρώπων που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη σωματική αλλά και ψυχολογική κατάσταση.
Τα καθήκοντα των Νοσηλευτών συμπεριλαμβάνουν:

 • παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης φροντίδας σε κλινήρεις αρρώστους,
 • στενή παρακολούθηση για έγκαιρη διαπίστωση δυσχεριών ή επιπλοκών, συνεργασία με τους ιατρούς για το συντονιμό των ενεργειών για τη θεραπεία των ασθενών και τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων, χορήγηση φαρμάκων στα πλαίσια της θεραπευτικής αγωγής,
 • σίτιση αρρώστων, κά,λυψη των αδυναμιών αυτοφροντίδας, επίβλεψη ανάπαυσης και ύπνου,
 • φροντίδα και υποστήριξη αρρώστων με χρόνια νοσήματα, λήψη μέτρων για την πρόληψη και φροντίδα επιπλοκών από μακροχρόνια κατάκλιση,
 • εκπαίδευση και παροχή βοήθειας στον άρρωστο με σκοπό την αυτοφροντίδα και τους οικείους του αρρώστου με σκοπό τη συνέχιση της φροντίδας στο σπίτι.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι Νοσηλευτές απόφοιτοι των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ μπορούν να εργαστούν:

 • στο δημόσιο τομέα σε Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ), Κέντρα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (και προγράμματα Νοσηλείας στο σπίτι) και στους φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας και Ασφάλισης, σε Υγειονομικές Υπηρεσίες κ.α.
 • στον ιδιωτικό τομέα σε ιδιωτικές Κλινικές, Νοσοκομεία και Διαγνωστικά Κέντρα καθώς και σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, Μονάδες Υποστήριξης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Κέντρα Αποκατάστασης κ.α.
 • αρκετοί απασχολούνται επίσης σε φαρμακευτικές εταιρίες ιδίως μετά από μεταπτυχιακές σπουδές σχετικές με διοίκηση επιχειρήσεων / μάρκετινγκ.

Η πλειοψηφία των νοσηλευτών εργάζεται σε Νοσοκομεία (δημόσια και ιδιωτικά) και οι προοπτικές απασχόλησης για τον κλάδο είναι θετικές αφού ο δημόσιος τομέας είναι υποστελεχωμένος από νοσηλευτικό προσωπικό. Παράλληλα η ανάπτυξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στον τομέα της υγείας, σε συνδυασμό με τη γήρανση του πληθυσμού, αναμένεται να δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας και στον ιδιωτικό τομέα.

Αντίστοιχα, οι απόφοιτοι των τμημάτων Μαιευτικής απασχολούνται:

 • στο δημόσιο τομέα σε Νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ)
 • στον ιδιωτικό τομέα, σε Κλινικές, Μαιευτήρια και σε μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι απόφοιτοι των Πανεπιστημιακών Τμημάτων και οι απόφοιτοι των Τμημάτων των ΤΕΙ δεν έχουν καμία διαφορά ως προς τα εργασιακά καθήκοντα αλλά και τις δυνατότητες εξέλιξής τους σε θέσεις ευθύνης.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Τμήματος Νοσηλευτικής με Κατευθύνσεις:
  • «Βασικές Επιστήμες»
  • «Δημόσια Υγεία»
  • «Κοινοτική Νοσηλευτική»
  • «Ψυχική Υγεία»
  • «Κλινική Νοσηλευτική με Ειδικεύσεις: Γαστρεντερολογική Νοσηλευτική, Εντατική & Επείγουσα Νοσηλευτική, Ογκολογική Νοσηλευτική & Ανακουφιστική Φροντίδα, Παιδιατρική Νοσηλευτική, Πρόληψη & Έλεγχος Λοιμώξεων, Χειρουργική Νοσηλευτική»
  Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Οργάνωση και Διαχείριση Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Φροντίδας Χρόνιων Πασχόντων», (Διατμηματικό) Ιατρική Σχολή, Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» & «Πληροφορική Υγείας» (Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα) Τμήμα Νοσηλευτικής, Τμήμα Πληροφορικής & Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με αντίστοιχα Τμήματα άλλων Πανεπιστημίων

 • «Διαχείριση Κρίσεων, Μαζικών Καταστροφών & Επειγουσών Καταστάσεων», Τμήμα Νοσηλευτικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και Διαχείριση Κρίσεων», Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 • «Υγιεινή & Ασφάλεια Εργασίας», Τμήμα Νοσηλευτικής, Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε συνεργασία με Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 • «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας – Καρδιολογική Νοσηλευτική», Τμήμα Νοσηλευτικής, Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας

 • «Κλινική, Παιδιατρική & Νοσηλευτική Έρευνα», Τμήμα Νοσηλευτικής, Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας

 • «Μονάδες Εντατικής Θεραπείας & Επείγουσας Νοσηλευτικής», Τμήμα Νοσηλευτικής, Τ.Ε.Ι. Αθήνας σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθήνας

 • «Εργαστηριακή & Κλινική Νοσηλευτική Καρδιολογία», Τμήμα Νοσηλευτικής, Τ.Ε.Ι. Αθήνας

 • «Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Τμήμα Νοσηλευτικής, Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • «Ψυχική Υγεία», Τμήμα Νοσηλευτικής, Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

 • «Έρευνα στη Γυναικεία Αναπαραγωγή», Τμήμα Μαιευτικής, Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Τμήματα Φυσικοθεραπείας & Εργοθεραπείας

3o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας εντάσσονται στις Σχολές Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και ασχολούνται με την θεωρητική και τεχνική κατάρτιση ειδικών που μπορούν με σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους να εντοπίζουν τις δυσλειτουργίες του ανθρώπινου σώματος, να προτείνουν και να εφαρμόζουν τις κατάλληλες μεθόδους με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του πάσχοντος, την ανακούφιση από τους πόνους και την αποφυγή μόνιμης σωματικής αναπηρίας, σε συνεργασία με τους ιατρούς.

Οι φυσικοθεραπευτές ασχολούνται με δυσλειτουργίες, κακώσεις και τραυματικές βλάβες που προκαλούν διαταραχές στο μυοσκελετικό, νευρικό, αναπνευστικό και καρδιαγγειακό σύστημα. Αντικείμενο της φυσικοθεραπείας είναι η σωστή εφαρμογή των κατάλληλων μέσων και μεθόδων: κίνηση, άσκηση, νευρομυϊκός ερεθισμός και άλλων ειδικών τεχνικών με τη βοήθεια συσκευών και οργάνων. Οι θεραπείες αυτές αποσκοπούν στην αποκατάσταση ορθοπεδικών προβλημάτων, ή κινητικών προβλημάτων εμποδιζόμενων ατόμων και ατόμων με ειδικές ανάγκες, στην αποθεραπεία αθλητικών τραυματισμών, νευρολογικών ή μετεγχειρητικών προβλημάτων ασθενών.

Η Εργοθεραπεία είναι ο κλάδος που ασχολείται με τη θεραπευτική παρέμβαση σε άτομα που εμφανίζουν δυσλειτουργίες, αναπηρίες και γενικά περιορισομ΄ς στις δραστηριότητες της καθημερινής τους ζωής. Στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας της καθημερινότητας των ατόμων αυτών και της ικανότητάς τους να συμμετέχουν σε παραγωγικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.

Η εξάσκηση ατόμων που χρησιμοποιούν τεχνικά βοηθήματα να αυτοεξυπηρετούνται και η ένταξή τους με επιτυχία στο εργατικό δυναμικό είναι μέλημα των αποφοίτων του Τμήματος Εργοθεραπείας. Οι εργοθεραπευτές στηριζόμενοι στα ψυχικά οφέλη της δημιουργικής εργασίας επιτυγχάνουν τη βελτίωση και την επανένταξη στην κοινωνία ατόμων με σοβαρούς τραυματισμούς ή ψυχολογικές διαταραχές.

Γενικότερα, εργοθεραπεία αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο της κοινωνικοποίησης και βελτίωσης της ψυχικής υγείας όλων των ηλικιακών ομάδων από τη νηπιακή έως τη γεροντική ηλικία και ειδικά ατόμων με ψυχικές, κινητικές, νευρολογικές, αισθητηριακές και γνωστικές διαταραχές, καθώς και ατόμων με κοινωνικούς περιορισμούς (φυλακισμένοι, άστεγοι, πρόσφυγες κ.λπ.).

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Φυσικοθεραπείας & Εργοθεραπείας εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας και Ζωής (3ο Επιστημονικό Πεδίο) από την Ομάδα Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τη Βιολογία.

Οι σπουδές στα Τμήματα των ΤΕΙ διαρκούν οκτώ εξάμηνα, όπου στο όγδοο εξάμηνο πραγματοποιείται η Πτυχιακή Εργασία / Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Τμημάτων Φυσικοθεραπείας: Ανατομία, Πρώτες Βοήθειες, Φυσιολογία, Κινησιολογία, Νευροφυσιολογία, Παθοφυσιολογία, Φυσικά Μέσα, Ορθοπεδική, Στοιχεία Διαγνωστικής Απεικόνισης, Τεχνικές Μάλαξης, Φυσικοθεραπεία στο Κυκλοφορικό Σύστημα, Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία, Ηλεκτροθεραπεία, Φυσικοθεραπεία κακώσεων μυοσκελετικού συστήματος, Ιατρική Αποκατάσταση, Φυσικοθεραπεία Νευρολογικών Παθήσεων ενηλίκων κ.λπ.

Τμήματος Εργοθεραπείας: Βασικά στοιχεία Φυσιολογίας και Νευροφυσιολογίας, Εισαγωγή στην Ψυχολογία, Πρώτες Βοήθειες, Ανατομία Εργοθεραπευτική ανάλυση της ανθρώπινης κίνησης, Ψυχοκοινωνική Εργοθεραπεία, Ορθοπεδική, Εργοθεραπεία σε ενήλικες με νευρομυϊκές διαταραχές, Νάρθηκες και βοηθητικά μηχανήματα, Επαγγελματική αποκατάσταση και Εργοθεραπεία, κ.λπ.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι φυσικοθεραπευτές και οι πτυχιούχοι του τμήματος εργοθεραπείας εργάζονται:

 • σε δημόσιους φορείς: νοσοκομεία, κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κλινικές, υγειονομικές υπηρεσίες, και υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών φορέων και κέντρα αποκατάστασης
 • στον ιδιωτικό τομέα ως ελεύθεροι επαγγελματίες διατηρώντας δικό τους εργαστήριο φυσικοθεραπείας αλλά και με κατ' οίκον επισκέψεις ασθενών ή εργαζόμενοι σε κέντρα φυσικοθεραπείας, σε ορθοπεδικά ιατρεία, σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και σε αθλητικές ομοσπονδίες και συλλόγους.
 • Οι Εργοθεραπευτές απασχολούνται επίσης σε μονάδες φροντίδας ατόμων με ειδικές ανάγκες, ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα αποτοξίνωσης και επανένταξης κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία», Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Βιοϊατρικών Επιστημών

3o Επιστημονικό Πεδίο

Τομέας Ιατρικών Εργαστηρίων

Τα Τμήματα αυτά εκπαιδεύουν ειδικούς επιστήμονες στο αντικείμενο των Βιοϊατρικών Επιστημονικών και Τεχνολογικών Εφαρμογών, δηλαδή στη σύγχρονη τεχνολογία για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία διαφόρων ασθενειών. Οι απόφοιτοι των Τμημάτων αυτών στελεχώνουν τα Ιατρικά Εργαστήρια των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας και των διαγνωστικών κέντρων και ασχολούνται με την εκτέλεση των εργαστηριακών εξετάσεων και την αξιολόγηση του ποιοτικού αποτελέσματος αυτών. Εκπαιδεύτονται στην προετοιμασία και εκτέλεση αιματολογικών, ογκολογικών, κυτταρολογικών, τοξικολογικών και άλλων εργαστηριακών εξετάσεων. Οι απόφοιτοι των τμημάτων είναι έμπειροι στη χρήση προηγμένων ιατρικών μηχανημάτων και τεχνικών που στηρίζονται στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ως εργαστηριακοί επιστήμονες φροντίζουν τη συντήρηση και σωστή λειτουργία των οργάνων και συσκευών, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Επιπλέον αν πρόκειται για εργαστήρια που χρησιμοποιούν πειραματόζωα, έχουν την ευθύνη, της διατροφής, αναπαραγωγής και των πειραμάτων που διεξάγονται στα εργαστήρια αυτά.

Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας

Οι σπουδές στο Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας προετοιμάζουν ειδικούς στην κατασκευή οδοντοτεχνικών και ορθοδοντικών κατασκευών καθώς και προσθετικών κατασκευών για αποκατάσταση ανωμαλιών της στοματικής κοιλότητας. Οι απόφοιτοι έχουν εξειδικευμένες γνώσεις στην τεχνολογία των βιοϋλικών (υλικά που βρίσκουν εφαρμογές στην ιατρική για θεραπευτική ή διαγνωστική χρήση) και με βάση τις οδηγίες των οδοντιάτρων κατασκευάζουν με τα κατάλληλα υλικά τις προσθετικές αυτές κατασκευές, όπως για παράδειγμα τεχνητές οδοντοστοιχίες, ορθοδοντικά εξαρτήματα κ.α.

Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας

Το Τμήμα Οπτικής και Οπτομετρίας εστιάζει στη θεωρητική και τεχνική κατάρτιση ειδικών σε θέματα αποκατάστασης των διαθλαστικών ανωμαλιών της όρασης με τη βοήθεια των απλών φακών ή των φακών επαφής μετά από την απαιτούμενη εξέταση του ασθενούς από οφθαλμίατρο. Οι απόφοιτοι έχουν τις γνώσεις για την οπτομετρική επιβεβαίωση συνταγής οφθαλμιάτρου, την κατασκευή και τοποθέτηση διορθωτικών ή προστατευτικών φακών σε γυαλιά οράσεως και ηλίου καθώς και για την ορθή επιλογή φακών επαφής.

Τμήμα Ραδιολογίας - Ακτινολογίας

Το Τμήμα Ραδιολογίας Ακτινολογίας προετοιμάζει ειδικούς επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της ιατρικής απεικόνισης, της πυρηνικής ιατρικής και της ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας, ως Τεχνολόγοι Ακτινολόγοι, Ακτινοθεραπευτές και Τεχνολόγοι Πυρηνικής Ιατρικής. Στις αρμοδιότητες των αποφοίτων του Τμήματος είναι να εκτελούν όλες τις απεικονιστικές, ραδιοϊσοτοπικές και ακτινοθεραπευτικές εξετάσεις ή θεραπείες μετά από σχετική εντολή των αρμόδιων ιατρών και να αξιολογούν τα αποτελέσματα συνεισφέροντας επικουρικά στη διάγνωση ή θεραπεία των ασθενειών.

Τομέας Αισθητικής & Κοσμητολογίας

Ο τομέας αυτός ανήκει στoν κλάδο Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας και δίνει την απαιτούμενη θεωρητική και τεχνική κατάρτιση για την αισθητική. Σκοπός της αισθητικής είναι η αποκατάσταση δερματικών βλαβών με τη χρήση των κατάλληλων θεραπευτικών μέσων και η διατήρηση και βελτίωση της εμφάνισης του ανθρώπου με τη βοήθεια καλλυντικών παρασκευασμάτων.

Οι αισθητικοί ασχολούνται με την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση δερματικών συμπτωμάτων, καλύπτοντας ατέλειες του προσώπου και του σώματος με χρήση ενδεδειγμένων μεθόδων. Η ορθή χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού και της πληθώρας των καλλυντικών παρασκευασμάτων απαιτεί συνεχή ενημέρωση και κατάρτιση των αισθητικών για να μπορούν με ασφάλεια παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Ιατρικών Εργαστηρίων, Οδοντικής Τεχνολογίας, Οπτικής & Οπτομετρίας και το Τμήμα Ραδιολογίας – Ακτινολογίας εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας και Ζωής από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τη Βιολογία ή από τις άλλες Ομάδες Προσανατολισμού με κατάλληλη επιλογή πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων (στην περίπτωση αυτή έχουν όμως απώλεια μορίων).

Οι σπουδές στα Τμήματα των ΤΕΙ διαρκούν οκτώ εξάμηνα, όπου στο όγδοο εξάμηνο πραγματοποιείται η Πτυχιακή Εργασία / Πρακτική Άσκηση σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον κλάδο.

Τα Τμήματα Αισθητικής & Κοσμητολογίας εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας και Ζωής (3ο Επιστημονικό Πεδίο) από την Ομάδα Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τη Βιολογία ή από τις άλλες Ομάδες Προσανατολισμού με κατάλληλη επιλογή πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων (στην περίπτωση αυτή έχουν όμως απώλεια μορίων).

Οι σπουδές στα Τμήματα των ΤΕΙ διαρκούν τέσσερα έτη (οκτώ εξάμηνα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το εξάμηνο εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας / Πρακτικής Άσκησης).

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων: Ανατομική, Ιατρική Φυσική, Ανόργανη Χημεία, Οργανική Χημεία, Πληροφορική, Συστήματα Ασφάλειας Βιοϊατρικών Εργαστηρίων, Φυσιολογία, Βιοστατιστική, Κυτταρική & Μοριακή Βιολογία, Α’ Βοήθειες, Γενική Μικροβιολογία, Ιστολογία – Εμβρυολογία, Τεχνικής λήψης βιολογικών υλικών, Αιματολογία, Βακτηριολογία, Ιστοπαθολογία, Κλινική Χημεία, Ανοσολογία, Αιμοδοσία, Ιολογία, Μυκητολογία, Παρασιτολογία κ.λπ.

Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας: Ανατομική, Ιατρική Φυσική, Ανόργανη Χημεία, Οργανική Χημεία, Α’ Βοήθειες, Οδοντική Μορφολογία, Φυσιολογία Στοματογναθικού Συστήματος, Υγιεινή στόματος και εργαστηρίου, Μικροβιολογία Στοματικής κοιλότητας, Κινητή και Ακίνητη Προσθετική, Ορθοδοντική, Οδοντιατρική Κεραμική, Γναθοπροσωπική και Συνδυασμένη Προσθετική, Οδοντοτεχνικά Βιοϋλικά κ.α.

Τμήματος Οπτικής & Οπτομετρίας: Οπτομετρικά Μαθηματικά, Βιολογία του Ανθρώπου, Φυσιολογία, Γεωμετρική Οπτική, Φυσική, Ειδικά Θέματα Χημείας, Τεχνολογία Οπτικών Υλικών, Γενική Παθολογία, Οπτικά Όργανα, Ανατομία και Φυσιολογία του Οφθαλμού, Τεχνολογία Οφθαλμικών Φακών, Νευροφυσιολογία Οφθαλμού, Οπτική της Όρασης, Μικροβιολογία του Οφθαλμού, Φαρμακολογία του Οφθαλμού, Κοστολόγηση & Τιμολόγηση, Μάρκετινγκ, Διόφθαλμη Όραση, Κλινική Οπτομετρία κ.α.

Τμήματος Ραδιολογίας & Ακτινολογίας: Ανατομική, Υγιεινή & Επιδημιολογία, Φυσική, Χημεία, Βιοστατιστική, Ακτινολογία, Φυσιολογία, Α’ Βοήθειες, Ιατρική Φυσική, Ακτινοφυσική, Πληροφορική, Βασικές Αρχές Παθολογίας, Ακτινολογική Νοσηλευτική, Ακτινική & μοριακή Βιολογίας, Ιατρική Φυσική, Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία, Μαστογραφία, Τομογραφική απεικονιστική ανατομική, Μαγνητική Τομογραφία, Ραδιενεργά Ισότοπα, Δεοντολογία Επαγγέλματος & Βιοηθική κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων: Εκτελούν το τεχνολογικό μέρος όλων των εργαστηριακών εξετάσεων των Ιατρικών Εργαστηρίων σε Νοσοκομεία, Κλινικές, Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια, Ερευνητικά κέντρα, Εργαστήρια Πανεπιστημίων κ.λπ.

Απόφοιτοι Τμήματος Οδοντικής Τεχνολογίας: Εργάζονται είτε ως στελέχη εργαστηρίων είτε ως αυτοαπασχολούμενοι, σε οδοντοτεχνικά εργαστήρια.

Απόφοιτοι Τμήματος Οπτικής & Οπτομετρίας: Μπορούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή ως υπεύθυνοι κατασκευής οπτικών ειδών σε καταστήματα οπτικών, εργαστήρια ή εταιρίες οπτικών ειδών.

Απόφοιτοι Τμήματος Ραδιολογίας - Ακτινολογίας: Εργάζονται στα εργαστήρια των Νοσοκομείων, Κλινικών και Κέντρων Υγείας στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σε Διαγνωστικά Ιατρικά Κέντρα στα τμήματα της Ακτινοθεραπείας, της Πυρηνικής Ιατρικής και της Ιατρικής Απεικόνισης.

  Απόφοιτοι Αισθητικής & Κοσμητολογίας:
 • Οι αισθητικοί συνεργάζονται με γιατρούς σε νοσοκομειακές μονάδες δερματολογίας, ή ενδοκρινολογίας σε καθήκοντα της ειδικότητάς τους.
 • Έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν δικό τους εργαστήριο αισθητικής ασχολούμενοι με την αισθητική προσώπου ή εφαρμόζοντας τις τεχνικές αποτρίχωσης και αδυνατίσματος.
 • Συνεργάζονται επίσης με χημικούς σε επιχειρήσεις παρασκευής καλλυντικών ή εργάζονται ως στελέχη επιχειρήσεων στη διαφήμιση και την προώθηση καλλυντικών.
 • Εργάζονται σε φαρμακεία και καταστήματα καλλυντικών για την προώθηση και πώληση σκευασμάτων.
 • Επίσης, ένας σημαντικός αριθμός αισθητικών βρίσκουν εργασία στο χώρο του θεάματος – στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Υλικά Οδοντικής Τεχνολογίας», Τμήμα Οδοντικής Τεχνολογίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 • «Τεχνικές Οπτομετρικού Ελέγχου», Τμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 • «Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιδράσεις στην Υγεία», Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Τμήματα Εφαρμογών Θετικών Επιστημών στην Ιατρική

3o Επιστημονικό Πεδίο 2o Επιστημονικό Πεδίο

Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης)

Ο κλάδος της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας αφορά στις εφαρμογές της τεχνολογίας στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Αν και το αντικείμενο σπουδών έχει μεγαλύτερη συνάφεια με τις Επιστήμες του Μηχανικού (μηχανολογία, ηλεκτρολογία και ηλεκτρονική και επιστήμη υπολογιστών). Η επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων είναι στον κλάδο υγείας, σε ιατρικά εργαστήρια και νοσοκομεία ή σε εταιρίες που προμηθεύουν, συντηρούν και επισκευάζουν ιατρικό εξοπλισμό.

Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης)

Το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική καλύπτει ευρύ φάσμα τόσο στον τομέα της πληροφορικής όσο και στον τομέα της Βιοϊατρικής, έχοντας ως πυρήνα βασικά μαθήματα των κλάδων της Πληροφορικής, της Βιολογίας, της Βιοχημείας και της Βιοπληροφορικής. Οι απόφοιτοι έχουν εξειδικευμένες γνώσεις συνδυάζοντας δύο διαφορετικούς κλάδους, ενώ η συνεχής διείσδυση της πληροφορικής και των νέων τεχνολογικών εφαρμογών στο χώρο της Ιατρικής και της Βιολογίας δίνει νέες δυνατότητες και προοπτικές.

Ο κύριος τομέας ενασχόλησης των αποφοίτων είναι η ανάπτυξη ειδικού λογισμικού και η διαχείριση των πολύπλοκων πληροφοριακών συστημάτων σε Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας και η διασφάλιση της εμπιστευτικότητας του ιατρικού ιστορικού των ασθενών. Ένας άλλος, με περισσότερο ερευνητικό χαρακτήρα είναι η απασχόλησή τους σε τομείς όπως η βιοστατιστική, η τηλεϊατρική και οι αυτοματισμοί ιατρικών συσκευών. Ένας ακόμη σύγχρονος κλάδος είναι η βιομετρική τεχνολογία που έχει ποικίλες εφαρμογές στην καθημερινή ζωή. Η τεχνολογία αυτή αφορά στον τρόπο αναγνώρισης ενός ατόμου από τα φυσικά του χαρακτηριστικά (δακτυλικά αποτυπώματα, ίριδα του ματιού κ.λπ.) που αξιοποιείται ήδη στην κινητή τηλεφωνία, στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αλλού για ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση ατόμων.

Γενικά, ο τομέας εφαρμογών της πληροφορικής στο χώρο των υπηρεσιών υγείας έχει ιδιαίτερα θετικές προοπτικές εξαιτίας της ανάγκης εξυγχρονισμού της λειτουργίας των φορέων του κλάδου αλλά και της πληθώρας των τεχνολογικών εφαρμογών στην υπηρεσία της υγείας.

Επιστημονικό Πεδίο

Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (μετονομασία του Τμήματος «Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων») ανήκει στο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (2ο Επιστημονικό Πεδίο) από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά.

Tο Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική ανήκει στο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (2ο Επιστημονικό Πεδίο) και στο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας και Ζωής (3ο Επιστημονικό Πεδίο). Και στα δύο Πεδία οι υποψήφιοι έχουν πρόσβαση από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τα Μαθηματικά και τη Βιολογία αντιστοίχως.

Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα έτη (οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα). Στο Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας το όγδοο εξάμηνο όμως περιλαμβάνει μόνο την εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας / Πρακτικής Άσκησης σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς στον κλάδο.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας: Γενική Φυσική, Μαθηματικά, Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ηλεκτρικά Κυκλώματα, Χημεία, Τεχνική Μηχανική, Εφαρμοσμένα Μαθηματικά, Σχεδιασμός και Κατασκευή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων, Υπολογιστική Ανάλυση Ιατρικών & Βιολογικών Δεδομένων, Αναλογικά Ηλεκτρονικά, Βιοχημεία, Πιθανότητες & Βιοστατιστική, Ψηφιακά Ηλεκτρονικά, Ανατομία, Βιολογία – Φυσιολογία, Ιατρικά Ηλεκτρονικά, Μηχανισμοί Αυτοματισμών Ιατρικών Συστημάτων, Μικροεπεξεργαστές, Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου, Βιοϊατρική Τεχνολογία, Ιατρική Πληροφορική, Επεξεργασία Ιατρικού Σήματος, Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες, Συστήματα Πυρηνικής Ιατρικής, Νανοτεχνολογία και Εφαρμογές στην Ιατρική, Επεξεργασία Ιατρική Εικόνας, Μη Ιοντίζουσες Ακτινοβολίες: Συστήματα Μαγνητικού Συντονισμού, Υπερηχογραφίας, κ.λπ.

Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική: Μαθηματική Ανάλυση, Γραμμική Άλγεβρα, Διακριτά Μαθηματικά, Φυσική, Βιοχημεία, Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός, Λογική Σχεδίαση, Βιολογία, Βιοϊατρική Τεχνολογία, Αριθμητική Ανάλυση, Ηλεκτρονική, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Ανατομία & Φυσιολογία, Δίκτυα Υπολογιστών, Δομές Δεδομένων, Λειτουργικά Συστήματα, Δομές Δεδομένων & Αλγόριθμοι, Βιοστατιστική, Τεχνολογία Λογισμικού, Βιοπληροροφική, Ανάλυση Συστημάτων, Τεχνολογία Ιατρικού Εξοπλισμού κ.α.

Τομέας Αισθητικής & Κοσμητολογίας: Ανόργανη & Οργανική Χημεία, Αισθητική Προσώπου, Φυσιολογία, Ανατομία, Δερματολογία, Προσωπολογία, Α’ Βοήθειες, Νοσολογία, Κινησιολογία, Κοσμητολογία, Εφαρμογές Laser στην Αισθητική, Αισθητική Σώματος, Τεχνική Προσθετικών Υλικών, Παθολογία Ενδοκρινών Αδένων, Δεοντολογία Επαγγέλματος, Διατροφή – Διαιτολογία κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Απόφοιτοι Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας: Απασχολούνται σε νοσοκομεία, ιατρικά εργαστήρια και διαγνωστικά κέντρα, σε ακτινοδιαγνωστικά κέντρα ή σε κέντρα ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας. Στις αρμοδιότητές τους συμπεριλαμβάνεται η επίβλεψη ή εκπόνηση μελετών σχετικά με την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού ή τη συντήρηση και επισκευή ιατρικών μηχανημάτων. Απασχολούνται επίσης σε εταιρείες που εισάγουν και εμπορεύονται ιατρικά μηχανήματα και εξοπλισμό.

Απόφοιτοι Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική: Εργάζονται στον κλάδο της πληροφορικής γενικότερα, με αντικείμενο τη μελέτη, σχεδίαση, εγκατάσταση λειτουργία συστημάτων πληροφορικής, υλικού, λογισμικού, τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, εφαρμογή διαδικτύου, επεξεργασίας σήματος και εικόνας, αλλά κυρίως σε θέσεις που συνδυάζουν την Πληροφορική με τη Βιοϊατρική.

Μπορούν να στελεχώσουν νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές με αρμοδιότητες την ανάπτυξη και λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και τη διαχείριση των ηλεκτρονικών αρχείων. Στον ιδιωτικό τομέα σε συνεργασία με Τεχνολόγους Βιοϊατρικών Οργάνων συμμετέχουν ως επιστημονικοί υπεύθυνοι για τις εφαρμογές ηλεκτρονικών υπολογιστών σε ιατρικές συσκευές και για τη βελτίωση των ιατρικών μηχανημάτων. Έχουν επίσης, τη δυνατότητα να εργαστούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Βιοστατιστική», Τμήμα Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήματα Μαθηματικών Πανεπιστημίων Αθηνών & Ιωαννίνων
 • «Προηγμένα Συστήματα και Μέθοδοι στη Βιοϊατρική Τεχνολογία», Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας
 • «Τεχνολογίες της Πληροφορικής στην Ιατρική και τη Βιολογία», Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Τμήματα Φαρμακευτικής

3o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Τα Τμήματα Φαρμακευτικής καταρτίζουν επιστήμονες ικανούς στην παραγωγή, στην έρευνα, στη διάθεση φαρμάκων, φαρμακευτικών σκευασμάτων και καλλυντικών. Οι απόφοιτοι έχουν πλήρεις γνώσεις φαρμακευτικής χημείας και φαρμακοθεραπείας και παρέχουν συμβουλές – με βάση τις οδηγίες και τη συνταγή του θεράποντα ιατρού – για τη δοσολογία, τον τρόπο χρήσης των φαρμάκων καθώς και για τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκων. Όσοι εργάζονται σε φαρμακεία εκτός από την εκτέλεση των ιατρικών συνταγών λειτουργούν και ως σύμβουλοι υγείας σε θέματα που άπτονται της ειδικότητάς τους, όπως για παράδειγμα, η χρήση σκευασμάτων που χορηγούνται χωρίς συνταγογράφηση γιατρού, ορθοπεδικών βοηθημάτων ή ακόμα και καλλυντικών.

Ένας φαρμακοποιός μπορεί επίσης να εργάζεται στην έρευνα για νέα φάρμακα και εμβόλια, σε φαρμακοβιομηχανίες, στην παραγωγή αρωμάτων και καλλυντικών αλλά και σε νοσοκομεία ή φορείς του κλάδου υγείας.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Φαρμακευτικής εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας και Ζωής (3ο Επιστημονικό Πεδίο) από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τη Βιολογία. Οι σπουδές διαρκούν πέντε έτη (δέκα ακαδημαϊκά εξάμηνα, όπου στα δύο τελευταία πραγματοποιείται Πρακτική Άσκηση σε Φαρμακείο και σε Νοσοκομείο).

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Φυσική, Γενική και Ανόργανη Χημεία, Αναλυτική Χημεία, Κυτταρική Βιολογία, Βοτανική, Μικροβιολογία – Ιολογία, Φυσικοχημεία, Φυσιολογία, Ειδική Οργανική Χημεία, Βιοχημεία, Ανόργανη Φαρμακευτική Χημεία, Φαρμακευτική Ανάλυση, Φαρμακευτική Χημεία, Φαρμακευτική Τεχνολογία, Συνταγοτεχνία, Φαρμακολογία, Φαρμακογνωσία, Τοξικολογία κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Φαρμακευτικής μπορούν να εργαστούν:

 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες ή εργαζόμενοι σε Φαρμακεία, σε φαρμακευτικές εταιρείες και εργαστήρια και σε εταιρείες καλλυντικών,
 • ως κλινικοί φαρμακοποιοί σε νοσοκομεία και κλινικές
 • ως επιστημονικό προσωπικό στον τομέα της έρευνας και παραγωής φαρμάκων και σε ερευνητικούς φορείς (όπως το Ινστιντούτο Paster)
 • σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας των φαρμακείων (αντιπροσωπείες φαρμακευτικών οίκων, πρατήρια φαρμακευτικών βιομηχανιών κ.λπ.)
 • σε υπηρεσίες σχετικών υπουργείων, ασφαλιστικά ταμεία και άλλους δημόσιους οργανισμούς.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με Ειδικότητες:
  • «Κλινική Φαρμακευτική»
  • «Συνθετική Φαρμακευτική Χημεία»
  • «Φαρμακευτική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας»
  • «Ραδιοφαρμακευτική Χημεία»
  • «Απομόνωση – Ανάπτυξη – Παραγωγή & Έλεγχος Βιοδραστικών Φυσικών Προϊόντων»
  Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Παραγωγή & Έλεγχος Φαρμακευτικών Ενώσεων», Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • «Βιομηχανική Φαρμακευτική», Τμήμα Φαρμακευτικής, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με Ειδικότητες:
  • «Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Ουσιών με Φαρμακευτικό Ενδιαφέρον»
  • «Βιομηχανική Φαρμακευτική – Φαρμακευτική Ανάλυση»
  • «Κλινική Φαρμακευτική - Φαρμακοθεραπεία»
  • «Φαρμακευτικό Marketing» Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πάτρας

 • «Φαρμακευτικές Επιστήμες και Τεχνολογίες», Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με Ειδικότητες:
  • «Φαρμακοχημεία – Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Ενώσεων»
  • «Φαρμακευτική Τεχνολογία»
  • «Βιοτεχνολογία – Μοριακή Διαγνωστική»
  • «Φαρμακολογία & Θεραπευτική»
  • «Φαρμακογνωσία – Φυτικά Φαρμακευτικά Προϊόντα»
  Τμήμα Φαρμακευτικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Διατροφής & Διαιτολογίας

3o Επιστημονικό Πεδίο

Τα τμήματα Διατροφής & Διαιτολογίας ασχολούνται με τη μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν την ανθρώπινη διατροφή. Ερευνούν τους τρόπους παρασκευής, συντήρησης και διακίνησης των τροφίμων για μια σωστή και ισορροπημένη διατροφή. Καταγράφουν τις επιπτώσεις του τρόπου διατροφής στο μεταβολισμό, την ανάπτυξη και γενικότερα στην υγεία των ανθρώπων και τις μεθόδους αντιμετώπισης ανοσολογικών προβλημάτων που μπορεί να δημιουργούνται από τη λανθασμένη διατροφή.

Οι Διαιτολόγοι καταρτίζουν διαιτολόγια σε φυσιολογικές καταστάσεις ατόμων αλλά προτείνουν διαιτολόγια και για άτομα διαφόρων ομάδων με ειδικές ανάγκες – όπως έγκυοι, βρέφη, έφηβοι και αθλητές – ή άτομα που πάσχουν από παθολογικές καταστάσεις, όπως καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς, διαβητικοί, παχύσαρκοι, ή άτομα που πάσχουν από νευρώδη ανορεξία. Στόχος είναι η βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και της διατροφικής κατάστασης τόσο μεμονωμένων ατόμων όσο και ομάδων του πληθυσμού που συμβάλλει στην προάσπιση της δημόσιας υγείας.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Διατροφής & Διαιτολογίας εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο Επιστημών Υγείας και Ζωής (3ο Επιστημονικό Πεδίο) από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τη Βιολογία (στην περίπτωση αυτή έχουν όμως απώλεια μορίων).

Οι σπουδές στα Τμήματα των Πανεπιστημίων διαρκούν τέσσερα έτη (οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα) ενώ στα Τμήματα των ΤΕΙ διαρκούν επτά εξάμηνα και το όγδοο εξάμηνο πραγματοποιείται η Πτυχιακή Εργασία / Πρακτική Άσκηση.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Βιολογία Κυττάρου, Γενική Χημεία, Οργανική Χημεία, Βιοστατιστική, Φυσιολογία, Βιοχημεία, Ψυχολογία, Φυσική, Φυσιολογία, Χημεία Τροφίμων, Γενική Μικροβιολογία, Διατροφική Αξιολόγηση, Διατροφή στα Στάδια της Ζωής, Επιδημιολογία Διατροφής, Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία, Διατροφή & Μεταβολισμός, Κλινική Διατροφή, Παθοφυσιολογία, Φαρμακολογία, Τεχνητή Διατροφή, Διατροφή & Δημόσια Υγεία, Τοξικολογία, Μοριακή Βιολογία & Γενετική, Βιοχημεία Τροφίμων, Συσκευασία Τροφίμων, Νομοθεσία Τροφίμων κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι Διατροφολόγοι μπορούν να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες με ιδιωτικό ιατρείο, ή σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία, κέντρα υγείας, μαιευτήρια ή κλινικές, σε ινστιτούτα που ειδικεύονται σε διατροφικές διαταραχές και σε ινστιτούτα αδυνατίσματος. Παρέχουν επίσης τις υπηρεσίες τους σε μονάδες παρασκευής τροφίμων, σε αλυσίδες εστιατορίων, σε παιδικούς σταθμούς, κατασκηνώσεις, αθλητικούς συλλόγους και γυμναστήρια, σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ή κέντρα αποκατάστασης, όπου αναλαμβάνουν την κατάρτιση του διαιτολογίου.

Οι αρμοδιότητες των Διατροφολόγων – Διαιτολόγων συμπεριλαμβάνουν:

 • κατάρτιση γενικών και ειδικών διαιτολογίων και επίβλεψη της εφαρμογής τους,
 • εξέταση της θρεπτικής αξίας των τροφίμων και σύνταξη ετικέτας με πληροφορίες για τα περιεχόμενα, θρεπτικά συστατικά και την κάλυψη των ημερησίων αναγκών από συσκευασμένα τρόφιμα,
 • συμμετοχή στην κατάρτιση προδιαγραφών παρασκευής τροφίμων,
 • και ανάληψη της υπευθυνότητας και επίβλεψη της μαζικής παραγωγής γευμάτων.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Εφαρμοσμένη Διαιτολογία και Διατροφή», Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων

3o Επιστημονικό Πεδίο 2o Επιστημονικό Πεδίο

Τα τμήματα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων αποσκοπούν να εκπαιδεύσουν ειδικούς που θα μπορούν αποτελεσματικά να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους για τη συνεχή βελτίωση της ασφάλειας, της ποιότητας και της διατροφικής αξίας των τροφίμων που διατίθενται στην αγορά. Στόχος είναι οι απόφοιτοι να συνεισφέρουν σε όλα τα στάδια της παραγωγής τροφίμων, από την επεξεργασία και τη συντήρηση έως την τυποποίηση, τη συσκευασία και τη διακίνησή τους, ώστε να εξασφαλίσουν ότι εμπεριέχουν ανώτερα θρεπτικά συστατικά και παράλληλα καλύπτουν ποσοτικά τις ανάγκες της εγχώριας αγοράς τροφίμων.

Επιστημονικό Πεδίο

Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας και τα Τμήματα Τεχνολογίας Τροφίμων των ΤΕΙ ανήκουν στο Επιστημονικό Πεδίο Υγείας & Ζωής (3ο Επιστημονικό Πεδίο) αλλά και στο Επιστημονικό Πεδίο Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών (2ο Επιστημονικό Πεδίο) από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα τη Βιολογία και τα Μαθηματικά αντίστοιχα.
Το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανήκει μόνο στο Επιστημονικό Πεδίο Υγείας & Ζωής (3ο Επιστημονικό Πεδίο) με πρόσβαση την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα τη Βιολογία.

Οι σπουδές στο Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας διαρκούν πέντε έτη ενώ στα υπόλοιπα πανεπιστημιακά τμήματα οι σπουδές διαρκούν τέσσερα έτη.
Στα ΤΕΙ οι σπουδές διαρκούν τέσσερα έτη (οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα, από τα οποία το τελευταίο περιλαμβάνει την πραγματοποίηση Πτυχιακής Εργασίας / Πρακτικής Άσκησης σε εταιρίες του κλάδου των Τροφίμων.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Χημεία & Ανάλυση Τροφίμων, Γενική Χημεία, Ποσοτική & Οργανική Χημεία, Βιοχημεία τροφίμων, Φυσικοχημεία Τροφίμων, Μικροβιολογία & Βιοτεχνολογία Τροφίμων, Γενική Μικροβιολογία, Βιοτεχνολογία Τροφίμων, Επεξεργασία & Συντήρηση Τροφίμων, Ποιοτικός Έλεγχος & Υγιεινή Τροφίμων, Συσκευασία Τροφίμων και Ποτών, Γαλακτοκομία, Τεχνολογία & Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων, Οινολογία, Τεχνολογία & Ποιοτικός Έλεγχος Οίνου & Αποσταγμάτων, Προστασία Περιβάλλοντος και Αξιοποίηση Υποπροϊόντων κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι των Τμημάτων Τεχνολογίας Τροφίμων απασχολούνται σε εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου τροφίμων, σε βιοτεχνίες και βιομηχανίες παραγωγής, επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων, σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, σε οινολογικά εργαστήρια, σε εταιρίες τυποποίησης και διακίνησης τροφίμων καθώς και σε εταιρείες εμπορίας πρώτων υλών και εξοπλισμού για τη βιομηχανία τροφίμων.

Οι αρμοδιότητές των Τεχνολόγων Τροφίμων συμπεριλαμβάνουν:

 • το λειτουργικό σχεδιασμό των συστημάτων και των διεργασιών παραγωγής τροφίμων, δηλαδή σύνταξη των σχετικών μελετών και εκτίμηση παραγόντων ασφαλείας και ποιότητας,
 • τη διεξαγωγή χημικών, μικροβιολογικών αναλύσεων για την εκτίμηση της ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων (έλεγχοι για παθογόνους μικροοργανισμούς στις τροφές, αλλοιώσεις τροφών κ.λπ.),
 • την επίβλεψη και εφαρμογή μεθόδων διασφάλισης της ποιότητας των τροφίμων (όπως για παράδειγμα η Ανάλυση Επικινδυνότητας – Κρίσιμα σημεία ελέγχου «HACCP» ή άλλα αναγνωρισμένα συστήματα ποιότητας «ISO 9000») κ.α.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου», Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας

 • «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή», Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων , Τ.Ε.Ι. Αθήνας

 • «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων», Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας

 • «Αμπελουργία – Οινολογία», Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθήνας
 • «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας & Οργάνωσης Παραγωγής στη Βιομηχανία Τροφίμων», Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Τμήματα Κτηνιατρικής

3o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Τα τμήματα Κτηνιατρικής καταρτίζουν επιστήμονες σχετικούς με την υγεία των ζώων τη βελτίωση της ζωικής παραγωγής, της υγιεινής και τεχνολογίας των προϊόντων ζωικής προέλευσης που αποτελούν τροφή για τον άνθρωπο.Στόχος των προγραμμάτων σπουδών είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τη δομή και τη λειτουργία των ζωϊκών οργανισμών, να μάθουν να διαχειρίζονται τη ζωϊκή παραγωγή, να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν τις ασθένειες των ζώων.

Η σωστή εκτροφή και προστασία των ζώων, ο εμβολιασμός τους, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη εκτρεφόμενων ή άγριων ζώων, η προστασία των ανθρώπων από μεταδιδόμενες ασθένειες και η παραγωγή, συντήρηση και διακίνηση των κτηνοτροφικών προϊόντων με ασφάλεια αποτελούν τους κύριους τομείς μέριμνας των αποφοίτων των σχολών Κτηνιατρικής.

Πιο συγκεκριμένα οι Κτηνίατροι ασχολούνται με:

 • την πρόληψη και καταπολέμηση νοσημάτων των ζώων (εκτρεφόμενων, άγριων και οικόσιτων ζώων) και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη
 • την ίδρυση και λειτουργία ιατρείων, κλινικών και ενδιαιτημάτων οικόσιτων ζώων
 • θέματα που αφορούν στη γονιμοποίηση και την αναπαραγωγή των ζώων
 • την ίδρυση και τη λειτουργία ζωολογικών κήπων, υδροβιοτόπων αλλά και εκτροφείων θηραμάτων
 • καθώς και με τη λειτουργία σφαγείων και ιχθυοπαραγωγικών μονάδων.

Επιστημονικό Πεδίο

Τα Τμήματα Κτηνιατρικής εντάσσονται στο Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας και Ζωής (3ο Επιστημονικό Πεδίο) από την Ομάδα Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τη Βιολογία.

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Αρχές Φυσικής & Χημείας, Βιοχημεία, Εισαγωγή στην Κτηνιατρική, Κτηνιατρική Ορολογία, Οικολογία, Ζωολογία, Μακροσκοπική Ανατομική, Γενετική, Βιοστατιστική, Φυσιολογία, Διατροφή, Ζωοτεχνία, Οικονομία Ζωικής Παραγωγής, Παρασιτολογία, Ανοσολογία, Μικροβιολογία, Κτηνιατρική Επιδημιολογία, Γενική Παθολογία, Γενική Παθολογική Ανατομική, Λοιμώδη Νοσήματα, Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης, Υγιεινή Τροφίμων Ζωικής προέλευσης, Ιχθυολογία, Χειρουργική – Αναισθησιολογία, Μαιευτική – Αναπαραγωγή κ.α.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι Κτηνίατροι απασχολούνται:

 • ως ελεύθεροι επαγγελματίες διατηρώντας κτηνιατρείο / ιατρείο μικρών ζώων ή ως εργαζόμενοι σε κλινικές μικρών ζώων, όπου ασχολούνται με τη φροντίδα και την περίθαλψη ζώων συντροφιάς,
 • σε κτηνιατρεία που παρακολουθούν κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις παραγωγικών ζώων παρέχοντας υπηρεσίες που αφορούν στην αντιμετώπιση ασθενειών και τη διασφάλιση της υγείας και της ευζωίας των παραγωγικών ζώων,
 • σε κτηνοτροφικές μονάδες, συνεταιρισμούς και ιχθυοκαλλιέργειες,
 • σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη σφαγή ζώων, σε κρεαταγορές, ιχθυαγορές κ.λπ.,
 • σε επιχειρήσεις επεξεργασίας προϊόντων ζωικής προέλευσης ή ζωοτροφών,
 • σε φαρμακεία και αποθήκες κτηνιατρικών φαρμάκων,
 • σε ζωολογικούς κήπους, πάρκα, υδροβιότοπους, εθνικούς δρυμούς αλλά και σε ενδιαιτήματα μικρών και μεγάλων ζώων,
 • σε υπηρεσίες σχετικών υπουργείων και φορέων.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα με Ειδικεύσεις:
  • «Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης & Δημόσια Υγεία»
  • «Εκτροφή & Παθολογία Παραγωγικών Ζώων»
  • «Παθολογία – Χειρουργική – Μαιευτική Μηρυκαστικών»
  • «Παθολογία & Χειρουργική Ζώων Συντροφιάς»
  Τμήμα Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

 • «Υδατοκαλλιέργειες – Παθολογικά προβλήματα εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών», Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τελευταία ενημέρωση: 23/01/2022Τμήμα Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας

3o Επιστημονικό Πεδίο

Γενική Περιγραφή

Το Tμήμα Δημόσιας Υγείας παρέχει τη θεωρητική κατάρτιση για την αποτελεσματική εποπτεία και τον εντοπισμό των βλαπτικών παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία του ανθρώπου καθώς και για τους τρόπους προστασίας και βελτίωσης της δημόσιας υγείας.

Οι απόφοιτοι της εισαγωγικής κατεύθυνσης Δημόσιας Υγείας απασχολούμενοι σε Δημόσιους φορείς διενεργούν Υγειονομικούς ελέγχους που αφορούν:

 • στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, επεξεργασία, διακίνηση και διάθεση ποτών και τροφίμων,
 • στις εγκαταστάσεις ελέγχου πόσιμου νερού, αποχέτευσης και διαχείρισης απορριμμάτων,
 • για εκπομπές ρυπογόνων ουσιών, ακτινοβολιών και θορύβων στο περιβάλλον από βιομηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις,
 • για την τήρηση κανόνων υγιεινής σε νοσοκομειακές μονάδες, σχολικές μονάδες, κατασκηνώσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, σωφρονιστικά ιδρύματα αλλά και μονάδες εκτροφής και σφαγής ζώων, κ.α.
 • Επιπλέον είναι αρμόδιοι για την επιβολή μέτρων όταν εντοπίζεται ελλειμματική τήρηση των κανόνων υγιεινής και για το σχεδιασμό και εκτέλεση εντομοκτονιών, μυοκτονιών και απολυμάνσεων δημοσίων χώρων.

Το Τμήμα Κοινοτικής Υγείας παρέχει τη θεωρητική κατάρτιση στους φοιτητές του για να γίνουν σύμβουλοι υγείας του ατόμου και της οικογένειας. Οι απόφοιτοι απασχολούνται ως επισκέπτες υγείας, παρέχοντας υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης με έμφαση στην πρόληψη των ασθενειών, την προαγωγή της υγείας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου, της οικογένειας και κατ΄επέκταση της κοινότητας.

Βασικές δραστηριότητες των επισκεπτών υγείας είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας στο σπίτι, στο σχολείο αλλά και σε χώρους εργασίας, η συμβουλευτική ασθενών και οικογενειών, η διεξαγωγή ερευνών λοιμωδών νοσημάτων και ο προληπτικός εμβολιασμός, η διενέργεια εθελοντικής αιμοδοσίας και η παρακολούθηση και υποστήριξη ατόμων τρίτης ηλικίας, εμποδιζόμενων ατόμων, χρόνια πασχόντων και άλλων ευάλωτων ομάδων.

Επιστημονικό Πεδίο

Το Τμήμα Δημόσιας Υγείας & Κοινοτικής Υγείας (μετονομασία του Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής) εντάσσεται στο Επιστημονικό Πεδίο Υγείας και Ζωής (3ο Επιστημονικό Πεδίο) από την Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Επιστημών με εξεταζόμενο μάθημα επιλογής τη Βιολογία ή από τις άλλες Ομάδες Προσανατολισμού με κατάλληλη επιλογή πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων (στην περίπτωση αυτή έχουν όμως απώλεια μορίων).

Οι σπουδές στα Τμήματα των ΤΕΙ διαρκούν τέσσερα έτη (οκτώ εξάμηνα στα οποία συμπεριλαμβάνεται και το εξάμηνο εκπόνησης Πτυχιακής Εργασίας / Πρακτικής Άσκησης).

Ενδεικτικές Κατευθύνσεις - Μαθήματα

Ανατομική, Φυσιολογία, Κοινωνιολογία, Βιοχημεία, Ιατρική Μικροβιολογία, Βιομετρία, Επιδημιολογία, Υγιεινή της Διατροφής, Περιβάλλοντος, Ατομική Υγιεινή, Αγωγή Υγείας, Οργάνωση Υπηρεσιών Υγιεινής, Σχολική Υγιεινή, Υγιεινή Επιχειρήσεων Τροφίμων, Υγειονομική Μηχανική, Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας, Υγιεινή Καταστροφών, Βιομηχανική Ρύπανση κ.λπ.

Δυνατότητες Απασχόλησης

Οι απόφοιτοι της Κατεύθυνσης Δημόσιας Υγείας απασχολούνται:

 • στο δημόσιο τομέα: στα αρμόδια υπουργεία, στην τοπική αυτοδιοίκηση (στις διευθύνσεις Δημόσιας Υγειεινής) και σε συνεργαζόμενους φορείς (όπως για παράδειγμα στον ενιαίο φορέα ελέγχου τροφίμων - Ε.Φ.Ε.Τ.) διενεργώντας Υγειονομικούς Ελέγχους σε όλες τις επιχειρήσεις παραγωγής, επεξεργασίας, συντήρησης και διακίνησης τροφίμων και ποτών, σε νοσοκομειακές μονάδες, αθλητικές και σχολικές εγκαταστάσεις, σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και άρδευσης κ.λπ.
 • στον ιδιωτικό τομέα, στις επιχειρήσεις που ελέγχουν τη λειτουργία δημόσιων χώρων και μέσων μεταφοράς (αθλητικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια, λιμάνια) καθώς και στις επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης,
 • και σε μεγάλες βιομηχανίες ή επιχειρήσεις όπου η τήρηση των κανόνων υγιεινής στις εγκαταστάσεις και η διαχείριση απορριμμάτων, αποβλήτων και ρύπων είναι ουσιώδους σημασίας.

Οι απόφοιτοι της Κατεύθυνσης Κοινοτικής Υγείας εργάζονται ως Επισκέπτες Υγείας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση σε κέντρα υγείας, κέντρα προστασίας της μητρότητας και του παιδιού, σε κέντρα αιμοδοσίας και εμβολιασμού, σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες και σε όλους τους φορείς που ασχολούνται με την προαγωγή της υγείας.

Τμήματα Πανεπιστημίων & Βάσεις

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών


 • «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία», Τμήμα Δημόσιας Υγείας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Τελευταία ενημέρωση: 12/03/2017